Förinstallerade kabellösningar förkortar tiden för installationer

Snabb, enkel och säker

Näthandeln, decentralicerad lagerstyrning ändrade förväntningar på att produkttillgänglighet driver på en kontinuerlig utveckling av nya lager- och distributionscenter. Optimering av konstruktionstiden och smidigare installationsarbete bidrar även väsentligt till en framgångsrik start på ett logistikcentrum.

Modulär transportteknik i ett logistikcentrum: HARTING:s European Distribution Centre

Modulär transportteknik optimerar installationstiden samtidigt som den ger den nödvändiga flexibiliteten för projektändringar även efter idrifttagningen. Utbyggda logistikcenter och expanderande transportsystem kräver inte en komplett ombyggd infrastruktur.

Utvecklingen inom digitaliseringen och modulariseringen resulterar i en ännu kraftigare trend mot decentraliserad drivteknik. Decentraliserade drivkoncept innebär många fördelar, särskilt i expansiva anläggningar samt modulära och även mobila system. Det är även viktigt att idrifttagningen är snabb och enkel. Modulära kabelstrategier för enhetsanslutning till kraft, data och signalförsörjningar utgör den perfekta kompletteringen.

Den första idrifttagningen är enklare

Den första idrifttagningen förenklas väsentligt när du använder kablar som är förinstallerade efter kundens önskemål och optimerat konfigurerade för modulär transportteknik, samt anpassade till omgivande förhållanden. Vad det är för enheter och vilka tillverkare av drivsystem som du använder idag är inte relevant. Vid idrifttagningen är till syvende och sist det enda som räknas att kontakterna passar och att det är rätt längd på kablarna. Snabbt, enkelt och säkert.

Han-Compact® kontaktdonet är praktiskt taget standard inom kraftförsörjning och distribution. Den används både som EMC-variant med metallchassihus och skärmade kablar och som robust plastversion. Beroende på applikation kan de beprövade Han® kontaktdonen i olika dimensioner och ledartvärsnitt användas för kablage i motorer. Användningen av förinstallerade kablar gör att tillverkare av modulär transportteknik kan utföra den kompletta mekaniska konstruktionen samt provningen av elsystemet före idrifttagningen på plats.

Förinstallerat motorkablage med Han® kontaktdon
Förinstallerat kablage med Han-Compact®

Ämnet är inte begränsat till konstruktionen av HARTING:s kablage för givare och styrdon. Här kan kunder luta sig mot en omfattande portfölj av förinstallerade M8- och M12-kablar i olika kodningar och konfigurationer.

Givar-styrdon-box med M12-kablage
M8- och M12-systemkablar