Products & Solutions

Váš partner pro systémy kabelů k propojení vozů

Systémy kabelů k propojení vozů podle požadavků zákazníka

Systémy kabelů k propojení vozů slouží k propojení vlakových vozů prostřednictvím střešních nebo podlahových systémů. Zajišťují spolehlivý přenos dat, signálu a napájení mezi vlakovými vozy.

Odborné poradenství, koncepční návrh a výběr správných komponentů v souladu s nejnovějšími železničními normami, jakož i výroba kompletních systémů kabelů k propojení vlakových vozů patří již mnoho let k našim klíčovým kompetencím.

Díky novým testovacím technologiím budeme mít možnost provádět testy v reálných podmínkách. Podle stanoveného profilu trasy lze napodobovat celý životní cyklus, a tím simulovat a dokumentovat zatížení propojovacího systému.

Dokonale promyšlené od samého počátku

Inter-car jumper solution - engineering and design

Námi vyvíjené produkty vycházejí ze specifikací zákazníka. Potřebné komponenty, jako jsou konektory, kabely a odlehčení tahu, navrhujeme podle platných železničních norem. 3D simulace mechaniky a konstrukce poskytují reálný pohled na propojovací kabely v jejich pozdější oblasti použití.

Individuality is our strength

HARTIN Inter-Car Jumper Cable Solutions - Customised Systems

When it comes to special installation situations, we are available as a solution provider and development partner. In places where the standard is not sufficient, we are able to adapt the required components to ensure optimal function.

Systémy kabelů k propojení vozů slouží k propojení vlakových vozů prostřednictvím střešních nebo podlahových systémů.
Zajišťují spolehlivý přenos dat, signálu a napájení mezi vlakovými vozy.
Podlahový systém zajišťuje spolehlivý přenos dat, signálů a elektrické energie v případě, že mezi vozy není žádný prostor.
Střešní systémy připojené k horní části vlaku.
Individuální koncepce průchozího konektoru na základě standardního nebo přizpůsobeného řešení.
Standardní koncepce průchozího konektoru do panelu je vhodná také k dodatečné montáži.
Průchozí konektor do panelu pro přenos energie nabízí díky samostatným montážním deskám rozmanité možnosti instalace.

Naše služby a výhody pro vás

Propojovací kabely přenášejí data, signály a napájení mezi vozy.“

„Konektor mezi dveřmi“
(K dispozici jen v němčině.)

Průmyslové konektory pro železniční vozy

HARTING v dopravní technice

Stáhnout