En överblick över våra produkter och lösningar

Anslutningar & smarta anslutningar

Våra nyckelområden med expertis:

Anslutningar och nätverk med industriell, logistisk och informationsteknik.

  • Förbindningsteknik
    Kompletta anslutnings- och installationsstrategier för industriell infrastruktur

  • Installationsteknik
    Vi sätter regelbundet nya standarder med våra kontaktdon, t.ex. Han®-serien

  • Smarta förbindningar
    Kontaktdon och enheter som cyberfysiska system för att ansluta enheten till molnet.

Kundanpassade lösningar

Vi levererar kundanpassade lösningar med installationer som är färdiga att använda, modifieringar och nya uppdateringar som är snabba, flexibla och globala. När de lägger grunden använder dessa HARTING-produkter till sin fördel.

HARTING kundanpassade lösningar: Läs mer | Skicka e-post till oss

3D-MID-lösningar

HARTING:s miniatyriseringsexpertis har bidragit till att göra utrymmessparande sprutformade kretshållare till en oumbärlig del av medicintekniken och fordonstillverkningen.

HARTING AG - 3D-MID: Läs på mer | Skicka e-post till oss

Laddkomponenter och termineringsteknik

Vi är din e-mobilitetspartner, med ett heltäckande sortiment av laddkomponenter och global termineringsteknik.

Om det är laddutrustning eller elektromagnetiska system – vi utvecklar och tillverkar kundanpassade komponenter för fordons- och industribranchen.

HARTING Automotive: Läs mer | Skicka e-post till oss

Kundanpassade maskiner och formsprutningar

Våra erfarenheter inom maskinteknik – om det är sofistikerade formsprutningar eller kundanpassade maskiner – är inte bara en fördel för våra kunder utan också för hela vårt företag.

HARTING Applied Technologies: Läs mer | Skicka e-post till oss

Logistik

Med distributionscentra i Europa, Asien och Amerika kan HARTING Logistics hantera försändelser inom ramen för internationella leveranser dörr-till-dörr – kundanpassat för att möta individuella kundbehov vid behov – med en certifierad och säker leveranskedja, spåra beställningar och 24/7 kundservice som en del av en heltäckande service.

HARTING Logistics:  Skicka e-post till oss