Zlokalizowany w zhuhai Dla ciągłego rozwoju rynku chińskiego.

Marcus Goettig, General Manager HARTING Zhuhai Manufacturing

Chińskie fabryki – automatyzacja na hali produkcyjnej

Dostarczanie usług dla regionu Azji i Pacyfiku, aby razem ‘wygrać przyszłość’.
W ciągu ostatnich 20 lat fabryka HARTING (Zhuhai) konsekwentnie realizuje ideę rozwoju dla lokalnych rynków. Oprócz dużego zaangażowania na rynku chińskim świadczy usługi dla całego regionu Azji i Pacyfiku.

Historia fabryki produkcyjnej HARTING (Zhuhai) sięga 1998 roku. Odkąd Chiny przystąpiły do ​​WTO w 2001 roku, znaczenie rynku chińskiego znacznie wzrosło. W celu osiągnięcia lepszych wyników na chińskim rynku i lepszych usług dla chińskich klientów, HARTING przyspieszył wdrożenie  koncepcji dostawcy lokalnego  w Chinach, co zostało wyróżnione założeniem nowej fabryki w Zhuhai w 2007 roku,  w połączeniu z lokalnymi działaniami badawczo-rozwojowymi. W międzyczasie fabryka Zhuhai stała się jednym z największych w pełni zintegrowanych zakładów produkcyjnych Grupy HARTING na świecie. Z biegiem lat portfolio produktów rozszerzyło się z jednego asortymentu złączy do płytek drukowanych do pełnej gamy produktów obejmujących kompletne rozwiązania dla przesyłu danych, sygnałów i zasilania. Pomimo takiego rozwoju, fabryka Zhuhai jest w stanie dostarczyć indywidulane rozwiazania na lokalne potrzeby.

Rozwój i praktyka trybu produkcji na potrzeby lokalne

W połączeniu z trybem produkcji na potrzeby lokalne, produkty i usługi fabryki Zhuhai spełniają lokalne wymagania Chin. Dywersyfikacja produktów i usług postawiła również większe wymagania dla fabryki HARTING (Zhuhai).

W odniesieniu do produktów standardowych to w pełni zautomatyzowany park maszynowy do montażu, dopasowania i testowania umożliwił masową produkcję. Jeśli chodzi o niestandardowe rozwiązania lokalne, fabryka w Zhuhai opracowała możliwości zamkniętej pętli do analizy popytu, lokalnych badań i rozwoju, lokalnej produkcji  i zarządzania lokalnym łańcuchem dostaw. Niezależne laboratorium z certyfikatem ISO 17025/CNAS może być wykorzystywane do testowania, weryfikacji i zwalniania produktów dla zaspokojenia różnych potrzeb chińskich klientów, co gwarantuje szybką reakcję, terminowość dostaw i ochronę środowiska.

Zespół HARTING w Zhuhai

Tworzenie nowej ‘zielonej’ cyfrowej fabryki

W duchu wizji firmy HARTING „kształtowania przyszłości za pomocą technologii dla ludzi”, fabryka w Zhuhai pozytywnie adaptuje  plan społecznej odpowiedzialności lokalnego biznesu dla strategii opartych na dwóch wymiarach: ‘zielonej’ i cyfrowej fabryki. Cel to być w 100% ekologicznie zrównoważonym miejscem produkcji, a tym samym zmniejszyć emisję dwutlenku węgla. Ponadto trwają badania nad panelami słonecznymi, które mają na celu zwiększenie samowystarczalności na zużycie energii w kolejnych latach. Cyfryzacja ma na celu wyeliminowanie wysp danych w automatyzacji i stworzenie łańcuchów danych składających się z danych z planowania produkcji, produkcji, magazynowania, logistyki i innych połączeń produkcyjnych. Główny nacisk kładzie się na budowę systemu MES w celu realizacji inteligentnego zarządzania zużyciem energii oraz lokalną produkcją.

Jako lider w branży, HARTING ma swoje korzenie w Chinach już od 30 lat. Fabryka w Zhuhai przez cały czas wraz z Grupą wnosi swój wkład w zrównoważony rozwój chińskiego społeczeństwa.

Get in touch
Marcus Goettig
General Manager HARTING Zhuhai Manufacturing