Konfekcionovaná řešení kabeláže zrychlují instalaci

Rychle, jednoduše a spolehlivě

Online obchodování, decentralizované řízení zásob a měnící se požadavky na dostupnost produktů mají za následek neustále rostoucí poptávku po nových skladových a distribučních centrech. K úspěšnému zahájení provozu logistického centra významně přispívá také optimalizace doby výstavby a snížení náročnosti instalace.

Technologie modulárních dopravníků v logistickém centru: Evropské distribuční centrum společnosti HARTING

Technologie modulárních dopravníků umožňuje optimalizovat dobu instalace a i po uvedení do provozu zároveň nabízí potřebnou flexibilitu pro změny v projektu. Zvětšení logistického centra a rozšíření dopravních systémů nevyžaduje zásadní přestavbu infrastruktury.

Postupující digitalizace a modularizace má za následek posilování trendu směrem k decentralizované technologii pohonů. Z decentralizované koncepce pohonů vyplývá řada výhod, zejména v rozsáhlých zařízeních a v modulárních nebo dokonce mobilních systémech. Rozhodující roli hraje také rychlé a snadné uvedení do provozu. Ideálním doplňkem jsou modulární koncepce kabeláže pro připojení zařízení ke zdrojům napájení, dat a signálu.

Jednodušší uvádění do provozu

Kabely předem vyrobené podle požadavků zákazníka, optimálně přizpůsobené technologii modulárních dopravníků a okolním podmínkám, výrazně zjednodušují uvedení do provozu. Vůbec nezáleží na tom, které konkrétní přístroje, od kterých výrobců používáte. Při uvádění do provozu je v konečném důsledku důležité pouze to, aby kabely měly správnou délku a konektory do sebe správně zapadly. Rychle, jednoduše a spolehlivě.

V oblasti přívodu a distribuce energie je téměř standardem konektor Han-Compact®. Používá se jak ve variantě EMC s kovovými pouzdry a stíněnými kabely, tak v robustním plastovém provedení. U kabeláže motoru se v závislosti na konkrétní aplikaci používají osvědčené konektory Han® různých velikostí a pro různé průřezy vodičů. Předem osazené kabely umožňují výrobcům modulární dopravní techniky provést kromě kompletního mechanického sestavení na místě instalace i elektrické zkoušky před uvedením do provozu.

Kabeláž motoru předem osazená konektory Han®
Kabeláž předem osazená konektory Han-Compact®

Téma se ale neomezuje jen na konstrukční provedení kabeláže HARTING pro snímače a akční členy. Zákazníci mohou vybírat také ze široké nabídky předem osazených kabelů M8 nebo M12 s různými druhy kódování a v rozličných konfiguracích.

Box pro snímače / akční členy s kabeláží M12
Systémové kabely M8 a M12