Wywiad: Bo Chen i Christian Schumacher

Wywiad z
Bo Chen, Managing Director HARTING Greater China
Wywiad z
Christian Schumacher, Managing Director HARTING Customised Solutions

Gotowi na przyszłość mamy jasną i otwartą strategię

Szybka i konsekwentna implementacja wspólnie z klientami i partnerami

„Connectivity+” to podejście firmy HARTING, koncentrujące się na przyszłości i trendach technologicznych. Co najważniejsze tutaj to konkretne korzyści dla użytkownika w ogólnym kontekscie, który stanie się kompasem każdego kierunku jaki branża obierze  w przyszłości. W tym wydaniu naszego magazynu tec.news  przedstawiamy od podstaw koncepcję Connectivity+ z różnych perspektyw. Connectivity+ ma kilka poziomów.Jako Grupa Technologiczna HARTING jesteśmy przekonani, że wyzwania przyszłości można pokonać tylko dzięki nowym technologiom. A partnerskie podejście postrzegamy jako podstawę przyszłych rozwiązań - rozwiązań, które mogą wykraczać daleko poza klasyczne elementy elektrotechniczne. Jednocześnie HARTING i wszystkie jego procesy mają obowiązkowo stać się neutralnymi dla klimatu.

W tym wydaniu koncentrujemy się na Chinach i zadajemy pytanie: Jakie jest znaczenie Connectivity+ w odniesieniu do rynku chińskiego? W rozmowie z Bo Chen, dyrektorem generalnym HARTING China i Christianem Schumacher, dyrektorem  zarządzającym HARTING Customized Solutions GmbH (HCS), podkreślamy nasze stanowisko: Nie tylko produkty, ale także nastawienie na współpracę i zrównoważone procesy wyróżniają koncepcję  Connectivity+ – zwłaszcza w kontekście Chin.

tec.news: Który megatrend społeczny ma dla Chin najwyższy priorytet?

Bo Chen: Kwestia zrównoważonego rozwoju ma dziś szczególne znaczenie dla Chin. Nasz kraj wyznaczył sobie wiele celów środowiskowych. Największy wśród nich: neutralność klimatyczna do 2060 roku i związane z tym inwestycje w odnawialne źródła energii.W tym kontekście Chiny tworzą innowacyjne technologie, na przykład w dziedzinie transportu, energetyki wiatrowej, technologii akumulatorów oraz w obszarze technologii przechowywania elektronicznego.  Na przykład w dziedzinie energetyki wiatrowej nasz kraj jest jednym z liderów technologicznych, a także motorem wzrostu wydajności, jednocześnie notującym największy wolumen na świecie. Realizujemy również jasną strategię dla naszych zakładów HARTING w Chinach: chcemy dalej wzmacniać naszą pozycję - nie tylko w obszarze produkcji i sprzedaży/marketingu, ale także w zakresie badań i rozwoju, innowacji i usług. Bliski kontakt z naszymi chińskimi klientami ma najwyższy priorytet. Razem z nimi chcemy rozwijać i realizować nowe produkty i technologie, zwłaszcza w dziedzinie robotyki, energii odnawialnej i centrów danych.

Christian Schumacher: Dzięki HARTING Connectivity wnosimy decydujący wkład szczególnie w tych obszarach, aby zrealizować cele i zadania wyznaczone przez państwo. Jako HARTING Customized Solutions (HCS) jesteśmy pozycjonowani jako dostawca kompletnych rozwiązań. Zapewniamy naszym klientom gotowe, kompletne rozwiązania dla łączności, aby całe rozwiązanie było gotowe do natychmiastowego użycia. W Chinach w HCS obsługujemy w szczególności rynki energii wiatrowej, jesteśmy aktywni w sektorach kolejowym i robotyki dzięki naszym technologiom łączności oraz zapewniamy łączność dla jednego z największych obecnie tematów technologicznych w kraju: systemów przechowywania baterii.

tec.news: Jakie nowoczesne technologie wykorzystują Chiny we własnych zakładach produkcyjnych?

Bo Chen: Po pierwsze, jeśli chodzi o technologie przyszłości, Chiny są jednocześnie i  samym użytkownikiem tych technologii i partnerem technologicznym, producentem i dostawcą na cały świat. To stanowi wyjątkową pozycję sprzedażową naszego kraju, dążymy tutaj do kompleksowej obsługi firm w tym obszarze. Nasz kraj przyjął plan strategiczny, zidentyfikował kluczowe branże dla rozwoju innowacyjnych projektów przemysłowych wysokiej klasy i rozwinął inicjatywy ogólnokrajowe. W ramach tych działań Chiny chcą skonsolidować swoje moce produkcyjne i zwiększyć cyfryzację produkcji – terminem kluczowym jest „inteligentna produkcja”. Kontynuujemy tworzenie nowych ośrodków badawczo-rozwojowych we współpracy z firmami, akademiami naukowymi i uczelniami wyższymi, w celu osiągnięcia innowacji i przełomów technologicznych w kluczowych obszarach. Podobnie „zielona produkcja” odgrywa istotną rolę w tej strategii, mającej na celu stymulowanie efektywności energetycznej przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia zasobów. To wyjątkowy punkt sprzedażowy dla naszego kraju.

Christian Schumacher: Jeśli przyjrzymy się zasięgom produkcji naszej firmy, możemy zobaczyć, że nasza strategia jest wdrażana w wielu miejscach. Nie tylko produkujemy złącza w Chinach, robimy znacznie więcej: HARTING dostarcza również rozwiązania łączność dla środowisk i procesów produkcyjnych. Jesteśmy reprezentowani w produktach różnych firm z branży robotyki – czy to z partnerami takimi jak Kuka, czy w aplikacjach wielu chińskich innowacyjnych firm w branży. Nasze rozwiązania pomagają budować innowacyjne technologie i kompetencje w Chinach, które pozwolą nam w przyszłości produkować lokalnie w sposób neutralny dla klimatu. Co więcej, te rozwiązania w połączeniu z rozwiązaniami z zakresu robotyki, przyczyniają się do dalszego postępu pełnej automatyzacji nowoczesnych fabryk.

Bo Chen: W tym miejscu w grę wchodzi kolejna szczególna cecha Chin: szybkie tempo zarówno wdrażania, jak i dalszego rozwoju technologii produkcji, to własnie obserwujemy obecnie. Na przykład istnieją chińskie instytuty, które projektują i opracowują kompletne linie produkcyjne. Chiny aktywnie pretendują do miana najbardziej innowacyjnej lokalizacji produkcyjnej na świecie. Chiny aktywnie działają zamiast  tylko reagować, a to sprawia, że kraj wysuwa się na czołową pozycję.


 

tec.news: Jakich chińskich rynków i branż to dotyczy?

Christian Schumacher: Należy zauważyć, że nasze rozwiązania HCS są wykorzystywane w wysokiej klasy zakładach produkcyjnych – na przykład w dwóch najszybciej rozwijających się branżach w Chinach: technologii produkcji akumulatorów i rozwoju centrów danych. Zwłaszcza w dziedzinie technologii akumulatorów jesteśmy reprezentowani przez nasze rozwiązania na kompletnych liniach produkcyjnych.

Bo Chen: Te linie produkcyjne pozycjonują Chiny jako światowego lidera.


 

tec.news: Dla firmy HARTING partnerskie opracowywanie nowych rozwiązań w zakresie łączności jest kluczem do powodzenia współpracy. Jak postrzegany jest temat współtworzenia w Chinach? W jaki sposób HARTING wdraża swoje rozwiązania z partnerami? 

Bo Chen: Koncepcja współtworzenia dedykowanych rozwiazań również zyskuje na znaczeniu w Chinach. W szczególności liczy się sposób, w jaki wspólnie z partnerami na miejscu opracowujemy wspólne rozwiązania i rozwijamy inżynierię współpracy. Z jednej strony jesteśmy dumni z naszego dużego zespołu programistów w naszej chińskiej filii; z drugiej strony naszym celem jest spełnienie wysokich wymagań naszych chińskich klientów we współpracy z tym zespołem. To wymaga lokalnej bliskości partnerów, aby tworzyć aplikacje, które są następnie wdrażane, na przykład w Chinach.

Christian Schumacher: Dla firmy HARTING jest to wyraźne zobowiązanie wobec regionu: nasza chińska filia produkuje nie tylko na eksport. Wspólnie z naszymi klientami opracowujemy rozwiązania idealnie dopasowane do lokalnego rynku, które spełniają chińskie wymagania technologicznego przywództwa. Dotyczy to więc zarówno rozwoju, jak i produkcji. Podstawowa zasada to: Rozwiązania firmy HARTING w Chinach są wspólnie opracowywane lokalnie, dla klientów w Chinach i ich produktów w Chinach – ale także w kontekście globalnym. Nasze państwo opracowało plan strategiczny.
Współtworzenie nabiera również coraz większego znaczenia w Chinach.


 

Wspólnie kształtujemy łączność przyszłości