Naše technologie

„O úspěchu rozhodují především dvě vlastnosti: odhodlání a vytrvalost.“*

*Lev Nikolajevič Tolstoj, 1828–1910

Dáváme přednost dlouhodobému podnikatelskému úspěchu před krátkodobým stavěním vzdušných zámků.  

Nejde o krátkodobý růst nebo zisk, ale o vytvoření pevných základů společnosti prostřednictvím rozvoje tržeb a zisků s cílem dlouhodobě uspět na globálním trhu. [...] Flexibilita a změny jsou pro nás příležitostí, jak se stát silnějšími do budoucna. Nedílnou součástí je také hledání nových způsobů spolupráce mezi malými a velkými podniky. Říkáme tomu „The HARTING Way“.

Dr.-Ing. Kurt D. Bettenhausen
Člen představenstva oddělení „Nové technologie a vývoj“, technologická skupina HARTING

Vítr do plachet, který na naší cestě potřebujeme, dodává našemu podniku spousta chytrých hlav a kompetentních kolegů. 

Spolupráce jako klíč k úspěchu – Connectivity+

„Chceme utvářet budoucnost pomocí technologií pro lidi.“ To je vize, kterou nám umožní realizovat strategie s názvem Connectivity+. Rychlý technologický pokrok, digitalizace a nové požadavky zákazníků a partnerů vyžadují jiný přístup: Kromě nových technologií se pozornost zaměřuje také na lidský a ekologický faktor a rovněž významné globální problémy. Jak si s tím vším poradíme? Prostřednictvím novátorského myšlení a podnikání. Abychom vytěžili všechny výhody spolupráce, zapojujeme v co nejranější fázi zákazníky a partnery. Diskutujeme o nápadech a vyměňujeme si zkušenosti, protože nejlepší inovace pro budoucnost můžeme vyvinout pouze společným úsilím.

Connectivity+ je naší odpovědí na požadavky kladené technologiemi budoucnosti.

Centrum kvality a technologií HARTING (HQT)

Centrum kvality a technologií HARTING (HQT) je navrženo tak, aby bylo energeticky udržitelné. Architektonická koncepce, připomínající svou otevřeností univerzitní kampus, vybízí k otevřené výměně nápadů. Tvoří tak ideální prostředí pro zajištění dlouhodobé kvality a úspěšnosti naší technologické skupiny. Protože právě kvalita a technologie jsou základními hnacími silami inovací a růstu. 

Centrum kvality a technologií HARTING (HQT), Espelkamp, Německo

Síť SPE

Jednopárový Ethernet (SPE) je infrastrukturní základ, který umožňuje realizovat koncepce IIoT a Průmyslu 4.0. Vzhledem k překotnému růstu trhu IIoT jsme navázali spolupráci s dalšími technologickými lídry, jejímž cílem je rychle rozvíjet tuto technologii. SPE Industrial Partner Network představuje první kontaktní místo pro uživatele, kteří zřizují sítě a nastavují zařízení SPE. Partnerství poskytuje jasná doporučení pro vývoj budoucích aplikací IIoT, funguje jako centrální informační platforma a uživatelům dává investiční jistotu, se kterou se na tuto technologii budou moct spolehnout i v budoucnu.

Síť SPE, která od května 2022 sdružuje víc než padesátku mezinárodních společností z oboru, představuje kompletní ekosystém dodavatelů infrastruktury, ethernetových čipů, magnetických prvků, průmyslových zařízení a testovacího vybavení.

SmartFactory

Společně s partnery ze sítě SmartFactory jsme se věnovali tématům Průmyslu 4.0 a továrny budoucnosti. Naším cílem je v rámci rovnocenného partnerství společně prosazovat a realizovat špičkové projekty výzkumu a vývoje. Síť má i vlastní chytrou továrnu, která zajišťuje co nejrealističtější prostředí. 

HARTING v centru dění: Jako přední světový dodavatel průmyslové propojovací techniky dodáváme klíčové komponenty do výrobního zařízení SmartFactoryKL.

Spolupráce s univerzitami (zapojení MIT)

Jsme součástí Laboratoře mikrosystémových technologií (MTL) a Průmyslové skupiny mikrosystémů (MIG) na Massachusettském technologickém institutu (MIT). Výzkum MTL má velmi široký záběr a pomáhá utvářet řadu technologií nové generace Průmyslu 4.0. Jako člen podporujeme výzkum a spolupracujeme se studenty a docenty na tématech relevantních pro Průmysl 4.0. Pro společnost HARTING je tato výměna zkušeností mimořádně důležitá, protože nám pomáhá dosáhnout cílů v oblasti Connectivity+. 

Zapojení do programu Industrial Liaison podporuje náš cíl poskytovat měřitelnou hodnotu partnerům po celém světě.

Šanghajská univerzita

Program spolupráce s univerzitou Tongji v Šanghaji jsme odstartovali v roce 2014. V jeho rámci je nejlepším studentům každoročně udělováno několik stipendií. Každé dva roky se koná soutěž v inovacích. Projekty studentů hodnotí nezávislá porota. Od roku 2019 mohou účastníci programu využívat laboratoř HARTING, ve které se používají výrobky z dopravního průmyslu.

Bo Chen, generální ředitel společnosti HARTING Greater China, a Dr. Chu, profesor univerzity Tongji, při otevření společné laboratoře HARTING.

Kdo přestane být lepším, přestane být dobrým.* 

*Oliver Cromwell, 1599–1658

Naše technologie zohledňujeme v celém životním cyklu výrobku. Abychom zajistili jejich udržitelnost, věnujeme od samého počátku pozornost uživatelské přívětivosti, kritickým surovinám a jejich recyklovanému podílu. Neustále optimalizujeme náš výrobní proces. Optimalizovaná přeprava, balení a recyklace rovněž přispívají ke snížení škod na životním prostředí. Zde najdete několik konkrétních příkladů, jak v souvislosti s našimi výrobky přistupujeme k ochraně životního prostředí.

Životní cyklus výrobků – kliknutím na „i“ zobrazíte další informace

Konstrukce/vývoj

Han-Eco®

Už ve fázi vývoje jsme dbali na vysokou energetickou úspornost konektorů Han Eco®. Optimalizací odporu kontaktů se nám podařilo ušetřit téměř 50 % energie spotřebovávané při přenosu dat. 

 

HARTING Electric, Německo 

Dodavatelský řetězec

European Distribution Center

Analyzujeme naše interní procesy. Kromě úspory času šetříme ročně také až 240 tun CO₂ tím, že kabelové bubny vyrábíme přímo v závodě v Espelkampu. Řezání dříve probíhalo v zahraniční dceřiné továrně. 

 

HARTING Customised Solutions, Německo | HARTING Sibiu, Rumunsko 

Výrobní proces

Tool with contour-hugging cooling ducts

Novátorské tvarové řešení z tlakově litého hliníku a zinku a optimalizované chlazení v blízkosti obvodu zlepšuje energetickou bilanci.   

 

HARTING Applied Technologies, Německo 

Obalový průmysl

85 % of the recycled foil can be reused

K balení používáme recyklovanou fólii, která z 85 % sestává z recyklovaného materiálu. Snižujeme tím spotřebu CO₂ o 75,5 %, spotřebu fosilních paliv o 86,6 % a potenciál tvorby ozonu o 77,2 %. 

 

HARTING Electric | HARTING Logistics, Německo

U zákazníka

HARTING Forum

V pravidelných webinářích informujeme zákazníky o našich produktech a hovoříme o aktuálních tématech. To nám umožňuje osvětlit všechny aspekty, které ovlivňují průmysl a naši společnost, například zjednodušení aplikací, ochrana životního prostředí nebo energetické koncepce budoucnosti.

 

Technologická skupina HARTING, celosvětově

Pravá ruka pro ochranu životního prostředí 

Pro ochranu životního prostředí jsme něco jako Robin pro Batmana nebo Dr. Watson pro Sherlocka Holmese. Naše technologie jsou doma na mnoha perspektivních trzích. Naše výrobky umožňují udržitelnost a ochranu životního prostředí a přispívají tak k čisté budoucnosti, ať už jde o větrnou energii, železniční dopravu nebo elektromobilitu. 

Systémy pro skladování energie: Energie, když ji opravdu potřebujete – s konektorem Han® S

Konektor Han® S jsme vyvinuli speciálně pro udržitelné systémy pro skladování energie. Lze ho využít k propojení bateriových modulů (BM) a snadno tak rozšířit celkovou kapacitu modulárních systémů plnících různé důležité úkoly, například integraci obnovitelných zdrojů energie, přesouvání plánované spotřeby (demand shifting) nebo snižování zátěžových špiček. Snižováním špiček je možné ušetřit až 80 % nákladů na elektřinu.  

Další informace

Větrná energetika: Energie z větru přechází na Ethernet

Náš optický přenosový systém je takový Matrix pro ethernetovou komunikaci v moderních větrných turbínách. Dodáváme kompletní kabeláž včetně rotačních optických spojů. Výhoda: Vyšší rychlost přenosu dat, která umožňuje lepší řízení systému. Naše plug & play rozhraní navíc zajišťuje méně prostojů. Odpadá nutnost zdlouhavé přípravy. Zařízení je déle v provozu. To je dobré i pro životní prostředí!

Další informace

Chytré zemědělství: Chytřejší řešení díky vysokonapěťovému konektoru AEF

Náš vysokonapěťový konektor AEF podporuje chytré zemědělství. Normované připojení přenáší z traktoru na pracovní nástroje vysoký výkon 150 kW. Elektrický princip přináší ve srovnání s mechanickými nebo hydraulickými alternativami vyšší energetickou účinnost a umožňuje snížit spotřebu nafty až o 20 %. 

Další informace

Elektromobilita: Jeden nabíjecí kabel pro všechny případy

Pro úspěšný přechod na elektromobilitu je nutná dobře rozvinutá nabíjecí infrastruktura s hustou sítí nabíjecích stanic. Kromě nabíjecích kabelů pro vozidla proto vyrábíme také nabíjecí kabely pro nabíjecí stanice a dokonce i nabíjecí zásuvky. Pokrýváme všechny běžné normy a dokážeme vyrábět v Evropě, Číně i USA.  

Další informace

 


 

Get in touch
CSR Corporate Social Responsibility
Kontaktní osoba