HARTING sürdürülebilir bir geleceğe yön veriyor

Hidrojen teknolojisi için bağlantı

Yapılandırılabilir bileşenler ve sistem çözümleri

Veri, sinyal ve güç aktarımı için bağlantı teknolojisi anlamına gelen bağlanabilirlik, gelecek için enerji arzı yaratmada belirleyici bir rol oynamaktadır. Hidrojen üretim ve dağıtımında verimli bir döngü uygulamak için kullanılan tüm bileşenler ve sistemlerin verimli bir şekilde birbirine bağlanmasının bağlanabilirlik sayesinde sağlanması nedeniyle hidrojen üretiminde son derece önemlidir. Benzer şekilde, hidrojen üreticiler ile tüketicileri arasındaki bağlantı altyapısı, hidrojen teknolojisinde kilit bir role sahiptir.

Hidrojen piyasası güvenlik, dayanıklılık ve güvenilirlik açısından en zorlu kalite gereksinimlerine sahiptir. Tam da bu nedenle, söz konusu hidrojen teknolojisi için bağlantı olduğunda HARTING ideal iş ortağınızdır. Bu noktada bizi teşvik eden şey, müşterilerimiz için ve onlarla birlikte verimli ve sürdürülebilir bir şekilde ürün ve çözümler geliştirmektir.

Hidrojen üretiminde ne tür bağlantılar sunuyoruz?

Hidrojen üretimi sırasında sürekli izleme ve kontrol gereklidir.
Veri, sinyal ve güç beslemesi için HARTING bileşenlerine sahip kumanda panosu.
 • HARTING bileşenleri elektroliz tesislerin ölçeklenmesini kolaylaştırır
 • Elektroliz sistemleri için biçilmiş kaftan bağlantı seçenekleri geliştiriyoruz
 • Yüksek sıcaklık dalgalanmaları nedeniyle tüm proses sinyallerinin (basınç, sıcaklık ve akış ölçümü gibi) sürekli izlenmesi gerekir
 • Doğru bağlantının sağladığı avantajdan yararlanarak yüksek ortam sıcaklıklarında bile güvenilir gerilim izlemesi mümkündür

Hidrojenin taşınması ve depolanmasını destekleyen ne tür bağlantılar kullanıyoruz?

 • Mobil depolama ünitelerinde taşımada bağlantı için sistem çözümleri sunuyoruz
 • Sıcaklık, basınç ve valf konumlarını izlemek için özelleştirilmiş, ısmarlama ve yer tasarruflu bağlantılar
 • Tüm sinyaller için kendinden güvenli Ex-i çözümleri şeklinde de mevcut
 • Pnömatik bağlantılar kullanarak valf kontrolü mümkün
 • Özelleştirilmiş ve yerden tasarruf sağlayan bağlantı kutuları paslanmaz (V2A ve V4A) veya toz boya ile kaplı çelik olarak mevcut
Hidrojen kamyon veya demiryolu vasıtasıyla mobil konteynerlerde taşınabilir.
Mobil hidrojen konteynerleri için özelleştirilmiş izleme kutusu.

Bağlantılarımız hangi alanlarda kullanılıyor?

HARTING demiryolu teknolojisinde kullanılan yakıt hücreleri için komple kablo takımları sağlamaktadır.
Demiryolu teknolojisi ve denizcilik uygulamalarında kullanım için özelleştirilmiş izleme kutusu.

Demiryolu teknolojisi için yakıt hücreleri

 • Demiryolu standartlarına göre test edilmiş komple kablo takımları
 • En zorlu ortam şartları için güvenilir ve dayanıklı HPR® gövdeler
 • Takımlar uygulama gereksinimlerinize göre ayrı ayrı yapılandırılabilir

Denizcilik sektörü için yakıt hücreleri

 • Bu uygulamalar için HARTING, mobil depolama üniteleriyle hidrojen taşımaya benzer çözümler sunar
 • Sinyal, veri ve güç iletimi için test edilmiş ve belgeli, kanıtlanmış HARTING kalitesinde kapsamlı bir ürün portföyü
 • Komple çözüm şeklinde de mevcuttur

Bölge 0 - 2'ye ayrılmış risk bölgeleri

Tutuşmaya karşı koruma tipleri: IEC 60079'dan alıntı

  

Sizin için bağlantı ve hizmetlerimiz

Han® standart bileşenleri

Hızlı ve kolay kullanım, dayanıklılık, kullanım esnekliği, uzun bir kullanım ömrü ve tercihen el aletsiz montaj.

Kendinden güvenli devreler için Han® bileşenleri

IEC 60079-0 ve IEC 60079-11'in gereksinimlerini karşılamak üzere, bölge 1 ve 2'de kullanım için özel olarak tasarlanmış konnektörler. Ölçüm, sensör ve aktüatör sinyallerini iletmek için biçilmiş kaftan.

HARTING özelleştirilmiş komple çözümler

Tüm HARTING bağlantı portföyümüzü temel alarak, uygulama gereksinimlerinize göre uyarlanmış özelleştirilmiş sistem çözümleri tasarlar ve üretiriz.

HARTING müşterek mühendislikle iş ortaklığını destekler

Projelerinizin tüm safhalarında müşterek mühendislikle size destek oluruz. Sürekli iletişim ve proje safhalarına erkenden dahil olma, size her adıma yön vermeye yardımcı olma fırsatı sunar.

 • Müşterek mühendislik kaynaklardan ve zamandan kazandırır
 • Uzun yıllara dayanan uzman bilgimizden yararlanırsınız
 • Düzenli canlı toplantılarla tüm proje safhalarını takip edersiniz

Sertifikalar ve onaylar

Özelleştirilmiş bağlantı kutuları ve bunların isteğe bağlı takılabilir kablo takımları gibi kendinden güvenli elektrik bağlantıları, tutuşmaya karşı koruma tipi Ex ia için ATEX direktiflerinde tanımlanan boşluk ve kaçak mesafesi gereksinimlerini karşılar. Bu da sensörlerin (örneğin basınç ve sıcaklığı izlemek için) tüm Ex bölgelerinden güvenilir bir şekilde sorgulanmasını sağlar.

 • ATEX sertifikası için onaylı komple çözümler.

Standartlara uygun kalite testleri

Başından itibaren olağanüstü kalite, kurum için kalite ve teknoloji merkezimizin (HQT) garantisi altındadır.

  

  

Çok çeşitli sektörlere yönelik bağlantılar

HARTING'in hidrojen endüstrisine yönelik sürdürülebilir çözümleri, çok çeşitli sektörler için bağlantılar sunar. Hidrojen üretimi (elektroliz), depolaması, dağıtımı ve dolumunda izleme ve kontrol gereken her yerde modüler ve ayrı ayrı yapılandırılabilen bileşenlerimiz ve özelleştirilmiş sistem çözümlerimize güvenilmektedir.

Özelleştirilmiş sistem çözümlerinde iş ortağınız

Bağlantı gereksinimlerinizin, örneğin farklı sinyaller için takılabilir bağlantıları yerden kazandıran bir şekilde birleştirmek ve bunları çeşitli onaylar için yeterli hale getirmek için, genellikle münferit çözümler gerektirdiğini anlıyoruz. Bu tür gereksinimler için ideal çözümlerin bulunması kolay değildir. Bağlantı çözümünün belirlenmesi, seçilmesi ve geliştirilmesi hizmetlerini biz üstleniriz, böylece siz de tümüyle temel sürecinize odaklanabilirsiniz. Fikir aşamasından çözümün geliştirilmesine kadar size eşlik ederiz.

Yetkin bir geliştirme ortağı yanınızda

HARTING uzmanları; komple çözümlerin CAD geliştirme ve mühendisliğindeki uzun yıllara dayanan uzmanlıklarıyla, tüm proje boyunca yanınızdadır. Akredite HARTING Teknoloji Merkezimiz (HTC) her zaman kalifikasyon, validasyon ve gerekirse onay süreçlerine eşlik eder ve destek olur. İlk başından itibaren uygun deneyime sahibizdir. En zorlu ortam şartlarında güvenilir bağlantı çözümleri gerektiren çeşitli sektörlerde uzun yıllardır faaliyet gösteriyoruz; örneğin açık deniz, demiryolu teknolojisi ve rüzgar gücü sektörlerinde. Uzun kullanım ömrü için tasarlanmış güç mühendisliği sistemlerinde en yüksek kaliteyi sağlıyoruz.

  

Bağlantı çözümleri veya müşterek mühendislik desteğimize mi bakıyorsunuz? İrtibat personelinizle iletişime geçin!

Get in touch
Rudolf Nienaber
Project Engineer Machinery & Robotics

Veya iletişim formumuzdan yararlanın!

Kontaktformular

Sie wünschen weitere Informationen zu passender Connectivity für Ihre Anwendung? Kontaktieren Sie uns!

Adresse
Ich habe die Datenschutz-Erklärung und Cookie-Einstellungen zur Kenntnis genommen.

  

Müşteriler için tasarlanmış tedarik zinciri yönetimi
Mümkün olan ve arzu edilen her yerde sloganımız "Müşteri ile, müşteri için"dir. Bu nedenle gerektiğinde, HCS doğrudan müşterinin üretim holünde üretim yapabilir.

Hidrojen ve rüzgar ile güneşten elektrik, enerji dönüşümünde müşterek ortaklardır
Her şey ister elektrik gücüyle yapılsın, isterse hidrojen ve yakıt hücreleriyle, aynı kaynaktan başlanır: yenilenebilir enerjiden elektrik.

  

Hidrojen teknolojisi SSS

Hidrojen teknolojisi nedir?

Hidrojen teknolojisi, hidrojenin bir enerji taşıyıcısı olarak kullanılmasını ifade eder. Hidrojen elektroliz yoluyla sudan üretilebilir; temiz ve verimli bir enerji depolama mekanizması işlevi görür. Hidrojen teknolojisi çeşitli uygulamaları kapsar; örneğin hidrojen ve oksijenin tepkimeye girerek su oluşturması suretiyle elektrik enerjisinin üretildiği hidrojen yakıt hücresi ve hidrojenin araç yakıtı olarak kullanılması. Hidrojen teknolojisi, enerji sektörünü karbondan arındırmak ve sera gazı emisyonlarını azaltmak için potansiyel bir çözüm olarak düşünülmektedir.

Hidrojen teknolojisi nasıl çalışır?

Hidrojen teknolojisi, hidrojenin bir enerji taşıyıcısı olarak kullanılmasını temel almaktadır. Hidrojen, elektroliz yoluyla sudan elde edilebilir ve daha sonra elektrik üretmek için yakıt hücrelerinde veya içten yanmalı motorlarda kullanılabilir. Yakıt hücrelerinde hidrojen, atmosferik oksijenle tepkimeye girerek elektrik enerjisi üretir. Hidrojen teknolojisinin, hidrojen yan ürün olarak sadece su ürettiğinden temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olma potansiyeli bulunmaktadır.

Hidrojen teknolojisi sürdürülebilir mi?

Hidrojenin bir enerji taşıyıcısı olarak kullanılmasının birkaç avantajı vardır. Hidrojen elektrik enerjisi üretmek için yakıt hücrelerinde kullanılabilir; bu yöntemde tek emisyon sudur. Hidrojen teknolojisinin, hidrojen yenilenebilir bir enerji taşıyıcısı olarak kullanılabildiğinden dolayı, enerji sektörünün karbondan arındırılmasına katkıda bulunma potansiyeli vardır.