Rynki

Centra danych

24/7 - stała dostępność jest najważniejszym parametrem dla systemów serwerów w centrach danych. Dzięki naszemu optymalnie dostosowanemu i wstępnie zmontowanemu okablowaniu systemowemu, serwery mogą być instalowane w centrach danych bardzo efektywnie. Ponadto, rozwiązania w zakresie łączeniowym typu "plug & play" minimalizują wymagane prace konserwacyjne.