PRODUKTER & LÖSNINGAR

Han® S 200 Systemkablage

Uppnå maximal flexibilitet med rätt kablagelösning

Genom att dra nytta av moderna energilagringssystem kan hållbara och förnybara energikällor, t.ex. från sol och vind, lagras. Detta gör det möjligt att använda den genererade energin på ett fördröjt, behovsstyrt sätt.

HARTING erbjuder en säker förbindningsteknik för modulära batterilagringssystem med sin serie Han®S och passande kablage. De kompakta chassihusen i den här serien har kontakter för kraft upp till 200 A och 1 500 V DC. De panelinstallerade chassihusen kan roteras 360 grader vilket ger dig en enastående flexibilitet. Kablarna tål höga och låga temperaturer, UV-strålning, ozon och syror.

Snabb installation och uppställning

Systemkablaget Han® S 200 hjälper oss på vägen mot ett hållbart energisystem för framtiden. Med enkel, snabb och säker kontaktförbindning är systemkablaget Han® S 200 den perfekta förbindningen för tråddragning på framsidan hos modulära batterilagringssystem. Det finns en röd variant av Han® S för plusterminalen och en svart variant för minusterminalen. Båda är mekaniskt kodade för att eliminera risken för felkopplingar. Dessa egenskaper är en fördel vid service och underhåll.

Honkontakterna innefattar tre olika tvärsnitt (t,ex 25 mm², 35 mm² och 50 mm²) med en kabel som har utmärkt hållfasthet mot UV-strålning, olja, bränslen och höga temperaturer.

Reducera driftskostnader

Fördelen med förinstallerade kablar är att de möjliggör en snabb och enkel första idrifttagning. En annan fördel för kunderna som den här Plug & Play-lösningen innebär är att det inte förekommer några kostnader för verktyg, lager eller arbete  – vilket sänker den totala kostnaden för driftmaterial. Installationerna är till 100 % provade enligt HARTING:s höga kvalitetsstandarder.

Förinstallerat systemkablage Han® S 200 kan kopplas in direkt utan fel.

Överblick på dina fördelar:

Han® 200A systemkablage i eKatalogen