Informace pro zákazníky

Zde najdete naše všeobecné obchodní podmínky, prodejní a dodací podmínky i další dokumenty s informacemi pro zákazníky.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti HARTING s. r. o.

Prohlášení o původu

Od 1. července 2017 si můžete stáhnout prohlášení o preferenčním původu zboží společně s přehledem zboží, které pochází od níže uvedených výrobců.

Tento přehled lze použít jako základ pro certifikát EUR.1 a k dalším účelům.

HARTING Electric GmbH & Co.KG, Espelkamp, Německo

HARTING Electronics GmbH & Co.KG, Espelkamp, Německo

Toto prohlášení se vztahuje výhradně na zboží uvedené v daném přehledu, vyrobené společností HARTING a uvedené na faktuře.

Zneužití výše uvedeného prohlášení za účelem získání preferenčního původu může mít následující důsledky:

  • Finanční: Zavádějící nebo nesprávné prohlášení pro získání preferenčního původu má za následek zrušení vystaveného dokumentu EUR.1, předání zboží celnímu úřadu a následnou úhradu příslušného cla. 
  • Trestněprávní: Zneužití prohlášení je považováno za přestupek, který má za následek trestní stíhání.
  • Občanskoprávní: Podle občanského zákoníku zaručuje prohlášení určité vlastnosti zboží. Zákazník může požadovat náhradu škody způsobené nesprávným popisem vlastností zboží.   

Z toho vyplývá, že při ověřování preferenčního původu zboží je nutná velká pečlivost. Platné je pouze ověřené a jasně doložené prohlášení.

Vzhledem ke změnám v právních předpisech týkajících se preferenčního původu může být prohlášení dodavatele poskytnuto pouze na základě přímého požadavku zákazníka.

Postup řešení stížností ve společnosti HARTING s. r. o.

Všeobecné podmínky pro opravy ethernetových switchů a podmínky pro pětiletý servisní balíček

Prohlášení k zákonu o moderním otroctví