Products & Solutions

Kabeláž PULS FIEPOS pro decentralizované napájení

Řešení na míru z jednoho zdroje.

Výroba rozvaděčů a zařízení vyžaduje modulární a univerzální systémy. Decentralizace součástí systému je zde obzvláště účinná. Tento přístup usnadňuje údržbu a umožňuje snadné rozšiřování systémů. Důsledné decentralizaci však doposud stálo v cestě napájení. Pozornost se také stále silněji upírá na další funkce, jako jsou selektivní rozvod energie, jištění a monitorování stavu.

Společnost PULS GmbH, která má 1 300 zaměstnanců po celém světě, se specializuje na velkosériovou výrobu napájecích zdrojů. Pro decentralizované spínané napájecí zdroje PULS FIEPOS nabízí společnost HARTING odpovídající portfolio prefabrikovaných řešení kabeláže, která zajišťují univerzální, modulární a decentralizované napájení.

Úzká spolupráce na vývoji produktů

Rozmanitý sortiment konektorů HARTING zahrnuje rozhraní pro přenos signálů a napájení. Konfekcionované a otestované konektory jsou vhodné pro jednofázové i třífázové napájecí zdroje, stejnosměrný výkonový výstup a také pro přenos signálů a komunikaci. Společnost HARTING nabízí také kabelové konektory v podobě sady pro osazení na místě instalace.

Spolupráce mezi společnostmi HARTING a PULS vedla ke společnému nalezení a efektivní realizaci specifického řešení přizpůsobeného cílům a výzvám zákazníka. Základ úspěšného vývoje vhodné konfigurace konektoru při tom tvořila úzká spolupráce už od úvodního návrhu.

Spínaný napájecí zdroj PULS FIEPOS pro decentralizované napájení s řešením kabeláže HARTING.

„Ve společnosti HARTING jsme našli velmi kompetentního partnera, který má nejen vynikající know-how v oblasti vysoce kvalitních konektorů, ale pomáhá nám i v oblasti automatizovaných dodávek. Flexibilita, kterou jsme od společnosti HARTING získali, nám velmi pomohla při budování našeho portfolia.“ 

Kamil Buczek
PULS GmbH

Výkonový AC vstup

Pro jednofázové a třífázové napájení (výkonový AC vstup) jsou k dispozici konfekcionované konektory Han-Compact® i různé kruhové konektory. V závislosti na typu napájecího zdroje FIEPOS nabízíme kabely osazené konektory Han® Q4/2, Han® Q 5/0, M12 s kódováním S a 7/8".

Výkonový DC výstup

Pro výkonový DC výstup se používají kabely osazené konektory Han® Q4/0, Han® Q2/0, M12 s kódováním L a různými 7/8" variantami.

Přenos signálů a komunikace, monitorování stavu

Kruhový konektor M12 s kódováním A se používá pro přenos signálů, komunikaci i k monitorování stavu. Kabely osazené konektory M12 s kódováním A jsou součástí našeho individuálně přizpůsobeného sortimentu kabelů pro projekt FIEPOS.