Products & Solutions

Han® F+B – Hygienisk och robust

Gränssnittet för livsmedels- och dryckesindustrin.

Om Han® F+B

Han® F+B – Hygienisk och robust

Med Han® F+B har HARTING skapat ett sortiment av kontaktdon som är specialkonstruerade för behoven inom livsmedelsindustrin. Släta ytor gör det svårare för bakterier att samlas. Kabelkåporna, chassihusen och tätningarna är robusta och skyddar de interna kontakterna mot slangvatten och aggressiva rengöringsmedel, vilka är certifierade av Ecolab och har FDA 21-godkännanden. Vattenstrålen från högtryckstvättar kan inte penetrera kabelkåporna/chassihusen när de är stängda.

Vitbok: Användning av kontaktdon inom livsmedelsindustrin
HARTING Han® F+B - The interface for the food industry

Dina fördelar i överblick:

  • Lättrengjord konstruktion särskilt för sprayzonen
  • Stabila anslutningar säkras, även med daglig rengöring
  • Skydd mot vattenstrålar och aggressiva rengöringsmedel
  • Kortare nedtider och driftavbrott
  • Snabbare byte av defekta komponenter och effektiv konfiguration då produkter byts ut
  • Enkel och snabb installation av maskiner och anläggningar

Konfigurator för industriella kontaktdon

Behöver du hitta rätt modulära gränssnitt snabbt och tillförlitligt för din maskinkonstruktion utan den utdragna processen att bedöma kontaktdonsdetaljer och alla kombinationsval? Han®-konfiguratorn kommer snabbt att ge dig åtkomst till den information och data som du behöver för att bestämma dig.

KONFIGURERA DINA Han® F+B ONLINE

Sortiment och nyckelfunktioner

Hygienisk och robust

Hygien och säkerhet är särskilt viktigt inom livsmedelstillverkning. Maskiner och utrustning måste konstrueras så att de är lättrengjorda och smutsfickor måste undvikas. Rätt kontaktdon gör att utrustningen kan uppfylla dessa krav. Övergångarna, ytorna, gängorna och tätningarna på Han® F+B specialanslutningar har därför konstruerats för att förhindra att smutspartiklar fastnar på dem vilket gör det svårare för bakterier att samlas.

Till eShop

Reducerar nedtider på maskinen

Under ett maskinavbrott står operatörer och/eller servicepersonal oftast under hårt tryck. Försörjningsanslutningarna till utrustningen ska vara användarvänliga särskilt vid dessa lägen. Användare kan hålla maskinavbrott till ett minimum med Han® F+B. T.ex. behöver du inte öppna några kabeltätningar på elskåpet för att koppla från fältenheter. Det finns inget behov av komplicerad borttagning och ominstallation av fixerad tråddragning. Kontaktdon gör att installation av utrustning går snabbare och kortar verktygsbyten och serviceuppgifter.

Till eShop

Alltid i produkt- och sprayzonen

Produktzonen är den zon som har direktkontakt med livsmedel och innebär de största kraven på maskiner och komponenter. Det här området hålls ofta litet för att reducera rengöringsarbetet. Då elektromekaniska gränssnitt skulle störa de jämna ytorna är de om möjligt installerade utanför det här området.

Livsmedel i sprayzonen kan komma i kontakt med omgivande komponenter. Processat ämne som har kommit i kontakt får inte komma tillbaks i produktflödet. Trots alla säkerhetsåtgärder kan rester fastna på komponenterna vilket gör att bakterier kan samlas. Därför måste den här zonen rengöras under högt tryck med kemikalier efter att satserna har processats. Det är praktiskt med kontaktdon här, men de måste tåla rengöringstrycket.

Konstruktionen på Han® F+B-kabelkåpor och chassihus har anpassats till kraven för den här zonen. Kabelkåpan/chassihuset har stora hörn och ytor enligt riktlinjerna från European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG). Kabelkåpor, chassihus och tätningar skyddar anslutningarna enligt IP69K. De öppningar som inte går att undvika för kontaktdonfunktionen är specialtätade.

Kabeltätningarna som finns att tillgå inkluderar varianter tillverkade i vit plast i kombination med blå tätningsringar samt V2A stålskruvar och gängor. Båda varianterna ger den högsta skyddsnivån mot penetration av damm och vatten.

Anslutningarna är oftast utrustade med blå ytor så att de är enkla att identifiera i Han® F+B-utrustning. Utrymmet i HARTING:s kabelkåpor och chassihus räcker till för specialinsatser med upp till nio kontakter som till exempel kan överföra signaler eller försörja förbrukare med  24 V. Maxeffekten är 16 A/500 V. En adapter kan användas för att integrera olika Han® 3A insatser. I produktsortimentet ingår RJ45-gränssnitt, signalinsatser med maximalt 21 poler samt kraftkontakter för strömmar på upp till 40 A. Även HARTING PreLink kontaktdon passar. Krimp-, skruv- och QuickLock-kontakter finns att tillgå som termineringsteknik.

Till eShop

Maskinpark

Kontaktdon för livsmedelsindustrin

Hygien och säkerhet är särskilt viktigt inom livsmedelstillverkning. Maskiner och utrustning måste konstrueras så att de är lättrengjorda, smutsfickor måste undvikas. Med Han® F+B tillhandahåller HARTING en serie kontaktdon som är specialkonstruerade för att möta kraven inom livsmedelsindustrin. Släta ytor gör det svårare för bakterier att samlas.

Ta reda på mer

Våra kunders kommentarer:

Standardiseringen har nu utförts i maskinens nedre delar. Vi kan enkelt byta kontaktinsatser utan att behöva konstruera om hela metallkonstruktionen om en av våra kunder vill ändra en inställning. Dessutom kontaktade vi HARTING för en helt ny InLine kabel-till-kabel förbindning. Det öppnar möjligheter för att kunna variera maskinerna. Kontaktdonet Han® F+B möjliggör säkra förbindningar IP69K för förlängningar, eller eliminerandet av skarvdosor längs med en produktionslinje.

Läs mer!

Steve Woodhead
Elingenjör, Packaging Automation Ltd.