Products & Solutions

Rozwiązania zindywidualizowane

W oparciu o naszą pełną ofertę rozwiązań łączeniowych HARTING projektujemy zindywidualizowane wiązki kablowe, by sprostać oczekiwaniom klienta i przekształcić standardowe obudowy w rozwiązania spersonalizowane dla danego przedsiębiorstwa.

Złożone, wzrastające rynki międzynarodowe wymagają bardziej charakterystycznych rozwiązań. Grupa Technologiczna HARTING dostarcza złącza elektryczne i dodatkowe złącza mocy, sygnałów i danych, indywidualnie dopasowane do potrzeb klienta. Nasi inżynierowie opracowują zindywidualizowane rozwiązania precyzyjnie spełniające oczekiwania klientów. Rozwiązania te są oparte na obecnym doświadczeniu HARTING w dziedzinie połączeń i uzupełnione o dodatkowe funkcje i rozwiązania.

Dopasowane do rynków rozwiązania systemowe

Rozwiązania połączeń międzywagonowych

Grupa Technologiczna HARTING towarzyszy klientom w transformacjach technologicznych.
Opracowujemy indywidualne rozwiązania, spełniające specjalne wymagania dla złączy międzywagonowych montowanych pomiędzy pociągami, pod spodem albo na nich. Opierając się na naszej dużej ofercie złączy do transmisji mocy, sygnałów i danych, a także na modułowej strukturze złączy Han-Modular®, jesteśmy w stanie opracować rozwiązania rozłączne i stałe do wszystkich wymagań.

Więcej informacji!

Indywidualne rozwiązania modernizacyjne dla pojazdów szynowych

Dostosowane do potrzeb rozwiązania modernizacyjne, jak również odpowiednie w długim okresie czasu podzespoły zamienne i wiązki kablowe dla wszystkich obszarów zastosowań w pojeździe szynowym.

Więcej informacji!

Rozwiązania zindywidualizowane w zakresie okablowania wózków dla sektora kolejowego

Idealnie dopasowana technika połączeń dostosowana do ekstremalnych wymagań.

Więcej informacji!

Rozwiązania w dziedzinie okablowania do centrów danych

Uprość instalację i zmniejsz koszty konserwacji dzięki wtykowym wiązkom kablowym.

 

Więcej informacji!

Wstępnie zmontowane rozwiązania w zakresie okablowania przyspieszają instalację

Wstępny rozruch jest znacznie uproszczony w przypadku zastosowania przewodów, które są wstępnie zmontowane zgodnie z wymaganiami klienta, optymalnie skonfigurowane pod kątem technologii przenośników modułowych i dostosowane do warunków otoczenia.

Więcej informacji!

Optymalna dystrybucja energii w napędach rozproszonych

Rozdzielacze mocy umożliwiają ciągłą i bezpieczną dystrybucję energii do komponentów takich jak silniki i przetwornice w obrębie instalacji transportowych.

Więcej informacji!

Wielofazowe złącze testowe

Wielofazowe złącze testowe może być stosowane do wykonywania szybkich, bezbłędnych testów na przewodach zasilania w silnikach trójfazowych. Wielofazowe złącze testowe jest zaprojektowane do stosowania w trudnych środowiskach przemysłowych i zmieści się w każdej skrzynce narzędziowej. Jest łatwe w obsłudze i można je stosować bez zewnętrznego zasilania lub akcesoriów.

 

Więcej informacji!

Światłowodowe łączniki obrotowe

Połączenie przez włókno szklane zamiast miedzi:
Światłowodowe łączniki obrotowe HARTING to innowacyjne rozwiązanie do szerokopasmowej transmisji danych z systemu obrotowego do statycznego.

Więcej informacji!

Indywidualne rozwiązania

Rozwój kompleksowego rozwiązania w oparciu o partnerstwo

Sukces współpracy inżynierskiej

Firma HARTING wspiera firmę Siemens przy opracowywaniu nowej generacji przetwornic częstotliwości.

 

Dowiedz się więcej!

Okablowanie do zasilania zdecentralizowanego

Okablowanie PULS FIEPOS - zindywidualizowane, z jednego źródła

Wstępnie zmontowane rozwiązania zapewniają uniwersalność, modułowość i decentralizację zasilania.

 

Dowiedz się więcej!

Producent maszyn specjalnego przeznaczenia upraszcza instalację szafy sterowniczej

Duża liczba połączeń i wynikająca z tego duża liczba złączy z każdej maszyny do szafy sterowniczej była wyzwaniem.

Więcej informacji!

Zaprojektować nową część czy zmodernizować starą rozdzielnicę?

Co można zrobić, jeśli krytyczne elementy starej rozdzielnicy nie są już dostępne? Normalnie projektowanie zupełnie nowej części nie miałoby sensu z punktu widzenia opłacalności.

Więcej informacji!

Zindywidualizowane wiązki

Przewody, wiązki kablowe, skrzynki rozdzielcze: rozwiązania dla IT, automatyki budynków i przemysłu

Rozwiązania okablowania HARTING zostały zaprojektowane, przetestowane i certyfikowane dla całego środowiska przemysłowego. Ochrona IP, bezpieczeństwo podłączania, wytrzymałość, odporność na drgania i bezpieczeństwo EMC mogą odegrać istotną rolę odpowiednio do środowiska zastosowania. Kluczowe znaczenie w zindywidualizowanych rozwiązaniach mają często skrócenie czasu instalacji i uproszczenie logistyki. Nasz zakres produktów obejmuje wiązki przewodów i konfekcjonowane okablowanie w obudowach i osłonach plastikowych lub metalowych.

Więcej informacji!

Produkty modyfikowane

Elementy zindywidualizowane

Standardowe podzespoły HARTING mogą być stosowane w rozwiązaniach zindywidualizowanych. Na życzenie klienta dostosowujemy standardowe podzespoły HARTING i przekształcamy standardowe obudowy złączy na rozwiązania zindywidualizowane.

Więcej informacji!