Products & Solutions

Rozwiązania w dziedzinie okablowania do centrów danych

Wtykowe wiązki kablowe upraszczają instalację i zmniejszają koszty konserwacji.

Centra danych są scentralizowanymi lub mobilnymi obiektami, które umożliwiają świadczenie usług w dziedzinie przetwarzania danych i komunikacji, takich jak przesyłanie, przechowywanie lub przetwarzanie danych. Podstawowym wymogiem do obsługi komputerów, ekranów, napędów, elementów sieci i linii danych jest zapewnienie stałego zasilania w energię elektryczną. Zasilanie musi być również dostępne dla zadań infrastrukturalnych, takich jak chłodzenie i klimatyzacja, monitorowanie i gaszenie pożarów, bezpieczeństwo i kontrola, oświetlenie, windy, napędy, silniki i wiele innych.

Ważna część łańcucha zasilania w centrach danych realizowana jest za pomocą urządzeń rozdzielczych zasilania (zdalne panele energetyczne lub RPP) oraz mniejszych szafowych urządzeń rozdzielczych zasilania (rPDU). RPP-y to różnej wielkości dystrybutory energii elektrycznej. Urządzenia PDU to duże, często inteligentne "listwy gniazdowe" służące do zasilania urządzeń elektrycznych. Są one instalowane w szafach sterowniczych, które są zoptymalizowane pod kątem centrów danych.

Rozwiązania dotyczące urządzeń dystrybucji mocy (PDU)

Zastosowanie wtykowych, wstępnie zmontowanych rozwiązań w zakresie okablowania pozwala zoptymalizować łańcuch dostaw energii dla centrum danych.

Dowiedz się więcej!

Rozwiązania z obszaru magazynowania energii

Gotowe wiązki połączeniowe przyspieszają budowę systemów magazynowania energii w centrach danych.

Dowiedz się więcej!