Globální integrovaný systém řízení

Co přináší kvalita našim zákazníkům? Užitek, cenovou výhodnost a včasné dodání. Kvalitu poskytovanou společností HARTING proto vnímáme jako holistický koncept, který zahrnuje všechny interní i externí činnosti společnosti.

Můžeme si tak zachovat flexibilitu a všechny procesy individuálně přizpůsobovat aktuálním požadavkům trhu. Jedině tímto způsobem můžeme vytvářet řešení, která přesvědčí výkonem a inovacemi.

Kvalita je víc než jen vlastnost.

Především je to nekompromisní postoj, který uplatňujeme ve všech aspektech našeho chápání kvality, od spolehlivosti až po zajištění budoucnosti.“

Philip Harting
Předseda představenstva

Řízení kvality znamená konkurenceschopnost

Technologická skupina HARTING vždy prokazatelně pracovala v souladu s nejpřísnějšími standardy kvality a od roku 1991 pracuje v souladu se směrnicemi ISO 9001, které jsou auditovány německou společností pro certifikaci kvality GUTcert. Vedle toho se společnost již několik let zaměřuje na procesy. Cílem je dosáhnout nejvyšší úrovně zaměření na zákazníka, efektivity a bezchybnosti.
Všechny naše mezinárodní pobočky důsledně pracují podle stejného systému. Vedení skupiny HARTING tak podporuje vaši konkurenceschopnost.

Kvalita je často skrytá a je třeba ji najít

Výrobky HARTING jsou součástí moderní železniční techniky a automatizačních systémů. Ani v telekomunikačních základnových stanicích nejsou vysoce kvalitní výrobky HARTING vidět na první pohled. Bez podpory produktů HARTING by se zastavil nejeden robot, bez energie by zůstaly některé větrné turbíny.

Dodnes není vždy rozhodující stavět domnělou velikost do popředí. Skutečné poklady se často skrývají v malých detailech. Svět technologií se tím nijak neliší od přírody. Surový diamant ukrytý v zemi odhalí svou kvalitu až po konečném broušení, kdy se z něj stane briliant a projeví se jeho plná nádhera a elegance.

Naše procesy definují cestu k optimálním výhodám pro zákazníky.

Pokud chcete dosáhnout cílů, potřebujete jasné postupy. Z tohoto důvodu jsme celosvětově zavedli jasně definované standardy, které zahrnují vývoj produktů, výrobu, logistiku i péči o zákazníky. Tímto jedinečným způsobem dokážeme zákazníkům poskytovat veškeré výhody kvality HARTING – bez ohledu na to, kde se nacházejí nebo který výrobek používají.

Model procesů

Kvalita začíná nahoře

Vedení i podpůrní pracovníci jsou zdrojem rozhodujících podnětů pro směřování a řízení naší společnosti. S jejich pomocí sledujeme dodržování tohoto kurzu a v případě potřeby provádíme úpravy. Klíčovým faktorem úspěšnosti je zde podnikové řízení, které ve společnosti HARTING využívá nástroje zaměřené na budoucnost, jako jsou model EFQM, vyvážený systém hodnocení BSC nebo cílové dohody MBO.

Kvalita je nedílnou součástí naší úspěšnosti. To se týká nejen bezchybných výrobků, které prodáváme, ale především bezchybného chodu všech procesů ve společnosti.

Spoléháme na své zaměstnance

Pro dosažení tohoto cíle je důležité mít správné zaměstnance s nejvyšší úrovní motivace a potřebnou kvalifikací. Zaměstnanci jsou nejcennějším aktivem naší společnosti.

K většímu osobnímu nasazení vedou systematická školení, pravidelné hodnocení zaměstnanců a průzkumy. Moderní komunikační a informační systémy používané v naší společnosti zajišťují neustálou výměnu zkušeností a průběžné předávání znalostí. Nezbytnou ochranu proti výpadkům a zabezpečení a zálohování dat při tom zajišťuje nové datové centrum společnosti HARTING využívající spolehlivé a geograficky distribuované technologie.

Základem dlouhodobého plánování, stability, efektivity a inovačních schopností skupiny HARTING je v neposlední řadě i finanční řízení.

Další informace o řízení technologií a kvality v naší společnosti:

Zde si můžete prohlédnout všechny naše certifikáty řízení kvality.