HARTING utváří udržitelnou budoucnost

Konektivita pro vodíkovou technologii

Konfigurovatelné komponenty a systémová řešení

Konektivita – tedy připojovací technika pro přenos dat, signálů a energie – hraje rozhodující roli při vytváření energetické infrastruktury budoucnosti. Při výrobě vodíku má zásadní význam, protože pro implementaci efektivního cyklu výroby a distribuce vodíku je nezbytné účinné propojení všech používaných komponent a systémů, které zajišťuje právě optimální konektivita. Klíčovou roli hraje ve vodíkové technologii také propojovací infrastruktura mezi výrobci vodíku a spotřebiteli.

Vodíkový trh má nejnáročnější požadavky na kvalitu, bezpečnost, odolnost a spolehlivost. Právě proto je HARTING optimálním partnerem v oblasti konektivity pro vodíkové technologie. Naším cílem je vyvíjet produkty a řešení efektivně a udržitelně – pro naše zákazníky a společně s nimi.

Jakou konektivitu nabízíme pro výrobu vodíku?

Při výrobě vodíku jsou nezbytností neustálé monitorování a regulace.
Rozvodná skříň s komponenty HARTING pro data, signály a napájení.
 • Komponenty HARTING zjednodušují škálování elektrolytických zařízení
 • Vyvíjíme konektivitu, která se dokonale hodí pro elektrolytické systémy
 • Kvůli velkému kolísání teploty je nezbytností nepřetržité monitorování všech procesních signálů (například měření tlaku, teploty a průtoku)
 • Správná konektivita umožňuje spolehlivě monitorovat napětí i při vysokých okolních teplotách

Jakou konektivitu využíváme na podporu přepravy a skladování vodíku?

 • Nabízíme systémová řešení pro konektivitu při přepravě pomocí mobilních zásobníků
 • Individuálně přizpůsobená a prostorově nenáročná konektivita pro monitorování teploty, tlaku a polohy ventilů
 • Nabízíme také jiskrově bezpečná řešení Ex i pro všechny signály
 • Možnost ovládání ventilů pomocí pneumatického připojení
 • Individuálně přizpůsobené a prostorově nenáročné připojovací skříně z ušlechtilé oceli (V2A a V4A) nebo oceli opatřené práškovým lakem
Vodík lze přepravovat v mobilních kontejnerech nákladními auty nebo po železnici.
Individuálně přizpůsobený monitorovací box pro mobilní kontejnery na vodík.

Ve kterých oblastech se naše konektivita uplatňuje?

HARTING dodává kompletně osazené kabely pro palivové články v železniční technice.
Individuálně přizpůsobený monitorovací box pro použití v železniční technice a námořních aplikacích.

Palivové články pro železniční techniku

 • Kompletně osazené kabely testované podle drážních norem
 • Spolehlivé a odolné kryty HPR® pro nejpřísnější požadavky na ochranu proti vlivům prostředí
 • Osazené kabely lze individuálně konfigurovat podle požadavků vaší aplikace

Palivové články pro námořní sektor

 • Pro tyto aplikace nabízí HARTING řešení podobná přepravě vodíku pomocí mobilních zásobníků
 • Komplexní portfolio produktů pro přenos signálů, dat a energie – v osvědčené, testované a dokumentované kvalitě HARTING
 • K dispozici také jako kompletní řešení

Ohrožené oblasti rozdělené do zón 0–2

Typy ochrany proti vznícení: výňatek z normy IEC 60079

  

Naše konektivita a služby pro vás

Standardní komponenty Han®

Jednoduchá a rychlá manipulace, robustnost, maximální flexibilita, dlouhá životnost a snadná montáž bez použití nářadí.

Komponenty Han® pro jiskrově bezpečné proudové okruhy

Konektory speciálně navržené podle požadavků norem IEC 60079-0 a IEC 60079-11 pro použití v zónách 1 a 2. Optimálně se hodí pro přenos signálů pro měření, senzory a akční členy.

Kompletní a individuálně přizpůsobená řešení HARTING

V návaznosti na kompletní sortiment konektivity HARTING navrhujeme a vyrábíme individuálně přizpůsobená systémová řešení šitá na míru požadavkům vaší aplikace.

Podpora partnerství prostřednictvím společného vývoje

Prostřednictvím společného vývoje vás podporujeme ve všech fázích projektu. Důsledná komunikace a včasné zapojení do průběhu projektu vám umožní podílet se na výsledné podobě každého kroku.

 • Společný vývoj vám ušetří zdroje i čas
 • Profitujte z našich dlouholetých odborných znalostí
 • Sledujte všechny fáze projektu během pravidelných schůzek naživo

Certifikace a schválení

Jiskrově bezpečná elektrická připojení včetně individuálně přizpůsobených svorkových skříní a volitelných kabelů osazených konektory splňují požadavky na vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty stanovené směrnicemi ATEX pro typ ochrany Ex ia. To umožňuje spolehlivě číst data ze snímačů ze všech zón v prostředí s nebezpečím výbuchu (např. pro monitorování tlaku a teploty).

 • Kompletní řešení pro certifikaci ATEX.

Zkoušky kvality podle norem

Vynikající kvalita od samého počátku – garantovaná naším vlastním centrem kvality a technologií (HQT).

  

Podpoříme vás naším dlouholetým know-how v oblasti vývoje systémových řešení na míru v kombinaci s profesionálními kontrolními a zkušebními zařízeními v naší vlastní akreditované laboratoři. To jsou naše záruky úspěchu pro spolehlivé a hospodárné připojení.

Matthias Wiehe
Ředitel globálního projektového inženýrství, HARTING Customised Solutions GmbH & Co. KG

  

Konektivita pro širokou škálu odvětví

Udržitelná řešení HARTING pro vodíkový průmysl nabízejí konektivitu v široké škále odvětví. Na naše modulární a individuálně konfigurovatelné komponenty a systémová řešení na míru se sází všude, kde je při výrobě (elektrolýze), skladování, distribuci a plnění vodíku nezbytností spolehlivé a přesné monitorování a řízení.

Váš partner pro individuální systémová řešení

Chápeme, že vaše požadavky na konektivitu často vyžadují individuální řešení – například prostorově nenáročnou kombinaci konektorových přípojek pro rozličné signály a jejich kvalifikaci pro různá schválení. Optimální řešení těchto požadavků nebývá snadné najít. Zajišťujeme služby pro specifikaci, výběr a vývoj řešení konektivity, abyste se mohli plně soustředit na své hlavní procesy. Doprovázíme vás od nápadu až po finální řešení.

Kompetentní vývojový partner na vaší straně

Odborníci ze společnosti HARTING mají dlouholeté zkušenosti v oblasti CAD vývoje a konstrukce kompletních řešení a jsou vám po boku po celou dobu realizace projektu. Akreditované technologické centrum HARTING (HTC) vás doprovází po celou dobu a pomáhá vám s kvalifikací, validací a v případě potřeby i schválením. Od samého začátku máme nezbytné zkušenosti. Už mnoho let působíme v různých odvětvích, která vyžadují spolehlivá řešení konektivity a kladou mimořádné požadavky na ochranu životního prostředí – například v offshore průmyslu, železniční technice nebo v oblasti větrné energetiky. Zajišťujeme nejvyšší kvalitu energetických systémů navržených pro dlouhou životnost.

  

Je libo řešení konektivity nebo špičkovou podporu v rámci společného vývoje? Kontaktujte naše pracovníky.

Get in touch
Jan Futej
Specialist Custom. Solutions

Případně můžete využít kontaktní formulář.

Kontaktformular

Sie wünschen weitere Informationen zu passender Connectivity für Ihre Anwendung? Kontaktieren Sie uns!

Adresse
Ich habe die Datenschutz-Erklärung und Cookie-Einstellungen zur Kenntnis genommen.

  

Řízení dodavatelského řetězce podle potřeb zákazníka
Kdykoli je to možné a žádoucí, řídíme se heslem „Se zákazníkem, pro zákazníka“. V případě potřeby tak dokáže HCS vyrábět přímo ve výrobní hale objednatele.

Vodík a elektřina z větru a slunce jsou dokonalými partnery pro energetickou transformaci
Ať už pohon zajišťují elektrická energie, nebo vodíkové a palivové články, na začátku je vždy elektřina z obnovitelných zdrojů.

  

Časté otázky k vodíkové technologii

Co je vodíková technologie?

Vodíková technologie označuje využívání vodíku jako nosiče energie. Vodík lze elektrolýzou vyrábět z vody. Slouží jako čistý a účinný mechanismus skladování energie. Vodíková technologie zahrnuje různé aplikace, například vodíkové palivové články, v nichž vodík a kyslík reagují za vzniku vody a elektrické energie, nebo využití vodíku jako paliva pro automobily. Vodíková technologie je považována za potenciální řešení pro dekarbonizaci energetiky a snížení emisí skleníkových plynů.

Jak vodíková technologie funguje?

Vodíková technologie je založená na využívání vodíku jako nosiče energie. Vodík lze elektrolýzou získávat z vody a následně ho využívat v palivových článcích nebo spalovacích motorech k výrobě elektřiny. V palivovém článku reaguje vodík se vzdušným kyslíkem za vzniku elektrické energie. Vodíková technologie má potenciál stát se čistým a udržitelným zdrojem energie, protože jako odpadní produkt produkuje pouze vodu.

Je vodíková technologie udržitelná?

Využívání vodíku jako nosiče energie přináší několik výhod. Vodík lze využít v palivových článcích k výrobě elektrické energie, přičemž jedinou emisí je voda. Vodíková technologie má potenciál přispět k dekarbonizaci energetického odvětví, protože vodík lze využít jako obnovitelný nosič energie.