Firma HARTING wnosi swój wkład w rozwój zielonej i czystej energii

Wywiad z
Bo Chen, Managing Director HARTING Greater China

W marcu 2022 r. „14. plan pięcioletni” wszedł w swój drugi rok realizacji, wyznaczone tam cele ochrony klimatu znajdują odzwierciedlenie również w deklaracjach i działaniach rządowych. Mając na uwadze te cele, w całym kraju nastąpiły szybkie zmiany w systemie gospodarczym i społecznym.

Rozwój zielonej i czystej energii

Z punktu widzenia produkcji energii „do 2030 r. łączna moc pochodząca z pozyskania energii wiatrowej i słonecznej wyniesie ponad 1,2 mld KW”, to zadanie zostało ujęte jako kluczowe w „Planie działania na rzecz osiągnięcia szczytowego poziomu dwutlenku węgla przed rokiem 2030” opracowanym przez Radę Państwa w październiku 2021 r. W związku z polityką motywacyjną rządów i samorządów odnawialna i czysta energia pozyskana głownie z energii wiatrowej i słonecznej zapoczątkowała nowy etap gwałtownego i szybkiego wzrostu.

Energia odnawialna jest jednak podatna na warunki pogodowe, jej wytwarzanie jest niestabilne i trudno jest osiągnąć równowagę między podażą a popytem. W związku z tym szybko rozwinął się również rynek magazynowania energii reprezentowany przez baterie litowe.

Z punktu widzenia zużycia energii, przemysł jest jednym z głównych obszarów emisji dwutlenku węgla, co ma istotny wpływ na ogólną realizację planu osiągnięcia szczytowej emisji dwutlenku węgla w Chinach. Poprawa poziomu elektryfikacji przemysłu, oszczędność energii i redukcja emisji napędzana przez automatyzację i inteligencję, przy jednoczesnym promowaniu zintegrowanego rozwoju cyfryzacji i inteligencji w dziedzinie przemysłu – te cele i zadania są od dawna w centralnym punkcie zainteresowania.

Szanse i wyzwania

Wraz z szybkim rozwojem branży zielonej i czystej energii, cały łańcuch przemysłowy zmuszony jest do obniżania kosztów i zwiększania efektywności poprzez „podłączenie do sieci za równą cenę”.

Pracownicy zajmujący się produkcją, instalacją, obsługą i konserwacją są stale proszeni o osiągnięcie bardziej wydajnej produkcji przy niższych kosztach instalacji i eksploatacji. Cały łańcuch przemysłowy wszedł w zdrowy cykl: „redukcja kosztów – rosnący popyt – wzmożona konkurencja po stronie podaży – dalsza redukcja kosztów”.

W związku z COVID-19 tryb pracy zdalnej przyjęty w ramach środków kontroli daje producentom większą zachętę do inwestowania w sprzęt automatyzujący procesy. Wiele przedsiębiorstw przyspieszyło tempo budowy inteligentnych fabryk za pomocą automatyzacji i inteligentnej modernizacji.

Z drugiej strony, ciągła obecność epidemii przyniosła również wielkie wyzwania dla łańcucha dostaw, co wymaga aktywniejszej i bardziej elastycznej współpracy między przedsiębiorstwami wyższego i niższego szczebla łańcucha dostaw.
Te wyzwania oznaczają nieograniczone możliwości dla firmy, HARTING, która wierzy, że nowy przemysł energetyczny ma ogromny potencjał, w pełni wykorzystując zalety chińskiej agregacji łańcuchów przemysłowych i wysokiej koncentracji przemysłu oraz koordynując rozwój łańcucha przemysłowego wraz z innowacjami naukowymi  oraz technologicznymi.

Jak sobie z nimi radzić

Innowacje naukowe i technologiczne

Innowacje naukowe i technologiczne są kluczowym czynnikiem promowania rozwoju zielonej i czystej energii oraz osiągnięcia celu „szczytu emisji dwutlenku węgla i neutralizacji dwutlenku węgla”. Aby w pełni odegrać wspierającą i wiodącą rolę innowacji naukowo-technicznych, musimy usprawnić system i mechanizm innowacji naukowo-technicznych, wzmocnić zdolność innowacyjną oraz przyspieszyć zieloną i niskoemisyjną rewolucję naukowo-technologiczną. Talenty techniczne, zróżnicowana wiedza, zastosowanie wiedzy i zachęcanie do współpracy technicznej to cztery elementy promowania innowacji.

Koordynacja branżowa

Określono plan „przyłączenia do sieci po równej cenie”, zmniejszenia nakładów inwestycyjnych (CAPEX) i kosztów operacyjnych (OPEX), co stało się kluczem do obniżenia uśrednionego kosztu energii (lCOE). Zależy to od elastycznej współpracy członków wyższego i niższego szczebla całego łańcucha wartości w celu wspólnego poszukiwania i wdrażania nowych schematów i procesów. Dostawcy komponentów muszą intensywniej uczestniczyć w pracach badawczo-rozwojowych, projektowaniu i produkcji nowej energetyki.

Wyjątkowa wartość firmy HARTING dla rozwoju zielonej i czystej energii

Kontynuujemy eksplorację scenariuszy przemysłowych, koncentrując się na rozwiązaniach dla połączeń o dużej wytrzymałości

Od r. 1998 roku firma HARTING zaczęła dostarczać serię wysokiej jakości produktów i usług dla rozwoju przemysłu chińskiego.

Złącza Han® firmy HARTING służą do łączenia komponentów o dużej mocy, stabilnej transmisji danych i sygnału, ich szybkie techniki instalacji, długotrwała niezawodność i prosta konserwacja sprawiły, że seria ta stała się punktem odniesienia w branży, co pomaga obniżyć koszty posiadania przez cały cykl życia danego sprzętu.

W związku z głębokim rozwojem morskiej energetyki wiatrowej wymagania stawiane złączom są bardziej rygorystyczne ze względu na wiele niekorzystnych czynników środowiskowych, takich jak klimat, mgła solna i wilgotność. Poprzez dogłębną personalizację, HARTING dostarcza przemysłowi wytrzymałe produkty – złącza charakteryzujące się niezawodnością, zdolnością uszczelniania, odpornością na korozję i bezobsługową obsługą.

W ostatnich latach rozwija się dynamicznie rynek magazynowania energii reprezentowany przez baterie litowe. Złącza serii Han® S zostały opracowane specjalnie dla modułowych systemów akumulatorowego magazynowania energii. Nowa technologia bezpiecznego połączenia może przyspieszyć instalację i wydajność pracy systemu magazynowania energii opartego na module akumulatorowym, aby spełnić nowe wymagania wyższego napięcia i mocy prądu a także chronić chiński przemysł baterii litowych a także służyć globalnemu nowemu rynkowi energii .

Jednak przy wyborze złącza liczy się jego niezawodność a nie stricte jego koszt. Kluczem do sukcesu jest dostępność sprzętu i jego trwałość. Gdy złącze ulegnie awarii, nastąpi utrata wydajności systemu, wystąpią koszty konserwacji, a nawet wypadki związane z bezpieczeństwem. Jeśli chodzi o produkty firmy HARTING, ich jakość jest bezkompromisowa. HARTING od wielu lat koncentruje się na procesach, dlatego  sformułował jasne standardy obejmujące rozwój produktu, jego produkcję, logistykę i obsługę klienta w celu maksymalnej orientacji na klienta, dążenia do wydajności i osiągnięcia perfekcji.

Perspektywy na przyszłość

Więcej niż złącza

Firma HARTING nigdy nie była firmą produkującą wyłącznie złącza. Firma HARTING jest zawsze zaangażowana w innowacje, zaawansowane technologie dla trzech linii przesyłu – danych, sygnału i zasilania. Podobnie jak przy technologii jednoparowego Ethernetu (SPE), jako lider w branży, firma HARTING współpracuje z wiodącymi przedsiębiorstwami technologicznymi w branży w celu ustanowienia „sieci partnerów przemysłowych SPE”, która jest zaangażowana w budowanie nowego ekosystemu w celu przyspieszenia cyfrowej transformacji przemysłu produkcyjnego.

Centrum innowacji w branży

Zgodnie z wizją „kształtowania przyszłości za pomocą technologii zorientowanych na ludzi”, firma HARTING utworzyła dwa centra innowacji w Szanghaju i Shenzhen, aby realizować pełną współpracę i wspólne innowacje z innymi wiodącymi technologicznie przedsiębiorstwami i instytucjami.
Poprzez dzielenie się wiedzą i wymianę pomysłów w otwartym środowisku w celu promowania innowacji, centrum innowacji HARTING nie tylko wytwarza wartościowe produkty, ale także współpracuje z członkami wyższego i niższego szczebla lokalnego łańcucha przemysłowego oraz odpowiednimi instytucjami naukowo-badawczymi w celu dostosowania i opracowania rozwiązań o wysokiej wartości, zapewniających doskonałą wartość dla branży zielonej i czystej energii.