Konektivita s budoucností: Celostní, zaměřená na data a udržitelná

Technologický vývoj utvářejí megatrendy, jako jsou změna klimatu, deglobalizace a digitalizace. Pro průmyslovou výrobu to bude v několika příštích letech znamenat kompletní reorganizaci. Je nezbytné důkladně automatizovat procesy, generovat velké množství dat a navíc je využívat ke zvýšení efektivity. Neustále je třeba získávat informace o teplotě, vlhkosti, vibracích, spotřebě energie a mnoha dalších parametrech, které souvisejí s výrobou. To klade velké nároky na budoucí řešení konektivity. Společnost upřednostňuje udržitelnost. To znamená, že je potřeba důsledně a efektivně využívat přírodní zdroje. Ralf Klein, ředitel společnosti HARTING Electronics, vysvětluje, jak se HARTING strategicky staví k podpoře průmyslových zákazníků – dnes i v budoucnosti.

Jednopárový Ethernet pro společná řešení budoucnosti

Společnost HARTING bez ustání pracuje na vývoji řešení SPE, která jsou orientovaná na budoucnost a umožňují komunikaci z cloudu až na úroveň technologie. Rozsáhlé datové toky vyžadují vysoce výkonné komponenty, které však zároveň musejí být efektivní z hlediska spotřeby přírodních zdrojů. Společnost HARTING spoléhá ve spolupráci s více než 50 partnery na síť SPE Industrial Partner Network, která funguje jako platforma pro výměnu zkušeností, diskusní fórum a inkubátor nových nápadů.

Naším společným cílem je, aby průmysloví zákazníci dosahovali prostřednictvím vysoce výkonné datové infrastruktury s jednotným přenosovým protokolem maximální jistoty plánování a investic.

Hybridní konektory HARTING T1 Industrial M8 pro SPE + napájení

SPE jako standard v příštích 10 letech?

Jedním z hlavních cílů sítě SPE Industrial Partner Network je zavedení SPE jako standardu pro bezproblémovou ethernetovou komunikaci. Ať se jedná o polovodiče, magnetické komponenty, kabely a konektory nebo přenosové standardy, na úrovni technologie se SPE dokáže jako nová „fyzická“ vrstva prosadit jen se standardizovanými a jednotnými komponenty a protokoly, které nabídnou investiční jistotu. Jednopárový Ethernet by mohl být na široké používání připravený během příštích tří až pěti let. Podle odborníků z oboru se SPE stane standardem během příštích 10 let.

Bezedná studnice dat

Udržitelné hospodářství potřebuje informace, na jejichž základě je možné navrhnout efektivnější procesy. Právě k tomuto účelu je předurčený jednopárový Ethernet (SPE). Stále větší počet menších senzorů generuje stále větší množství dat. Ať už se jedná o údaje o teplotě, vlhkosti, vibracích nebo spotřebě energie, poskytuje zpracování a analýza nových, dříve nedostupných dat cenné informace, které lze využít ke zvýšení efektivity. Tato bezedná studnice dat ležela ještě donedávna ladem. Jednopárový Ethernet umožňuje tuto zásobárnu dat propojit s vyššími úrovněmi automatizační pyramidy.

 

Získávání dat přímo z úrovně technologie představuje novou příležitost pro včasné zjištění optimalizačního potenciálu.

Ralf Klein
Výkonný ředitel společnosti HARTING Electronics GmbH

Digitální dvojče pro vizualizaci optimalizačního potenciálu

SPE umožňuje snadněji realizovat vizi digitálního dvojčete. Pozitivním důsledkem je transparentnější mapování procesů a jejich snadnější optimalizace na základě nových dat. Ať už se jedná o zkrácení doby výroby, nižší spotřebu energie nebo efektivnější využívání zdrojů, patří mezi přednosti transparentní úrovně technologie jak ekonomické benefity pro uživatele, tak ekologický přínos pro celou společnost.

SPE nabízí vyšší výkon i s menším množstvím mědi

Jednopárový Ethernet pomáhá udržitelně šetřit suroviny. Důvodem je nejenom to, že ve srovnání s vícejádrovými ethernetovými řešeními využívá méně mědi. S rozhraním SPE vychází HARTING vstříc požadavku průmyslových zákazníků na vyšší účinnost a výkonnost při současném snížení spotřeby energie.

Přehled výhod jednopárového Ethernetu (SPE)

 • Komplexní komunikace protokolem TCP/IP jako alternativa k proprietárním sběrnicovým nebo napájecím rozhraním
 • Podpora chodu v reálném čase díky protokolu OPC UA over TSN
 • Vynikající bezpečnost a 100 % provozuschopnost
 • Přenosová rychlost až 1 Gbps
 • Všestranný dosah od jednotek metrů až do 1 000 m s přenosovou rychlostí 10 Mbps
 • Minimální nároky na prostor pro kabely a rozbočovače
 • Snadná instalace
 • Souběžné napájení koncových zařízení a senzorů pomocí technologie Power over Data Line (PoDL) nebo hybridní kabeláže SPE + napájení
 • Nevyžaduje dobíjecí ani jednorázové baterie
 • Snížení nákladů díky vyšší provozní spolehlivosti
 • Menší hmotnost a méně surovin pro udržitelnost instalace
Délka přenosu: pro SPE je v závislosti na vzdálenosti k dispozici rychlost 10 Gbps a 10 Mbps