HARTING přispívá k rozvoji ekologické a čisté energie

Rozhovor:
Bo Chen, Managing Director HARTING Greater China

V březnu 2022 vstoupil „14. pětiletý plán“ do svého druhého roku. Cíle ochrany klimatu, které jsou v něm stanoveny, se odrážejí i ve vládním prohlášení o práci. S ohledem na tyto cíle byla v celé zemi rychle provedena změna hospodářského a sociálního systému.

Rozvoj ekologické a čisté energie

Z hlediska výroby energie „do roku 2030 dosáhne celkový instalovaný výkon větrné a solární energie více než 1,2 miliardy kW“. Jako klíčový úkol byl tento cíl zahrnut do „Akčního plánu pro dosažení vrcholu emisí oxidu uhličitého před rokem 2030“, který vydala Státní rada v říjnu 2021. V souvislosti s pobídkovou politikou ústředních a místních vlád odstartovaly obnovitelné a čisté zdroje energie, jimž dominuje větrná a solární energie, nové kolo explozivního a rychlého růstu.

Obnovitelná energie však závisí na počasí, její výroba je nestabilní a je obtížné dosáhnout rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. V důsledku toho se rychle rozvíjí i trh s ukládáním energie, který představují lithiové baterie.

Z hlediska spotřeby energie je průmysl jednou z hlavních oblastí emisí uhlíku, která má významný vliv na celkovou míru špičkových emisí uhlíku v Číně. Zlepšování úrovně elektrifikace průmyslu, úspory energie a snižování emisí díky automatizaci a inteligenci a zároveň podpora integrovaného rozvoje digitalizace a inteligence v průmyslové oblasti – na tyto cíle a záměry je dlouhodobě soustředěna hlavní pozornost.

Příležitosti a výzvy

S rychlým rozvojem ekologické a čisté energetiky je celý průmyslový řetězec nucen snižovat náklady a zvyšovat účinnost prostřednictvím „připojení k síti za stejnou cenu“.

Po výrobních, instalačních, provozních a údržbářských pracovnících se neustále požaduje, aby dosahovali efektivnějšího výkonu při nižších nákladech na instalaci a provoz. Celý průmyslový řetězec se dostal do zdravého cyklu „snižování nákladů – rostoucí poptávka – zesílená konkurence na straně nabídky – další snižování nákladů“.

Kvůli pandemii COVID-19 představuje režim práce na dálku přijatý v rámci kontrolních opatření pro výrobce větší motivaci k investicím do automatizačních zařízení. Mnoho podniků zrychlilo tempo budování inteligentních továren pomocí automatizace a inteligentní modernizace.

Na druhou stranu postupný ústup epidemie také přinesl velké výzvy pro dodavatelský řetězec, který vyžaduje aktivnější a pružnější spolupráci navazujících podniků dodavatelského řetězce. Tyto výzvy znamenají pro společnost HARTING neomezené příležitosti. Společnost HARTING věří, že nový energetický průmysl má velký potenciál, pokud plně využije výhod čínské agregace průmyslových řetězců a vysoké koncentrace průmyslu, přičemž bude koordinovat rozvoj průmyslového řetězce s vědeckými a technologickými inovacemi.

Jak se s nimi vypořádat

Vědecké a technologické inovace

Vědecké a technologické inovace jsou klíčovým faktorem pro podporu rozvoje ekologické a čisté energie a dosažení cíle „minimalizace emisí uhlíku a jeho neutralizace“. Abychom plně využili podpůrnou a vedoucí úlohu na poli vědeckých a technologických inovací, musíme zlepšit systém a mechanismus vědeckých a technologických inovací, posílit inovační schopnosti a urychlit ekologickou a nízkouhlíkovou vědecko-technickou revoluci. Čtyřmi prvky podpory inovací jsou technické talenty, diverzifikované znalosti, aplikace znalostí a podpora technické spolupráce.

Koordinace v odvětví

Jelikož bylo stanoveno „připojení k síti za stejnou cenu“, stalo se klíčem ke snížení vyrovnaných nákladů na energii (lCOE) snížení kapitálových výdajů (CAPEX) a provozních výdajů (OPEX). To závisí na pružné spolupráci navazujících členů celého hodnotového řetězce, kteří společně hledají a zavádějí nová schémata a postupy. Dodavatelé komponentů se musí intenzivněji podílet na výzkumu, vývoji a výrobě v oblasti nové energetiky.

Jedinečná hodnota společnosti HARTING pro rozvoj ekologické a čisté energie

Pokračuje ve zkoumání průmyslových scénářů se zaměřením na řešení připojení pro náročný provoz

Od roku 1998 společnost HARTING poskytuje řadu vysoce kvalitních výrobků a služeb pro rozvoj čínského průmyslu.

Konektory Han® od společnosti HARTING se používají k připojení výkonných komponent a stabilnímu přenosu dat a signálů. Díky rychlé instalaci, dlouhodobé spolehlivosti a jednoduché údržbě se tato řada stala etalonem v oboru, což pomáhá snižovat náklady na vlastnictví po celou dobu životnosti příslušného zařízení.

V souvislosti s rozvojem větrné energie na moři jsou na konektory kladeny přísnější nároky kvůli mnoha nepříznivým faktorům prostředí, jako jsou klima, slaná mlha a vlhkost. Díky důkladnému přizpůsobení poskytuje společnost HARTING v tomto odvětví konektory pro náročný provoz, které se vyznačují spolehlivostí, dobrým utěsněním, odolností proti korozi a bezúdržbovým provozem.

Trh s ukládáním energie reprezentovaný lithiovými bateriemi se v posledních letech dynamicky rozvíjí. Konektory řady Han® S jsou speciálně vyvinuty pro modulární bateriový systém pro ukládání energie. Nová technologie bezpečného připojení může urychlit instalaci a zefektivnit provoz systému skladování energie založeného na bateriovém modulu tak, aby splňoval nové požadavky na vyšší napětí a proud a lepší ochranu čínského průmyslu lithiových baterií a následně sloužil globálnímu trhu s novou energií.

Při výběru konektoru však není důležitá jeho cena, ale spolehlivost. Klíčová je provozuschopnost a dostupnost zařízení. Jakmile konektor selže, dojde ke ztrátě účinnosti systému, zvýšení nákladů na údržbu a dokonce i k bezpečnostním nehodám. Ve společnosti HARTING je kvalita na prvním místě. Společnost HARTING se již mnoho let zaměřuje na orientaci na procesy a formuluje jasné standardy zahrnující vývoj produktů, výrobu, logistiku a zákaznický servis ve snaze maximalizovat orientaci na zákazníka, docílit co nejvyšší efektivity a dosáhnout dokonalosti.

Výhled do budoucnosti

Více než jen spojení

Společnost HARTING se nikdy nevěnovala pouze výrobě konektorů. Společnost HARTING vždy usilovala o inovace pokročilých technologií pro tři základní oblasti – přenos dat, signálů a napájení. Stejně jako u technologie Single Pair Ethernet (SPE) spolupracuje společnost HARTING jako lídr v oboru s předními technologickými podniky na tomto poli na vytvoření „sítě průmyslových partnerů SPE“, jejímž cílem je vybudovat nový ekosystém pro urychlení digitální transformace výrobního průmyslu.

Přední inovační centrum v oboru

V souladu s vizí „utvářet budoucnost pomocí technologií orientovaných na lidi“ založila společnost HARTING dvě inovační centra v Šanghaji a Šen-čenu, aby mohla plně spolupracovat a provádět společné inovace s dalšími technologicky špičkovými podniky a institucemi.
Díky sdílení a výměně nápadů v otevřeném prostředí na podporu inovací inovační centrum společnosti HARTING nejen vyrábí hodnotné produkty, ale také spolupracuje s navazujícími členy místního průmyslového řetězce a příslušnými vědecko-výzkumnými institucemi na přizpůsobení a vývoji vysoce hodnotných řešení, která poskytují vynikající hodnotu pro průmysl ekologické a čisté energie.