Trendy

All Electric Society

Termin "All Electric Society" ("Społeczeństwo całkowicie elektryczne") opisuje świat, w którym potrzeby energetyczne są zaspokajane przez energię elektryczną. Energia jest pozyskiwana z odnawialnych źródeł.  Aby przesyłać energię i dane, wszystkie obszary muszą być połączone w sieć. HARTING dostarcza w tym celu technologię połączeń.