Products & Solutions

Řešení pro napájecí jednotky PDU

Rychlejší instalace díky řešením plug & play

Společnost HARTING nabízí zásuvná řešení kabeláže osazená konektory pro distribuci energie ze zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) datového centra do napájecích jednotek PDU v jednotlivých skříních. Ve srovnání s pevnou kabeláží tato řešení výrazně zkracují dobu instalace a optimalizují tak celý energetický řetězec. Souběžně s tím také zvyšují ziskovost.

Schematické znázornění datového centra: Kromě vnějších zařízení budovy se zde nachází také kompletní infrastruktura pro zajištění funkčnosti datového centra.

Rychlejší instalace díky řešením plug & play

V minulosti museli vývojáři a projektanti datových center elektrická propojení mezi UPS a napájecími jednotkami PDU zapojovat ručně. Bylo to časově náročné a spojené s vysokým rizikem chyb. Kabely osazené konektory jsou bezpečnější. Jsou předem zapojené a otestované a stačí je jednoduše zapojit – prostě plug & play. Po nainstalování napájených IT zařízení stačí pouze zapojit konektor kabelu. Ve srovnání s ručním připojováním jednotlivých vodičů k napájecí jednotce to zabere jen zlomek času.

Dalším důležitým hlediskem je minimalizace prostojů. Při provádění údržby lze připojení díky osazenému kabelu HARTING rychle a snadno odpojit a pak znovu obnovit. To ve srovnání s pevným zapojením výrazně zkracuje prostoje.

Řešení kabeláže s konektory Han-Eco® při připojování napájecích jednotek PDU v serverových skříních.

Inteligentní konektory pro IoT

Jedním z důsledku internetu věcí (IoT) byl vývoj inteligentních řešení na straně konektoru. „Inteligentní“ konektory umožňují do ID modulů ukládat informace o stavu jednotky a následně je předávat nadřazeným systémům. Moduly přepěťové ochrany navíc zabraňují poškození jednotky datového centra, ke kterému by jinak mohlo dojít v důsledku přepětí v systému.

Pro datová centra nabízí společnost HARTING konektory Han-Eco® z vysoce kvalitního plastu, které lze osadit kompaktními moduly a vložkami Han-Modular®. Kromě napájecích a signálních modulů obsahuje řada Han-Modular® také moduly pro přenos dat v gigabitovém pásmu. Díky kontaktním vložkám Han-Modular® mohou konstruktéři PDU prostřednictvím standardních modulů rychle a snadno vytvářet zcela individuální osazené kabely.

Kromě napájení lze prostřednictvím standardizované konektorové základny (např. Han-Eco®) přenášet také signály (např. pro snímání teploty nebo úrovně napětí v napájecí jednotce PDU ve skříni).

Kabel osazený konektorem Han-Eco® a spojkou CEE pro napájení jednotky PDU ve skříni.

„Naslepo“ zapojované konektory zvyšují efektivitu v energetických systémech

Konektory HARTING pro napájení a skladování energie