Naše životní prostředí

„Zeleně přemýšlíme, zeleně jednáme.“*

*Představenstvo technologické skupiny HARTING

Přebíráme odpovědnost. Už řadu let podnikáme při každodenní práci konkrétní kroky. Podařilo se nám realizovat velký počet projektů na ochranu životního prostředí. Každý velký čin ale musí někde začít. U někoho, kdo jde příkladem. Pro nás je to samotná rodina Hartingových. Jak to? Už tři generace žijí udržitelným způsobem. Před více než 25 lety pevně zakotvili ochranu životního prostředí do vize naší technologické skupiny. Při plánování budoucí firemní strategie s maximální vážností zohledňují ochranu životního prostředí. To je něco, co naše vnoučata určitě ocení! 

Podnikání a ochrana životního prostředí se vzájemně nevylučují. Jsme přesvědčeni, že pokud chceme být dlouhodobě úspěšní, musíme brát v úvahu obojí.

Dietmar Harting
Člen představenstva a společník technologické skupiny HARTING

Naše úsilí o ochranu klimatu vychází z principu předcházení vzniku, redukce a kompenzace skleníkových plynů. Prioritou je zamezit jejich vzniku a snižovat jejich množství.

Nesnažíme se o „greenwashing“ naší environmentální výkonnosti prostřednictvím různých služeb, jako jsou třeba kompenzační certifikáty. Usilujeme o udržitelný dopad na zdravé klima.

Philip Harting
Předseda představenstva technologické skupiny HARTING

Máme silné kořeny

1989 – první udílení ceny HAR-TY-Award – ochrana životního prostředí přináší ovoce pouze tehdy, když se nebere na lehkou váhu. Margrit Harting vytvořila cenu HAR-TY Award před víc než 30 lety jako motivaci. Cena je každoročně udělována oddělení s nejlepšími výsledky v oblasti bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
1991 – „Jedna ulice, mnoho stromů: Máme alej!“ Zaměstnanci v Espelkampu si vyhrnuli rukávy a vysadili vedle závodu č. 2 řadu kavkazských lip. Rozsáhlá zazeleněná plocha vybízí k posezení na lavičkách ve stínu dnes už vzrostlých stromů.
1995 – za účelem dalšího vylepšování přístupu k ochraně životního prostředí nad rámec zákonných požadavků se společnost HARTING zapojila do systému environmentálního managementu a auditu (EMAS) vyvinutého Evropskou unií.
1996 – neustále se snažíme zlepšovat. Implementací řízení podle normy DIN EN ISO 14001 jsme proto položili základ pro neustálé zlepšování našeho systému environmentálního managementu.
2011 – do vozového parku automobilů pro kyvadlovou dopravu zařazujeme první vozidla poháněná elektřinou. V současnosti pokrývají elektromobily ve vozovém parku veškeré požadavky. Nabíjecí stanice v závodech zajišťují, aby byly neustále připravené k použití.
2012 – HARTING sází na regionální biometan šetrný ke klimatu. To nám pomáhá ušetřit 5 430 tun CO₂ ročně. Pro srovnání: Naše kogenerační jednotky vyrábějí ročně takové množství elektrické energie, která by stačila 1 000 čtyřčlenných domácností, a tepla, které by vyhřálo 200 rodinných domů.
2013 – technologická skupina HARTING začíná převádět německé pobočky na obnovitelné zdroje energie. V Německu dnes získáváme 100 % elektřiny z certifikovaných vodních elektráren.
2014 – další krok je za námi. HARTING instaluje první fotovoltaický systém na střeše laboratoře HQT v německém hlavním sídle podniku. Od té doby neustále zvyšujeme počet využívaných fotovoltaických systémů.
2019 – zelené plochy, hmyzí hotely i fotovoltaické systémy. Při výstavbě Evropského distribučního centra (EDC) jsme se zaměřili nejen na maximální energetickou účinnost a geotermální energii, ale také na optimalizaci podmínek pro lidi a životní prostředí.
2020 – po instalaci prvních fotovoltaických systémů v německých závodech společnosti HARTING začíná expanze do zahraničí. Jako první je na řadě Rumunsko.
99 % energie, kterou spotřebováváme v Německu, je dnes z obnovitelných zdrojů nebo klimaticky neutrálních. V této oblasti budeme do budoucna pokračovat ve zlepšování a silněji se zaměříme i na naše mezinárodní pobočky.

Malá stopa, ale velký krok vpřed

Ve společnosti HARTING se aktivně snažíme pro budoucí generace zachovat svět v celé jeho kráse a rozmanitosti. Někdy podnikáme velké kroky, jindy menší. Nikdy ale nepřešlapujeme na místě. 

Kromě obnovitelných zdrojů energie se zaměřujeme také na opatření a projekty, které chrání životní prostředí. Výsledek je jednoznačně pozitivní! V několika uplynulých letech se nám podařilo výrazně snížit uhlíkovou stopu* našeho podniku.

*Uhlíková stopa podniku (CCF) představuje emise CO2 společnosti. Je důležitým ukazatelem znázorňujícím dopad naší činnosti na životní prostředí.

„Nikdy nezačínej přestávat. Nikdy nepřestávej začínat.“* 

*Marcus Tullius Cicero, 106–43 před n. l.

K udržitelné ochraně světa jsou zapotřebí dlouhodobé strategie, které jsou pevně začleněné do budoucích plánů společnosti. Při plnění environmentálních cílů se opíráme o tři pilíře.

Systém a účinnost

Realizace

Ekologická rutina

Ochrana životního prostředí je odpovědností každého jednotlivce. Této odpovědnosti jsme si dobře vědomi a společně jdeme příkladem.


Transparentnost a standardy

Měříme naše ekologicky relevantní materiálové a energetické toky a máme zavedené mezinárodní environmentální standardy, které nám pomáhají optimalizovat dopad naší činnosti na životní prostředí.


Ochrana klimatu

Realizace

Energie

Neustále optimalizujeme naši energetickou účinnost a energetickou stopu našich výrobků a infrastruktury. Soustředíme se na výrobu vlastní elektrické energie a na využívání obnovitelných zdrojů.

 


Zelená infrastruktura

Naši ekologicky šetrnou výrobu realizujeme prostřednictvím energeticky účinných budov, infrastruktury, strojů, zařízení a systémů.


Individuální mobilita

Zaměřujeme se na klimaticky neutrální mobilitu: Nabízíme a podporujeme koncepce mobility šetrné k životnímu prostředí


Doprava

Volíme ekologicky přívětivé obaly a společně s našimi partnery neustále zlepšujeme dopravní trasyprostředkycílem vybudovat klimaticky neutrální dodavatelský řetězec. Naše interní doprava je klimaticky neutrální.


Ochrana zdrojů a přírody

Realizace

Ekodesign a oběhové hospodářství

Environmentální aspekty jsou pevně zakotvené v procesu vývoje a nákupu.

Zavedli jsme „White & Black List“ pro nepřetržitou

  • minimalizaci
  • nahrazování
  • odstraňování

nebezpečných látek.

Prostřednictvím designových a vývojových koncepcí zohledňujeme recyklovatelnost optimální podíl recyklace našich výrobků.

„Co uděláme dnes, rozhoduje o tom, jak bude vypadat svět zítra.“* 

*Marie von Ebner-Eschenbach, 1830–1916

Rozhodující slovo zní „MY“. K tomu, abychom něco skutečně změnili, je zapotřebí každého z nás. Ve společnosti HARTING proto bereme ochranu životního prostředí na všech úrovních velmi vážně. Jsou to ale zejména naši zaměstnanci, kteří významně přispívají k našemu úsilí v oblasti ochrany životního prostředí – nejen tím, že ekologicky myslí, ale také tím, že se ekologicky chovají při své každodenní práci. Následující příklady ukazují, jak naše technologická skupina skutečně chrání životní prostředí na všech úrovních a s ohledem na různé environmentální aspekty. 

„Společnost pro ochranu klimatu“ už déle než 10 let

Jsme členem průkopnického sdružení německých podniků, kterým záleží na ochraně životního prostředí – Klimaschutz-Unternehmen. Jeho oficiální certifikaci získala společnost HARTING za výjimečné úspěchy v oblasti ochrany klimatu a energetické účinnosti už v roce 2011.

Zde se dozvíte, proč jsme ocenění získali.

HARTING Job Bike

Podobně jako mnoho dalších kolegů si i Ralf Kröger pronajal elektrokolo v rámci kampaně „Job Bike“ společnosti HARTING – a je z něj nadšený! Zeptali jsme se ho proč. 

HARTING: Pane Krögere, proč jste se rozhodl pro pronájem elektrokola? 
Ralf Kröger:
V první řadě jsem chtěl elektrokolo, na kterém bych mohl jezdit do práce. Jezdím na kole rád. Jako technik údržby trávím ale většinu dne na nohou. Možnost pronajmout si elektrokolo s motorem, který mi pomůže šlapat, přišla v pravý čas. 

HARTING: Využíváte elektrokolo pravidelně? 
Ralf Kröger:
To si pište! Jezdím na něm do práce skoro každý den. A to i ve škaredém počasí. Elektromotor je skvělá pomůcka, když fouká vítr. Používám ho ale i pro soukromé pojížďky a cyklovýlety. Nevěřili byste, co všechno kolem svého domu objevíte a čeho byste si z auta nikdy nevšimli. 

HARTING: To si asi každý z nás dokáže představit. Co dalšího jste zažil? 
Ralf Kröger:
Když jezdím na kole, nejenže přijíždím po práci domů odpočatý, ale také ráno začínám nový pracovní den nabitý energií. Časově se téměř neliší, jestli jedu do práce autem nebo na kole. Jízdou na kole se navíc udržuji v kondici. Moji kolegové mimochodem tvrdí to samé. Všichni jsme se shodli, že jsme toho na kole nikdy nenajezdili tolik jako teď.

HARTING: Doporučili byste to tedy ostatním? 
Ralf Kröger:
(směje se) To vám přece musí být z tohohle rozhovoru naprosto jasné. Ano, jezdit víc na kole bych doporučil všem! Zažijete spoustu nového a zároveň prospějete svému zdraví i životnímu prostředí. S manželkou dokonce zvažujeme, že bychom se zbavili druhého auta. 

HARTING: To rozhodně schvalujeme. Děkujeme za rozhovor, pane Krögere! 

Jednorázové obaly? Ne, děkujeme!

To, co je dnes v mnoha zemích běžnou praxí, jinde vůbec není samozřejmost. Proměna v naší dceřiné společnosti v Ču-chaji je tudíž o to cennější. Od roku 2022 tamní kolegové používají místo jednorázového nádobí pouze nádobí k opakovanému použití. Místo pití z plastových lahví pijou ze sklenic. Tím nejenom snižují množství zbytečně spotřebované vody, ale také ušetří přibližně 1 500 plastových lahví ročně.


 


 

Get in touch
CSR Corporate Social Responsibility
Kontaktní osoba