HARTING Best Practice

Ett andra liv för elfordonsbatterier

”Click and go”-lösningar utan kabeldragning på mobila, flerfunktionsbatterier möjliggörs med HARTING:s modulära konnektivitet.

Energiomställningen är uppe i full fart, särskilt inom EU. Allt fler områden i vår vardag blir elektrifierade. Men vad händer med elfordonsbatterierna vid slutet av livscykeln? Den här frågan kommer besvaras med kreativa idéer från uppstartsföretag med en tydlig vision.

En unik batterilösning baserat på ett andra liv för elfordonsbatterier

Uppstartsföretaget betteries har en tydlig mission: ”Återvinningsförädling av alla elfordonsbatterier inom överkomliga elkraftsystem för att förebygga klimatförändringar och skydda ändliga resurser.”

Företaget hanterar alla aspekter inom batteriets livscykel och har expertis inom konstruktion för återvinningsförädling & reparationer, batterihantering och kraftelektronik samt godkännanden och certifieringar, förebyggande underhåll och batteriåtervinning.

Ett brett utbud av fullständigt certifierade second-life-energilösningar baserat på elfordons- (EV-) batterier innebär hållbara alternativ till bränslebaserade generatorer och framdrivningssystem, motverkar klimatförändringar, öppnar för lönsamma alternativ och förbättrar livskvaliteten.

Resultatet är ackumulerat: Med varje bränslebaserad generator och framdrivningssystem som ersätts driver betteries på den cirkulära ekonomin genom att tillhandahålla second-life-applikationer för elfordonsbatterier samtidigt som fossilintensiva teknologier ersätts.

Uppkoppling till molnet gör att systemet tillhandahåller smart batteriövervakning och prognosfunktioner för att säkerställa optimerade prestanda och produktlivslängd.

Hållbara alternativ till bränslebaserade generatorer för filmindustrin
Mobil energi för byggnadsplatser: Batterimodulerna kan även användas för elverktyg
Second life for electric vehicle batteries

Modulära "click and go"-lösningar utan kablar

En mobil batterilösning måste innebära enkel och smidig hantering för att säkerställa hög flexibilitet för ett stort antal tillämpningar. Därför var det ett nödvändigt krav att kunna stapla batterimoduler för att kunna modifiera effekten under systemutvecklingen.

Utmaningen för betteries var att hitta ett sätt för att kunna förbinda och koppla från batterier på ett säkert sätt utan specialverktyg eller extra kabeldragning. Efter de första diskussionerna blev det uppenbart att en dockningslösning för "blindparning" skulle vara det bästa sättet att ansluta batterierna, vilket säkerställer dataöverföring för batteriövervakning i ett enda gränssnitt.

Bygglådesystemet är smidigt tack vare modulariteten som möjliggörs av Han-Modular®

Den valda dockningsramen passar för många olika kombinationer av Han-Modular® förbindningsmoduler som kommer från ett produktutbud på över 100 moduler som överför olika medier från kraft, signaler, data och t.o.m. tryckluft. Dockningsramens fribärande sida samt styrelementen ger den nödvändiga flexibiliteten och säkerheten under kopplingen. Kontakter med fingerskydd säkerställer säkerheten.

Huvudanledningen till varför vi valde att samarbeta med HARTING är att deras tekniska utvecklingsavdelning hjälpte oss från dag ett för att hitta lösningar till alla utmaningar som dök upp under arbetet.

Joscha Winzer
Teknisk chef, betteries
Upplev den nya Han® IP65/67 dockningsramen för utomhuslösningar