Products & Solutions

Lösning för energilagring

Förinstallerade anslutningskablar snabbar på tillverkningen av energilagringssystem

Det är mycket viktigt att en konstant energidistribution finns tillgänglig för att försörja kritisk elutrustning i ett datacenter. Den storskaliga utbyggnaden av extra datalagringskapacitet har resulterat i en kraftig ökning i efterfrågan på elkraft.

Modulära lagringsenheter

I ett datacenter finns ofta modulära batterilagringssystem som hjälper nödkraftsförsörjningen för kritisk elutrustning. Dessa batterilagringssystem består normalt av flera lagerskåp som i moduler kombineras till containrar med lagringsenehter i form av lådor inuti.

Modulärt batterilagerskåp med kablagelösningar.

Kontaktdonslösning för frontinstallation

Förinstallerade anslutningskablar förkortar tiden att sätta upp energilagringssystem som består av batterimoduler. HARTING:s Han® S-serie tillhandahåller säker anslutningsteknik för modulära batterilagersystem. Han® S är en anslutningslösning för frontinstallation av modulinsatser för energilager. I sådana fall kan kontaktdonen levereras förinstallerade med kablar, beroende på kundens specifikationer.

Kontakter för elströmmar upp till 200 A och 1 500 V kan placeras i det här kompakta och flexibla chassihuset. Installerade chassihus med skiljeväggar i den här serien kan enkelt roteras i 360 grader. Ihoplåsningen av han- och honchassihusen är intuitiv.

Kontaktdonet Han® S: Röd representerar den positiva polen och svart representerar den negativa polen.

”Blinda” kopplingsbara anslutningar förbättrar effektiviteten

Oftast är det inte möjligt att använda kontaktdon i energilagringssystem utan att det innebär problem. Användningen av dessa innebär problem då det inte går att se gränssnitten direkt, eller då åtkomsten är begränsad p.g.a. säkerhetsskäl.

Speciellt för dessa fall har HARTING utvecklat tillbehör som automatiskt styr båda sidorna på ett kontaktdon till korrekt position för ”blind” matning. Här gör Han-Modular® dockningsram att kontaktdon kan anslutas direkt med hjälp av installationsplåtar som kan fästas på utskärningen på ett kontrollskåp. Den här ramen ger plats för kundanpassade konfigurationer med modulära kontaktdon. Det gör att lådsystem för energilagringssystem kan installeras enkelt och snabbt.

Modulära kontaktdon i en Han-Modular® dockningsram: Gör att lådsystem kan installeras snabbt och enkelt.

”Blinda” matningsbara anslutningar effektiviserar energianläggningar

Säkra plug-in-anslutningar för modulär batterilagring

Dockningskontaktdon med testposition för energidistribution