Nablízku zákazníkům!

Hodnotové řetězce z pohledu zákazníka

Efektivní a optimalizované systémy našich zákazníků vyžadují stále jedinečnější komponenty. Na tuto rostoucí poptávku reaguje HARTING Technology Group prostřednictvím globální obchodní jednotky HARTING Customised Solutions (HCS) svými individuálními řešeními. Základem jsou nabyté odborné znalosti z různých oblastí. Jednotlivá řešení jsou realizována na základě standardních komponentů, které lze optimálně začlenit do systému zákazníka – od kabelových svazků až po komplexní integrované systémy.

Pro HCS jsou také důležité různé aspekty: místní, rychlé zásobování a nezávislost na možných krizích a konfliktech, jako je pandemie koronaviru, politické otřesy nebo omezené dopravní možnosti. Klíčovou roli pro tuto obchodní jednotku hraje rovněž společenská odpovědnost s ohledem na ochranu klimatu.  

Standardizovaná pracoviště položila základ pro zavedení linkové výroby v závodech HCS – na modulární bázi a s možností libovolného rozšiřování. Kromě toho byla na každém kontinentu zřízena regionální centra know-how, v nichž jsou společně se zákazníky vyvíjena řešení a shromažďovány odborné znalosti..

Doplnění hodnotového řetězce

Blízkost k zákazníkům je pro obchodní jednotku HARTING Customised Solutions v posledních čtyřech letech zásadním aspektem a vede k větší nezávislosti na dopravních trasách, dopravních prostředcích nebo kapacitě kontejnerové přepravy. Zároveň tato obchodní jednotka přispívá k ochraně klimatu tím, že snižuje náklady na logistiku.

Všude, kde je to možné a žádoucí, se řídíme heslem: „Se zákazníkem, pro zákazníka“. To znamená, že HCS může v případě potřeby realizovat výrobu přímo ve výrobním provozu u zákazníka. Tato strategie umožňuje divizi HARTING přizpůsobovat řešení jednotlivým trhům a využívat lokální řešení a také pomáhá předcházet komplikované inženýrské struktuře. 

V důsledku toho se řetězec přidané hodnoty do určité míry obrátil: zpočátku byla na místě pouze jedna prodejní jednotka. Poté následovala místní přizpůsobená jednotka, než konečně ustoupila založení místního výrobního zařízení včetně místních zdrojů (viz také článek T. Bake). Tímto způsobem obohacujeme hodnotový řetězec produktů našich zákazníků tím, že je doplňujeme z těsné blízkosti. 

Get in touch
Christian Schumacher
Managing Director, HARTING Customised Solutions GmbH & Co. KG