Wspólnie kształtujemy łączność przyszłości

Connectivity+

Grupa Technologiczna HARTING jest pionierem w dziedzinie złączy — a teraz idzie o krok dalej. Szybki postęp technologiczny, coraz większa cyfryzacja w całym przemyśle oraz wymagania klientów i partnerów sprawiły, że konieczne stało się ponowne przemyślenie tej kwestii: oprócz nowych technologii w centrum uwagi znajduje się czynnik ludzki i główne problemy globalne.

Wizja firmy zawsze była mocno zakorzeniona: "Chcemy kształtować przyszłość za pomocą technologii dla ludzi". Connectivity+ jest obecnie strategią wdrażania tej wizji w produktach i aplikacjach.

Megatrendy społeczne, takie jak zrównoważony rozwój, (de)globalizacja i zmiany demograficzne, napędzają megatrendy technologiczne — zwłaszcza modularność, autonomię i bliźniaka cyfrowego. Produkty, usługi, rozwiązania i sposób myślenia w ramach strategii Connectivity+ Grupy Technologicznej koncentrują się właśnie na tych megatrendach i zapewniają odpowiedzi na wyzwania przyszłości. Ponadto zawsze tworzymy rzeczywistą wartość dodaną dla naszych klientów i partnerów.

Dr. Kurt D. Bettenhausen
Członek Rady "Nowe technologie i rozwój"

Przewidywanie dziś, co będzie ważne jutro

Prawdziwa wartość dodana dla klientów i użytkowników jest tak samo istotna dla rozwiązań Connectivity+, jak analiza megatrendów — możemy to osiągnąć tylko dzięki ścisłej współpracy z klientami, uczestnikami rynku i ekspertami. Nasz dialog na temat konkretnych wymagań klientów i przyszłych scenariuszy inspiruje nas do pójścia o krok dalej i nadania łączności tego "plusa".

W programie Connectivity+ patrzymy daleko poza sam komponent elektryczny - nie chodzi tylko o złącze, ale o kompleksowe podejście do rozwiązań.

Norbert Gemmeke
Dyrektor Zarządzający Globalnej Jednostki Biznesowej HARTING Electric

Connectivity+ obejmuje produkty, rozwiązania, usługi — ale także ogólny sposób myślenia. Ich wspólną cechą jest to, że zapewniają klientom i użytkownikom prawdziwą wartość dodaną i doskonale uzupełniają podstawową funkcję łączności.

Ralf Klein
Dyrektor Zarządzający HARTING Electronics GmbH

Trzy megatrendy społeczne, które napędzają inicjatywę Connectivity+

Trzy trendy społeczne — zrównoważony rozwój, (de)globalizacja i zmiany demograficzne — są uważane za wytyczne dla rozwoju produktów. Wszystkie te trzy kwestie są tak ważne, że nie możemy ich uniknąć, ani rozwiązać ich za pomocą jednej firmy.
Zrównoważony rozwój: energia może być wytworzona tylko raz, a jej wykorzystanie musi być starannie przemyślane.
Zmiany demograficzne: wpływają na każde społeczeństwo na świecie i stwarzają poważne wyzwania. Przy coraz mniejszej liczbie wykwalifikowanych pracowników coraz większego znaczenia nabiera modularność systemów technicznych.
(De)globalizacja: jest to dynamiczna sieć — niektóre łańcuchy dostaw pozostaną globalne, inne staną się bardziej lokalne i elastyczne.

Grupa Technologiczna wpływa na te globalne trendy poprzez aktywne kształtowanie tendencji technologicznych. Technologia jest największą dźwignią wpływającą na te nieubłagane trendy. To właśnie to rozumiemy pod pojęciem Connectivity+: przejście od tych megatrendów społecznych do naszych produktów i rozwiązań.