Uspokojení všudypřítomné poptávky po vysokorychlostním přenosu

Ada Fung, Marketing Communications Manager Asia Pacific HARTING

M12 Gigabitový modul M12 s kódem X a Han (Cat 7A)

Společnost HARTING přispívá k rychlému růstu čínského průmyslového trhu. Čína je rychle se rozvíjející a dynamická země.
Od veřejné infrastruktury až po průmyslové oblasti se Čína zaměřuje na inteligentní výrobu a v moderním světě, jehož jádrem jsou inteligentní domy a 5G, se nyní všude setkáváme s poptávkou po vysokorychlostním přenosu. Společnost HARTING se svou inovativní technologií připojení i nadále vychází vstříc potřebám budoucího růstu Číny. 

V mnoha čínských městech se musíme zamyslet nad tím, jak s ohledem na zrychlující se urbanizaci a rychlý růst počtu obyvatel plynule provádět rozsáhlé činnosti. Jak můžeme lidem umožnit, aby mohli efektivně a pohodlně cestovat a užívat si života ve městě? Jak můžeme urychlit digitální transformaci výrobního průmyslu v zemi a vytvořit hodnotnější společenské bohatství? Vysokorychlostní přenos dat je bezpochyby jedním ze základních
řešení pro dosažení těchto cílů.

S rychlým přenosem dat se dnes setkáváme všude. Podívejme se blíže na jednotlivé trhy:

Čína neustále zavádí vysokorychlostní datové komunikační technologie. Průmyslová oblast se vyvinula od 100Mb připojení ke gigabitovému průmyslovému Ethernetu a ještě dál, zatímco její mobilní komunikační
technologie 5G je již dlouho dobře zavedená. Podle zprávy asociace GSMA (Global System for Mobile Communications Association) z roku 2021 se Čína stala jedním z globálních lídrů v oblasti aplikací 5G a očekává se, že počet připojení 5G v Číně dosáhne v roce 2025 hodnoty 822 milionů. Jak tedy může technologie připojení společnosti HARTING přispět k uspokojení všudypřítomné poptávky po vysokorychlostním přenosu?

Jako přední podnik a jeden z tvůrců standardů v oblasti celosvětových
elektrických připojení zavedla společnost HARTING klasickou řadu Han®,
obdélníkové standardy konektorů a následně představené konektory DIN,
modulární konektory, konektory push-pull a miniaturizovaný konektor ix Industrial® Ethernet, stejně jako konektor T1 Industrial single pair Ethernet (SPE) a další inovativní produkty, které neustále stanovují průmyslové standardy.

Jako přední podnik a jeden z tvůrců standardů v oblasti celosvětových
elektrických připojení zavedla společnost HARTING klasickou řadu Han®,
obdélníkové standardy konektorů a následně představené konektory DIN,
modulární konektory, konektory push-pull a miniaturizovaný konektor ix Industrial® Ethernet, stejně jako konektor T1 Industrial single pair Ethernet (SPE) a další inovativní produkty, které neustále stanovují průmyslové standardy.

V oblasti železniční dopravy poskytuje společnost HARTING již mnoho let
různé úrovně podpory pro čínské vysokorychlostní přenosové aplikace,
kde hrají důležitou roli její robustnost, vysoká kvalita, flexibilita a inovativní konstrukce na míru. Kromě splnění požadavků na robustní přenos energie dílenskými spojkami je ještě důležitější dosáhnout robustního a vysokorychlostního přenosu dat u informačních a zábavních systémů pro cestující. Společnost HARTING například navrhla gigabitový modul Han®, který splňuje vysoký standard přenosů 7A a který lze použít pro 10Gb Ethernet při provozní frekvenci až 1000 MHz.

Aby Čína dosáhla rychlého růstu, potřebuje vysokorychlostní přenosovou infrastrukturu. Společnost HARTING se na tento scénář dlouhodobě připravuje a bude i nadále podporovat vysokorychlostní připojení v zájmu rychlého průmyslového rozvoje v Číně.

Get in touch
Ada Fung
Manažer marketingové komunikace pro Asii a Tichomoří HARTING