HARTING formar en hållbar framtid

Konnektivitet för väteteknologi

Konfigurerbara komponenter & systemlösningar

Konnektivitet – det vill säga förbindningsteknik för överföring av data, signaler och kraft – spelar en avgörande roll för att skapa en energiförsörjning för framtiden. Den har en oerhört viktig roll för väteproduktion, eftersom ett effektivt nätverkssamarbete mellan alla komponenter och system som används, vilket säkerställs med konnektivitet, krävs för att implementera en effektiv cykel i produktionen och distributionen av väte. Samtidigt spelar konnektivitetens infrastruktur mellan väteprocedurer och kunder en nyckelroll inom väteteknologin.

Vätemarknaden har de högsta kvalitetskraven när det gäller säkerhet, hållbarhet och tillförlitlighet. Det är just därför som HARTING är din optimala partner när det gäller konnektivitet för väteteknologi. Här är vårt incitament att utveckla produkter och lösningar på ett effektivt och hållbart sätt – för och tillsammans med våra kunder.

Vilken typ av konnektivitet erbjuder vi inom väteproduktion?

Kontinuerlig övervakning och styrning krävs under väteproduktion.
Kontrollskåp med HARTING komponenter för data, signal, och kraftförsörjning.
 • Komponenter från HARTING förenklar skalningen av elektrolysanläggningar
 • Vi utvecklar konnektivitetsalternativ som är perfekt lämpade för elektrolytsystem
 • På grund av stora temperaturvariationer krävs en kontinuerligt övervakning av alla processignaler (som tryck, temperatur och flödesmätning)
 • Genom att utnyttja fördelarna med rätt konnektivitet, blir tillförlitlig spänningsövervakning möjlig även vid höga omgivningstemperaturer

Vilken typ av konnektivitet använder vi för att stödja transport och lagring av väte?

 • Vi erbjuder systemlösningar för konnektivitet inom transport med mobila lagringsenheter
 • Kundanpassad, skräddarsydd och platssparande konnektivitet för övervakning av temperatur, tryck och ventillägen
 • Finns även som självsäkra Ex-i lösningar för alla signaler
 • Ventilstyrning med hjälp av pneumatiska anslutningar är möjlig
 • Kundanpassade och platssparande konnektivitetsboxar finns i rostfritt (V2A och V4A) eller pulverbelagt stål
Väte kan transporteras i mobila containrar på lastbil eller tåg.
Kundanpassad övervakningsbox för mobila vätecontainrar.

Inom vilka områden används vår konnektivitet?

HARTING levererar kompletta kablage för bränsleceller inom järnvägsteknik.
Kundanpassad övervakningsbox för användning inom järnvägsteknik och havsbaserade tillämpningar.

Bränsleceller för järnvägsteknik

 • Kompletta kablage som är testade enligt järnvägsstandarder
 • Tillförlitliga och robusta HPR® kåpor/chassihus för de högsta miljökraven
 • Installationer kan konfigureras individuellt enligt dina tillämpningskrav

Bränsleceller för den marina sektorn

 • För dessa tillämpningar erbjuder HARTING lösningar som är liknande de för vätetransport med mobila lagringsenheter
 • En omfattande produktportfölj för överföring av signaler, data och kraft – i beprövad HARTING kvalitet, testad och dokumenterad
 • Finns även som en komplett lösning

Riskzoner indelade i zon 0 – 2

Typer av antändningsskydd: utdrag ur IEC 60079

  

Vår konnektivitet & tjänster för dig

Han® standardkomponenter

Snabb och enkel hantering, robust, flexibel användning, en lång livscykel, och i bästa fall en verktygsfri installation.

Han® komponenter för självsäkra kretsar

Kontaktdon särskilt utformade för att uppfylla kraven i IEC 60079-0 och IEC 60079-11, för användning i zon 1 och 2. Perfekt lämpade för överföring av signaler för mätningar, sensorer och styrdon.

HARTING kundanpassade komplettlösningar

Baserat på vår heltäckande HARTING konnektivitets-portfölj utvecklar och tillverkar vi kundanpassade systemlösningar som är anpassade efter dina tillämpningskrav.

HARTING driver på partnerskap genom teknikutveckling i samarbete

Vi hjälper dig under alla projektfaser med vår samarbetande teknikutveckling. Konsekvent kommunikation och tidigt deltagande under projektets förlopp ger dig möjlighet att forma varje steg.

 • Samarbetande teknikutveckling sparar resurser och tid
 • Dra nytta av våra mångåriga expertkunskaper
 • Följ alla projektfaser vid regelbundna livemöten

Certifieringar och godkännanden

Självsäkra elektriska förbindningar inklusive kundanpassade kopplingsdosor och deras kopplingsbara kablage som finns som tillval uppfyller kraven på fritt utrymme och krypsträcka som specificeras av ATEX direktivet för antändningsskydd av typ Ex ia. Det gör det möjligt att sensorer (t.e.x för tryck- och temperaturövervakning) kan avfrågas från alla Ex zoner.

 • Kompletta lösningar kan godkännas för ATEX certifiering.

Kvalitetsprovning enligt standarder

Enastående kvalitet redan från start – garanteras av vårt interna kvalitets- och teknologicentrum (HQT).

  

  

Konnektivitet för en mängd olika sektorer

HARTING:s hållbara lösningar för väteindustrin erbjuder konnektivitet inom en mängd olika sektorer. Våra modulära komponenter som kan konfigureras individuellt och våra kundanpassade systemlösningar är båda beroende på huruvida övervakning och styrning krävs i produktionen (elektrolys), lagring, distribution och påfyllning av väte.

Din partner för kundanpassade systemlösningar

Vi förstår att dina konnektivitetskrav ofta kräver individuella lösningar – till exempel för att kombinera kopplingsbara förbindningar för olika signaler på ett platsbesparande sätt och att kvalificera dem för olika godkännanden. Det är inte lätt att hitta optimala lösningar för sådana krav. Vi sköter tjänsterna för specifikationen, urvalet och utvecklingen av konnektiviteten så att du kan koncentrera dig helt på din kärnprocess. Vi följer dig från idén till lösningen.

En kompetent utvecklingspartner vid din sida

HARTING experter – med sin mångåriga expertis inom CAD-utveckling och teknisk utveckling av kompletta lösningar – står vid din sida under hela projektet. Hela tiden följer vårt ackrediterade HARTING Technology Center (HTC) och stödjer arbetet med kvalifikation, validering och, vid behov, godkännande. Vi har rätt erfarenhet redan från start. Vi har under många år varit aktiva inom olika industrigrenar som kräver tillförlitliga konnektivitetslösningar med de mest omfattande miljökraven – till exempel för havsbaserade sektorer-, järnvägsteknik och vindkraftsektorn. Säkerställande av högsta kvalitet för kraftförsörjningssystem för en lång livslängd.

  

Letar du efter en konnektivitetslösning eller vår samarbetande teknikutveckling? Ta kontakt med din kontaktperson!

Get in touch
Rudolf Nienaber
Project Engineer Machinery & Robotics

Eller använd vårt kontaktformulär!

Kontaktformular

Sie wünschen weitere Informationen zu passender Connectivity für Ihre Anwendung? Kontaktieren Sie uns!

Adresse
Ich habe die Datenschutz-Erklärung und Cookie-Einstellungen zur Kenntnis genommen.

  

För kunden genomtänkt hantering av leveranskedjor
Om det är möjlig och önskvärt är vårt motto "Med kunden, för kunden". På så sätt kan HCS producera direkt i kundens produktionshall.

Vätgas och elektricitet från vind och sol är ömsesidiga partners i energiövergången
Oavsett om allting görs med elektrisk kraft eller med väte och bränsleceller, det börjar vid samma källa: elektricitet från förnybar energi.

  

FAQ väteteknologi

Vad är väteteknologi?

Väteteknologi är användningen av väte som energibärare. Väte kan produceras av vatten med hjälp av elektrolys och räknas som en ren och effektiv energilagringsmekanism. Väteteknologi omfattar olika tillämpningar som vätebränslecellen i vilken väte och syre reagerar för att bilda vatten och då genererar elektrisk energi, och användningen av väte som fordonsbränsle. Väteteknologi anses vara en potentiell lösning för att fasa ut fossila bränslen inom energisektorn och minska utsläppen av växthusgaser.

Hur fungerar väteteknologi?

Väteteknologi bygger på användningen av väte som energibärare. Väte kan extraheras ut vatten med hjälp av elektrolys och kan sedan användas i bränsleceller eller förbränningsmotorer för att generera elektricitet. I en bränslecell reagerar väte med atmosfäriskt syre för att generera elektrisk energi. Väteteknologi har potentialen att bli en ren och hållbar energikälla eftersom väte endast producerar vatten som avfallsprodukt.

Är väteteknologi hållbar?

Användningen av väte som energibärare innebär flera fördelar. Väte kan användas i bränsleceller för att generera elektrisk energi med endast vatten som avfallsprodukt. Väteteknologi har potential att kunna bidra till att fasa ut fossila bränslen inom energisektorn eftersom väte kan användas som en förnybar energikälla.