Han® F+B

Kontaktdon för livsmedelsindustrin

Han® F+B – Hygieniska och robusta specialkontaktdon för produkt- och sprayzonen. Skydd mot vattenstrålar och aggressiva rengöringsmedel.

Hygien och säkerhet är särskilt viktigt inom livsmedelstillverkning. Maskiner och utrustning måste konstrueras så att de är lättrengjorda, smutsfickor måste undvikas.

Med Han® F+B tillhandahåller HARTING en serie kontaktdon som är specialkonstruerade för att möta kraven inom livsmedelsindustrin. Släta ytor gör det svårare för bakterier att ansamlas. Chassihus och tätningar är robusta och skyddar de interna kontakterna från vattenstrålar och aggressiva rengöringsmedel.

Reducerar stilleståndstider

Varje minut räknas när en maskin står stilla. Operatörer och serviceteam jobbar ofta under en enorm tidspress när ett avbrott inträffar. Vid sådana situationer måste matningsförbindningarna till anläggningen vara enkla att hantera.

När Han® F+B används behöver användare inte öppna några kabelförskruvningar på kontrollskåpet för att koppla ifrån fältenheter. Den komplexa frånkopplingen och ny konfigurering, som fast kabeldragning innebär, är inte längre nödvändig. Det gör att anläggningsinstallationer går snabbare när plug-in kontaktdon används. Verktygsbyten och servicesamtal utförs också snabbt.

Dessutom har Han® F+B-serien designats så att den kan kopplas ihop och kopplas isär enkelt, snabbt och säkert. Särskilda räfflor i chassihusväggarna säkerställer att installatörens hand inte glider av kontaktdonet.

Med kontaktdonet Han® F+B är den komplexa frånkopplingen och ny konfiguration som fast kablage kräver inte längre nödvändig
HARTING Han® F+B - The interface for the food industry

Alltid i produkt- och sprayzonen

Produktzonen är området som utsätts för direkt kontakt med livsmedel – den ställer de högsta kraven på maskiner och komponenter. Den här zonen hålls ofta liten för att reducera rengöringsarbetet. Då elektromekaniska gränssnitt skulle avbryta dessa plana ytor är de om möjligt installerade utanför det här området.

I sprayzonen kan livsmedel komma i kontakt med omgivande komponenter. Processat ämne som har kommit i kontakt får inte tillåtas att komma tillbaka till produktflödet. Trots alla ansträngningar kan rester fortfarande fastna på komponenterna vilket gör att bakterier kan ansamlas. Därför måste den här zonen rengöras med högtryckstvätt och kemikalier efter att satserna har processats. Det är praktiskt med kontaktdon här, men de måste tåla rengöringstrycket.

Kontaktdon för livsmedelsindustrin

Konstruktionen på chassihuset Han® F+B har anpassats till kraven för den här zonen. Chassihuset har stora radier och ytor enligt riktlinjerna från European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG). Chassihus och tätningar ger IP69K-skydd för förbindningarna.

White Paper: Användning av kontaktdon inom livsmedelsindustrin

Våra kunders kommentarer:

Standardiseringen har nu utförts i maskinens nedre delar. Vi kan enkelt byta kontaktinsatser utan att behöva konstruera om hela metallkonstruktionen om en av våra kunder vill ändra en inställning. Dessutom kontaktade vi HARTING för en helt ny InLine kabel-till-kabel förbindning. Det öppnar möjligheter för att kunna variera maskinerna. Kontaktdonet Han® F+B möjliggör säkra förbindningar IP69K för förlängningar, eller eliminerandet av skarvdosor längs med en produktionslinje.

Läs mer!

Steve Woodhead
Elingenjör, Packaging Automation Ltd.

Kataloger, broschyrer, flyer

Vitbok "Kontaktdon för mat- och dryckesanläggningar"

Vill du lära dig mer om hur du använder kontaktdon för mat- och dryckesanläggningar, inklusive relevanta riktlinjer m.m.? Beställ din kostnadsfria vitbok.