Rozhovor: Bo Chen a Christian Schumacher

Rozhovor:
Bo Chen, Managing Director HARTING Greater China
Rozhovor:
Christian Schumacher, Managing Director HARTING Customised Solutions

Pozice pro budoucnost s jasnou a otevřenou strategií

Rychlá a důsledná implementace ve spolupráci se zákazníky a partnery

„Connectivity+“ je přístup společnosti HARTING zaměřený na budoucnost a technologické trendy. Zaměření: Konkrétní přínosy pro uživatele v tomto celkovém kontextu, který se v budoucnu stane kompasem pro jakoukoli orientaci v odvětví. V tomto čísle magazínu tec.news se detailně věnujeme přístupu Connectivity+ z různých úhlů pohledu. Connectivity+ má několik úrovní. Jako technologická skupina HARTING jsme přesvědčeni, že výzvy budoucnosti lze zvládnout pouze pomocí nových technologií. A partnerské přístupy vnímáme jako základ budoucích řešení – řešení, která mohou dalece přesahovat klasické elektrotechnické komponenty. Společnost HARTING a všechny její procesy jsou zároveň odpovědné za to, aby se staly klimaticky neutrálními.

V tomto čísle se zaměřujeme na Čínu a klademe si otázku: Jaký význam má Connectivity+ pro čínský trh? V rozhovoru s Bo Chenem, generálním ředitelem společnosti HARTING China, a Christianem Schumacherem, výkonným ředitelem společnosti HARTING Customised Solutions GmbH (HCS), uvádíme následující: Přístup Connectivity+ se odlišuje nejen výrobky, ale také myšlením založeným na spolupráci a udržitelnými procesy – zejména s ohledem na Čínu.

tec.news: Který sociální megatrend má pro Čínu nejvyšší prioritu?

Bo Chen: Otázka udržitelnosti je pro Čínu v současnosti obzvláště důležitá. Naše země si stanovila řadu cílů v oblasti životního prostředí. Největší z nich: Klimatická neutralita do roku 2060 a související investice do obnovitelných zdrojů energie. V této souvislosti Čína vytváří inovativní technologie, například v oblasti dopravy, větrné energie, bateriových technologií a na poli elektronických paměťových technologií. Například v oblasti větrné energie je naše země jedním z technologických lídrů a tahounem zvyšování účinnosti – a zároveň zaznamenává největší objem na světě. Také pro náš závod HARTING v Číně sledujeme jasnou strategii: chceme dále posilovat naši lokalizaci – nejen v oblasti výroby a prodeje/marketingu, ale také v oblasti výzkumu a vývoje, inovací a služeb. Úzký kontakt s našimi čínskými zákazníky má nejvyšší prioritu. Společně s nimi chceme vyvíjet a realizovat nové produkty a technologie, zejména v oblasti robotiky, obnovitelných zdrojů energie a datových center.

Christian Schumacher: Díky společnosti HARTING Connectivity přispíváme rozhodujícím způsobem právě v těchto oblastech, abychom
splnili cíle, které si země stanovila. Společnost HARTING Customised Solutions (HCS) je poskytovatelem komplexních řešení. Našim zákazníkům poskytujeme hotové kompletní připojení, aby bylo celé řešení připraveno k okamžitému použití. V Číně se v HCS věnujeme zejména větrné energetice, s našimi technologiemi konektivity působíme v železničním a robotickém sektoru a v neposlední řadě zajišťujeme konektivitu pro jedno z největších technologických témat v zemi: Systémy bateriového úložiště.

tec.news: Jaké moderní technologie používá Čína ve své vlastní výrobě?

Bo Chen: Pokud jde o perspektivní technologie, je Čína na jedné straně sama uživatelem těchto technologií a na druhé straně také technologickým partnerem, výrobcem a dodavatelem pro celý svět. To je jedinečná přednost naší země a v této souvislosti prosazujeme holistický přístup. Náš národ vytvořil strategický plán, určil klíčová odvětví pro rozvoj
inovativních špičkových průmyslových projektů a vyvinul celostátní iniciativy. V rámci těchto opatření chce Čína konsolidovat své výrobní kapacity a zvýšit digitalizaci výroby – klíčovým slovem je „inteligentní výroba“. Ve spolupráci s podniky, výzkumnými akademiemi a univerzitami usiluje o zřízení nových výzkumných a vývojových center, aby bylo možné dosáhnout inovací a technologických průlomů v klíčových oblastech. Významnou roli v této strategii hraje také „ekologická výroba“, jejímž cílem je zvýšit energetickou účinnost a zároveň snížit využívání zdrojů. To je jedinečný bod naší země.

Christian Schumacher: Pokud se podíváme na výrobní prostředí naší národní společnosti, zjistíme, že tato strategie se již na mnoha místech realizuje. V Číně nevyrábíme jen konektory, ale mnohem více: Společnost HARTING rovněž dodává konektivitu pro výrobní prostředí a procesy. Jsme zastoupeni v produktech různých robotických firem – ať už u partnerů, jako je Kuka, nebo v aplikacích mnoha čínských nováčků v oboru. Naše řešení pomáhají v Číně budovat inovativní technologie a kompetence, které v budoucnu umožní vyrábět lokálně klimaticky neutrálním způsobem. Stejně tak ve spojení s robotickými řešeními pomáhají dále rozvíjet plnou automatizaci moderních továren.

Bo Chen: Zde se projevuje další zvláštnost Číny: Rychlost zavádění
i dalšího vývoje výrobních technologií, která je v současnosti patrná.
Existují například čínské instituty, které navrhují a vyvíjejí kompletní výrobní linky. Čína aktivně usiluje o to, aby se stala nejinovativnějším
místem výroby na světě. Čína se soustředí na akci, nikoli na reakci, což ji staví do vedoucí pozice.


 

tec.news: Kterých trhů a odvětví se to v Číně týká?

Christian Schumacher: Je třeba poznamenat, že naše řešení HCS se používají ve špičkových výrobních zařízeních – například ve dvou nejrychleji rostoucích odvětvích v Číně: v bateriové technologii a produkci datových center. Zejména v oblasti bateriových technologií jsme zastoupeni svými
řešeními na celých výrobních linkách.

Bo Chen: Tyto výrobní linky staví Čínu do pozice světové jedničky..


 

tec.news: Pro společnost HARTING je vývoj nových řešení konektivity založený na partnerství klíčem ke společnému úspěchu. Jak na téma spoluvytváření hledí v Číně? Jak společnost HARTING implementuje svá řešení u partnerů?

Bo Chen: Spoluvytváření nabývá na významu i v Číně. Důležitý je zejména způsob, jakým vyvíjíme společná řešení s partnery na pracovišti a rozvíjíme kolaborativní inženýrství. Na jedné straně jsme hrdí na náš velký vývojový tým v čínské pobočce, na druhé straně je naším cílem splnit s tímto týmem vysoké požadavky našich čínských zákazníků. Pro vytváření aplikací, které jsou následně nasazovány například v Číně, potřebují blízkost svých partnerů.

Christian Schumacher: Pro společnost HARTING je to jasný závazek vůči regionu: Naše čínská dceřiná společnost nevyrábí pouze za účelem vývozu. Společně se zákazníky vyvíjíme spíše dokonale přizpůsobená řešení pro místní trh, která potvrzují čínský nárok na vedoucí postavení v oblasti technologií. To platí jak pro vývoj, tak pro výrobu. Základní princip: Řešení společnosti HARTING v Číně jsou společně vyvíjena lokálně, pro zákazníky v Číně a jejich výrobky v Číně – ale také pro globální trhy.


 

Společně utváříme konektivitu budoucnosti