Products & Solutions

Lösningar för kraftdistributionsenheter (power distribution units, PDU)

Förkorta installationstiden med Plug & Play-lösningar

HARTING tillhandahåller plug-in, förinstallerade kablagelösningar för att distribuera kraft från avbrottsfri kraftförsörjning (UPS) för datacentret till rackets kraftdistributionsenheter (rPDU). Dessa lösningar optimerar datacentrets kraftförsörjning då den förkortar installationstiden jämfört med fixerad tråddragning, samtidigt som den ökar lönsamheten.

Schematisk bild på ett datacenter: Det är där byggnadens utvändiga utrustning är placerad samt den kompleta infrastrukturen för att säkerställa funktionen på datacentret.

Förkorta installationstiden med Plug & Play-lösningar

Tidigare behövde datacenterutvecklare och planerare manuellt dra elanslutningarna från UPS till PDU:erna. Det var tidsödande och risken för kabeldragningsfel var hög! Plug-in kabelinstallationer är säkrare. Dessa är föranslutna, provade och går att använda i Plug & Play-mod. Så snart som IT-utrustningens kraftförsörjning har installerats är det bara att koppla in kabelinstallationen. Det tar bara en bråkdel av tiden som det skulle ha tagit att kabeldra den direkt till PDU:erna.

Minimeringen av nertider är också viktigt. Då det är dags för underhållsarbete kan anslutningen kopplas från snabbt och enkelt och återkopplas när du använder en kabelinstallation från HARTING. Det förkortar nertiden jämfört med fast kabeldragning.

Kablagelösning med Han-Eco® på en rPDU i serverskåpet.

Användning av intelligenta kontaktdon för IoT

IoT (Internet of Things) har resulterat i att intelligenta lösningar även utvecklas på kontaktdonsidan och finns redan att tillgå. Dessa ”intelligenta” kontaktdon gör att ID-modulinsatser kan lagra information om tillståndet på en enhet och sen kommunicera den här informationen. Dessutom förebygger skyddsmodulinsatser mot överspänning att datacenterenheten tar skada vilket annars skulle bli resultatet av överspänningar på systemet.

För datacenter tillhandahåller HARTING Han-Eco® kontaktdon som är tillverkade av plast av hög kvalitet vilket kan sättas ihop med kompakta modulinsatser och Han-Modular® insatser. Utöver kraft- och signalmodulinsatser fungerar Han-Modular® serien även som modulinsats för att överföra data i Gigabit-intervallet. Med Han-Modular® insatser har projektingenjörer under konstruktionen av PDU:er kunnat utföra helt kundanpassade kabelinstallationer snabbt och enkelt genom att använda standardmodulinsatser.

Utöver kraftöverföringen kan även signaler (t.ex. för temperatur- och spänningsnivåer i rPDU:n) överföras via en standardiserad kontaktdonsbas (t.ex. Han-Eco®).

Plug-in kabelinstallation med Han-Eco® kontaktdon CEE koppling för att försörja en rPDU.

”Blind” matningsbara förbindningar effektiviserar kraftsystem

Kontaktdon från HARTING för kraftdistribution och lagring