Wstępnie zmontowane okablowanie przyspiesza instalację

Szybkie, proste i bezpieczne

Pod wpływem rozwoju sektora e-commerce, zdecentralizowanych systemów zarządzania zapasami i zmieniającymi się oczekiwaniami dotyczącymi dostępności produktów, rośnie zapotrzebowanie na nowe centra magazynowe i dystrybucyjne. Optymalizacja czasu budowy i zmniejszenie nakładów pracy związanej z instalacją znacząco przyczyniają się do udanego uruchomienia centrum logistycznego.

Technologia przenośników modułowych w centrum logistycznym: Europejskie Centrum Dystrybucyjne HARTING

Technologia przenośników modułowych umożliwia optymalizację czasu instalacji, oferując jednocześnie niezbędną elastyczność w zakresie zmian w projekcie nawet po uruchomieniu. Rozbudowa centrum logistycznego i rozbudowa systemów przenośnikowych nie wymaga zasadniczej przebudowy infrastruktury.

Postępująca cyfryzacja i modularyzacja prowadzi do coraz silniejszego trendu w kierunku technologii napędu zdecentralizowanego. Koncepcje zdecentralizowanych napędów oferują wiele korzyści, szczególnie w dużych obiektach, a także w systemach modułowych lub nawet mobilnych. Decydującą rolę odgrywa również szybkie i łatwe uruchomienie. Idealnym uzupełnieniem są strategie okablowania modułowego dla podłączania urządzeń do zasilania, transmisji sygnałów i danych.

Wstępny rozruch jest łatwiejszy

Wstępny rozruch jest znacznie uproszczony w przypadku zastosowania przewodów, które są wstępnie zmontowane zgodnie z wymaganiami klienta, optymalnie skonfigurowanymi pod kątem technologii przenośników modułowych i dostosowane do warunków otoczenia. Aktualnie stosowane urządzenia lub napędy nie są kwestią kluczową. W końcu liczy się tylko to, że podczas rozruchu odpowiednie wtyki pasują do siebie, a przewody mają odpowiednią długość. Proste, bezpieczne i szybkie.

W obszarze zasilania i rozdziału energii niemalże standardem jest stosowanie złącza Han-Compact®. Stosowane jest zarówno w wariancie EMC z metalowymi obudowami i ekranowanymi przewodami, jak i w wersji z wytrzymałego tworzywa. W zależności od zastosowania, do okablowania silników można stosować sprawdzone złącza Han® w różnych rozmiarach i różne przekroje przewodów. Zastosowanie wstępnie zmontowanych przewodów umożliwia producentom przenośników modułowych wykonanie kompletnej konstrukcji mechanicznej, jak również przeprowadzenie testów elektrycznych przed rozruchem na obiekcie.

Wstępnie zmontowane okablowanie silnikowe ze złączami Han®
Wstępnie zmontowane okablowanie ze złączem Han-Compact®

Temat nie ogranicza się do konstrukcji okablowania HARTING do czujników i urządzeń wykonawczych. Tutaj klienci mogą zdać się na szerokie portfolio wstępnie zmontowanych przewodów M8 lub M12 w różnych wersjach i konfiguracjach.

Skrzynka czujników / urządzeń wykonawczych z okablowaniem M12
Przewody systemowe M8 i M12