Společně utváříme konektivitu budoucnosti

Connectivity+

Technologická skupina HARTING je průkopníkem v oblasti konektorů – a teď jde ještě o krok dál. Rychlý technologický pokrok, větší míra digitalizace v celém průmyslu a požadavky zákazníků a partnerů vyžadují jiný přístup: Kromě nových technologií se pozornost zaměřuje také na lidský faktor a významné globální problémy.

Naše společnost měla vždy pevně ukotvenou vizi: „Chceme utvářet budoucnost pomocí technologií pro lidi.“ Strategie, která nám ji umožní realizovat v produktech a aplikacích, má název Connectivity+.

Hnacím motorem určujících technologických trendů dneška – zejména modulárnosti, autonomie a digitálních dvojčat – jsou společenské megatrendy udržitelnosti, (de)globalizace a demografických změn. Právě na tyto megatrendy se zaměřují produkty, služby, řešení a způsoby přemýšlení, které jsou výsledkem naší strategie Connectivity+ a současně dávají odpovědi na výzvy budoucnosti. Zákazníkům i partnerům navíc vždy poskytujeme skutečnou přidanou hodnotu.

Dr. Kurt D. Bettenhausen
Člen představenstva oddělení „Nové technologie a vývoj“

Už dnes předvídáme, co bude důležité zítra

Skutečná přidaná hodnota pro zákazníky a uživatele je v řešení Connectivity+ stejně důležitá jako analýza megatrendů. Toho všeho lze dosáhnout pouze na základě těsné spolupráce se zákazníky, hráči na trhu a odborníky. Dialog se zákazníky o jejich konkrétních požadavcích a budoucích scénářích nás inspiroval k tomu, abychom šli ještě o krok dál a obohatili konektivitu o toto „plus“.

V rámci strategie Connectivity+ se díváme mnohem dál než jen na samotnou elektrickou součástku – nejde jen o konektor, nýbrž o celostní přístup k řešením.

Norbert Gemmeke
Jednatel globální obchodní divize HARTING Electric

Strategie Connectivity+ zahrnuje produkty, řešení, služby – ale také celkový způsob myšlení. Všechny mají společné to, že zákazníkům a uživatelům poskytují skutečnou přidanou hodnotu a dokonale doplňují základní funkci konektivity.

Ralf Klein
Výkonný ředitel společnosti HARTING Electronics GmbH

Tři společenské megatrendy, které jsou hnací silou strategie Connectivity+

Při vývoji produktů přihlížíme ke klíčovým společenským trendům: udržitelnosti, (de)globalizaci a demografickým změnám. Všechna tři témata jsou natolik důležitá, že je nelze ani obejít, ani samostatně vyřešit bez součinnosti s ostatními.
Udržitelnost: Energii lze vyrobit jen jednou a její využívání je třeba pečlivě rozmyslet.
Demografické změny: Mají vliv na každé společenství po celém světě a vyplývají z nich zásadní výzvy. Se stále menším počtem kvalifikovaných pracovníků nabývá na důležitosti modulárnost technických systémů.
(De)globalizace: Mimořádně dynamická pavučina vztahů – některé dodavatelské řetězce si zachovají globální působnost, jiné se zaměří na lokální řešení a flexibilní přístup. 

Naše technologická skupina ovlivňuje globální proudy aktivním utvářím technologických trendů. Právě technologie jsou neúčinnější způsob, jak neúprosnému vývoji dodat kýžený směr. Strategie Connectivity+ umožňuje reflektovat společenské megatrendy v našich produktech a řešeních.