HARTING skaber en bæredygtig fremtid

Konnektivitet til brintteknologi

Konfigurerbare komponenter og systemløsninger

Konnektivitet – det vil sige tilslutningsteknologi til transmission af data, signaler og effekt – spiller en afgørende rolle i skabelsen af fremtidens energiforsyning. Det er af afgørende betydning i produktionen af brint, fordi en effektiv netværksdannelse mellem alle de komponenter og systemer, der anvendes, sikret ved konnektivitet, er nødvendig for at gennemføre en effektiv cyklus i produktionen og distributionen af brint. På samme måde spiller konnektivitetsinfrastrukturen mellem brintproducenter og -forbrugere en central rolle i brintteknologien.

Brintmarkedet har de mest krævende kvalitetskrav med hensyn til sikkerhed, holdbarhed og pålidelighed. Dette er præcis grunden til, at HARTING er jeres optimale partner, når det gælder konnektivitet til brintteknologi. Vores incitament her er at udvikle produkter og løsninger effektivt og bæredygtigt – for og sammen med vores kunder.

Hvilken konnektivitet tilbyder vi i brintproduktionen?

Kontinuerlig overvågning og kontrol er nødvendig under produktionen af brint.
Styreskab med HARTING-komponenter til data-, signal- og strømforsyning.
 • HARTING-komponenter forenkler skalering af elektrolysefaciliteter
 • Vi udvikler konnektivitet, der er perfekt egnet til elektrolysesystemer
 • På grund af udsving i høje temperaturer er en kontinuerlig overvågning af alle processignaler (såsom tryk, temperatur og flowmåling) nødvendig
 • Ved at udnytte den rigtige konnektivitet er pålidelig spændingsovervågning mulig selv ved høje omgivelsestemperaturer

Hvilken konnektivitet bruger vi til at understøtte transport og opbevaring af brint?

 • Vi tilbyder systemløsninger til konnektivitet i transport med mobile opbevaringsenheder
 • Tilpasset, skræddersyet og pladsbesparende konnektivitet til overvågning af temperatur, tryk og ventilpositioner
 • Fås også som egensikre Ex-i-løsninger til alle signaler
 • Ventilstyring ved hjælp af pneumatiske tilslutninger er mulig
 • Skræddersyede og pladsbesparende konnektivitetsbokse fås i rustfrit (V2A og V4A) eller pulverlakeret stål
Brint kan transporteres i mobile containere via lastbil eller jernbane.
Skræddersyet overvågningsboks til mobile brintbeholdere.

På hvilke områder anvendes vores konnektivitet?

HARTING leverer komplette kabelsamlinger til brændselsceller inden for jernbaneteknologi.
Skræddersyet overvågningsboks til brug i jernbaneteknologi og maritime applikationer.

Brændselsceller til jernbaneteknologi

 • Komplette kabelsamlinger, der er testet i henhold til jernbanestandarder
 • Pålidelige og holdbare HPR®-kapper/huse til de mest krævende miljøkrav
 • Samlinger kan konfigureres individuelt i overensstemmelse jeres applikationskrav

Brændselsceller til den marine sektor

 • Til disse applikationer tilbyder HARTING løsninger svarende til brinttransport med mobile lagerenheder
 • En omfattende produktportefølje til transmission af signal, data og effekt – i gennemprøvet og dokumenteret HARTING-kvalitet
 • Fås også som en komplet løsning

Risikozoner opdelt i zone 0-2

Tændingsbeskyttelsestyper: uddrag fra IEC 60079

  

Vores konnektivitetstjenester &til jer

Han®-standardkomponenter

Hurtig og nem håndtering, robusthed, fleksibilitet i brug, en lang livscyklus og ideelt set en værktøjsfri samling.

Han®-komponenter til egensikre kredsløb

Konnektorer, der er specielt designet til at opfylde kravene i IEC 60079-0 og IEC 60079-11, til brug i zone 1 og 2. Optimalt egnet til transmission af signaler til målinger, sensorer og aktuatorer.

HARTING skræddersyede komplette løsninger

Baseret på vores komplette HARTING-konnektivitetsportefølje designer og fremstiller vi skræddersyede systemløsninger, der er tilpasset jeres applikationskrav.

HARTING skubber til partnerskab ved co-engineering

Vi understøtter jer i alle projektfaser med vores co-engineering. Konsekvent kommunikation og tidlig involvering i løbet af projektet giver jer mulighed for at være med til at form hvert trin.

 • Co-engineering sparer jer ressourcer og tid
 • Drag fordel af vores mange års ekspertviden
 • Følg alle projektfaser under regelmæssige live-møder

Certificeringer og godkendelser

Egensikre elektriske tilslutninger, herunder skræddersyede klemkasser og deres valgfrie kabelsamlinger, der kan tilsluttes, opfylder kravene til afstand og krybestrækning, der er specificeret i ATEX-direktiverne for tændingsbeskyttelsestype Ex ia. Dette gør det muligt at foretage pålidelig aflæsning af sensorer (f.eks. til tryk- og temperaturovervågning) fra alle Ex-zoner.

 • Komplette løsninger, der kan godkendes til ATEX-certificering.

Kvalitetstest i henhold til standarder

Fremragende kvalitet fra starten – garanteret af vores interne kvalitets- og teknologicenter (HQT).

  

Vi understøtter jer med vores mangeårige ekspertise i at udvikle skræddersyede systemløsninger, kombineret med de professionelle inspektions- og testfaciliteter i vores eget akkrediterede laboratorium. Det gør os i stand til at garantere succes med pålidelig og økonomisk konnektivitet.

Matthias Wiehe
Direktør for global projektudvikling, HARTING Customised Solutions GmbH & Co. KG

  

Konnektivitet til en lang række sektorer

HARTINGs bæredygtige løsninger til brintindustrien tilbyder konnektivitet i en lang række sektorer. Både vores modulære og individuelt konfigurerbare komponenter og vores skræddersyede systemløsninger bruges overalt, hvor der er behov for overvågning og kontrol i forbindelse med produktionen (elektrolyse), opbevaring, distribution og påfyldning af brint.

Jeres partner til skræddersyede systemløsninger

Vi forstår, at jeres konnektivitetskrav ofte kræver individuelle løsninger – for eksempel at kombinere tilslutningsbare forbindelser til forskellige signaler på en pladsbesparende måde og kvalificere disse til forskellige godkendelser. De optimale løsninger til sådanne krav er ikke nemme at finde. Vi overtager tjenesterne til specifikation, udvælgelse og udvikling af konnektivitetsløsningen, så I kan koncentrere jer fuldt ud om jeres kerneproces. Vi ledsager jer fra idé til løsning.

En kompetent udviklingspartner ved jeres side

HARTING-eksperter – med deres mangeårige ekspertise inden for CAD-udvikling og konstruktion af komplette løsninger – står ved jeres side gennem hele projektet. Hele vejen igennem ledsager og understøtter vores akkrediterede HARTING Technology Center (HTC) kvalifikationen, valideringen og om nødvendigt godkendelsen. Vi har den rette erfaring lige fra starten. Vi har været aktive i mange år i forskellige brancher, der kræver pålidelige konnektivitetsløsninger med de mest krævende miljøkrav – for eksempel inden for offshore, jernbaneteknologi og vindkraft. Sikring af den højeste kvalitet til energitekniske systemer, der er designet til en lang levetid.

  

Er I på udkig efter en konnektivitetsløsning eller vores co-engineering-understøttelse? Kontakt jeres kontaktperson!

Get in touch
Claus Poulsen
Sales Manager

Eller benyt dig af vores kontaktformular!

Kontaktformular

Ønsker du flere oplysninger om passende tilslutningsmuligheder til din applikation? Kontakt os!

Adresse

  

Supply Chain Management gennemtænkt for kunden
Hvor det er muligt og ønskeligt, er vores motto “Med kunden, for kunden”. HCS kan således, når det er nødvendigt, producere direkte i kundens produktionshal.

Brint og elektricitet fra vind og sol er gensidige partnere i energiomstillingen
Uanset om alt foregår med elektricitet eller med brint og brændselsceller, starter det fra den samme kilde: elektricitet fra vedvarende energi.

  

Ofte stillede spørgsmål om brintteknologi

Hvad er brintteknologi?

Brintteknologi refererer til brugen af brint som energibærer. Brint kan fremstilles af vand ved hjælp af elektrolyse; Det fungerer som en ren effektiv energilagringsmekanisme. Brintteknologi omfatter forskellige anvendelser såsom brintbrændselscellen, hvor brint og ilt reagerer for at danne vand, generere elektrisk energi og brugen af brint som brændstof til køretøjer. Brintteknologi betragtes som en potentiel løsning til dekarbonisering af energisektoren og reduktion af drivhusgasemissioner.

Hvordan fungerer brintteknologi?

Brintteknologi er baseret på brugen af brint som energibærer. Brint kan udvindes af vand ved elektrolyse og derefter anvendes i brændselsceller eller forbrændingsmotorer til at generere elektricitet. I en brændselscelle reagerer brint med atmosfærisk ilt for at generere elektrisk energi. Brintteknologi har potentialet til at blive en ren og bæredygtig energikilde, da brint kun producerer vand som affaldsprodukt.

Er brintteknologi bæredygtig?

Brugen af brint som energibærer har flere fordele. Brint kan bruges i brændselsceller til at generere elektrisk energi med vand som den eneste emission. Brintteknologi har potentialet til at bidrage til dekarbonisering af energisektoren, da brint kan bruges som en vedvarende energibærer.