Products & Solutions

Okablowanie PULS FIEPOS do zasilania zdecentralizowanego

Rozwiązania zindywidualizowane z jednego źródła

Budowa rozdzielni i obiektów wymaga modułowych i uniwersalnych systemów. Skuteczna jest tu decentralizacja elementów systemu. Ułatwia to prace konserwacyjne i umożliwia łatwą rozbudowę systemów. Jednak jak dotąd zasilanie stanowiło przeszkodę na drodze do konsekwentnej decentralizacji. Obecnie w centrum uwagi znajdują się również dodatkowe funkcje, takie jak selektywny rozdział mocy, ochrona bezpieczników i monitorowanie stanu.

Zatrudniające ponad 1300 pracowników na całym świecie spółka PULS GmbH specjalizuje się w wielkoskalowej produkcji zasilaczy. Do zdecentralizowanych zasilaczy impulsowych PULS FIEPOS firma HARTING oferuje dopasowane portfolio prefabrykowanych rozwiązań w zakresie okablowania, które zapewniają wszechstronność, modułowość i zdecentralizowanie zasilania.

Ścisła współpraca podczas rozwoju produktu

Różnorodna oferta złączy firmy HARTING obejmuje interfejsy do przesyłania sygnałów i zasilania. Te wstępnie zmontowane i przetestowane złącza są odpowiednie dla jednofazowych i trójfazowych źródeł zasilania, wyjść zasilania DC, jak również transmisji sygnałów i komunikacji. Firma HARTING oferuje również złącza po stronie przewodu w postaci zestawu złączy do montażu obiektowego.

Współpraca pomiędzy firmami HARTING i PULS zaowocowała wspólnym odkryciem i efektywnym wdrożeniem rozwiązania przygotowanego specjalne dla klienta, opartego na jego wymaganiach i problemach. Ścisła współpraca - już na etapie rozwoju produktu - jest podstawą udanego opracowania odpowiedniej konfiguracji złącza.

Zasilacz impulsowy PULS do zasilania zdecentralizowanego z wykorzystaniem okablowania firmy HARTING.

"W firmie HARTING znaleźliśmy bardzo kompetentnego partnera, który nie tylko posiada doskonałe know-how w dziedzinie wysokiej jakości złączy, ale może nas również wspierać w zakresie zautomatyzowanych dostaw. Elastyczność, jaką uzyskaliśmy od firmy HARTING, bardzo pomogła nam w rozbudowie naszego portfolio." 

Kamil Buczek
PULS GmbH

Wejście zasilania AC

Do zasilania jednofazowego i trójfazowego (wejście AC) dostępne są wstępnie zmontowane złącza Han-Compact® oraz różne złącza okrągłe. W zależności od wariantu FIEPOS dostępne są zestawy kablowe Han® Q4/2, Han® Q 5/0, M12 S-kodowane i 7/8".

Wyjście zasilania DC

Do wyjścia DC stosowane są wiązki kablowe z Han® Q4/0, Han® Q2/0, M12 L-kodowane i różne warianty 7/8".

Transmisja sygnałów i łączność, monitorowanie stanu

Okrągłe złącze M12 A-kodowane służy do przesyłania sygnałów i do komunikacji oraz do monitorowania stanu. Wiązki kablowe M12 A-kodowane są częścią naszego indywidualnego programu kablowego dla projektu FIEPOS.