İklim dostu konnektörler %50'ye kadar daha fazla enerji tasarrufu sağlar

Endüstriyel şirketleri, üretim süreçlerinde tüketilen enerjiyi büyük ölçüde azaltmayı ve de bu sayede yüksek maliyetlerini düşürmeyi sağlayacak fikirler bulmak için yoğun çaba harcamaktadır. Amaçları, üretim tesislerini olabildiğince enerji verimli ve iklim dostu olarak işletmektir. Ancak, sahip oldukları rekabet gücünü de korumak isterler. Bunun nedeni, üretimdeki yüksek enerji maliyetlerini tüketicilere yansıtmak zorunda olmalarıdır. Kapsamlı tasarruf potansiyelinden yararlanan şirketler, müşterilerini elde tutabilmektedir.

HARTING, düşük empedanslı kontaklara sahip konnektörler kullanarak, endüstriyel bileşenler için enerji açısından oldukça verimli bir güç kaynağı sağlar. Elektrik kullanımını azaltma potansiyeli kayda değer düzeydedir.

Sadece bağlantı farkıyla veri merkezlerinde %50 enerji tasarrufu

HARTING, kısa bir süre önce yürüttüğü "Veri merkezlerinde enerji verimliliği" araştırmasında, HARTING'in düşük empedanslı kontaklara sahip konnektörleri ile geleneksel standart CEE arayüzleri karşılaştırdı ve şaşırtıcı bir sonuca vardı. İklim dostu Han-Eco® konnektör, %50'ye varan tasarruf potansiyeli sağladı.

Uygun konnektörleri kullanmanın işletme maliyetleriniz üzerinde nasıl bir etkisi olabileceğini öğrenmek için HARTING'in "Uygun konnektörü seçerek %50'ye kadar daha fazla enerji verimliliği sağlamak" isimli teknik incelemesindeki ayrıntılı hesaplamalara bakabilirsiniz.

Endüstride bir sürdürülebilirlik fırsatı

Bu araştırmanın sonuçları, üretimde çok fazla elektrik kullanan endüstriyel şirketlerin dikkatini çekti. Sadece farklı bir bağlantı altyapısı kullanarak bir yandan maliyetleri düşürürken bir yandan da enerji verimliliğini artırma imkanı birçok endüstri harika bir haberdir.

Veri merkezlerinde elektrik maliyetlerini yılda 100.000 €'ya kadar düşürmenin yolu

HARTING'in veri merkezlerinde enerji verimliliği hakkındaki teknik incelemesinde, hiper ölçekli veri merkezlerine ilişkin çeşitli senaryolar da özetlenmektedir. Hem bölgesel hem de dünya çapında değişkenlik gösteren elektrik fiyatlarına bağlı olarak, farklı düzeylerde maliyet tasarrufu sağlanabilir. Avrupa'da elektrik satın alan bir işletmeci, CEE arayüzleri yerine Han-Eco® konnektörlerini kullanarak yılda yaklaşık 100.000 € elektrik maliyeti tasarrufu sağlayabilir. Ancak "veri merkezi" örneği, endüstri için ilginç bir model de teşkil etmektedir.

Şekil 1: Han-Eco® konnektörlerin kullanımı ile hiper ölçekli veri merkezlerinde maliyet düşürme potansiyeli

İklim dostu bileşenlerin kullanılması ile sağlanan maliyet tasarrufları ve enerji verimliliği artışı, yalnızca veri merkezleri için geçerli değil elbette; Han-Eco® konnektörlerin kullanıldığı her yerde tasarruf etmek mümkün. Üretimde çok fazla elektrik kullanılan süreçler buna örnek gösterilebilir.

Han-Eco®: Elektrik tasarrufu sağlayan ve çevreyi koruyan iklim dostu konnektör

Birer sürdürülebilirlik göstergesi olarak güç tüketimi ve (PUE)

Yapılan bir araştırmada, veri merkezi operatörlerinin yaklaşık %80'i [1], veri merkezlerinin güç tüketimini ve enerji verimliliğini yakından izlediklerini belirtti. Bu örneklemde, araştırmaya katılanların %70'i temel gösterge olarak PUE değerini baz almaktadır. PUE (Güç Tüketimi Verimliliği), enerji yönetimi açısından önemli bir göstergedir.

Şekil 2: Veri merkezleri için temel sürdürülebilirlik kriterleri olarak güç tüketimi / PUE

Elektrik kesintilerini önlemek

Veri merkezi operatörlerine, elektrik kesintilerini önlemek amacıyla, kullandıkları bileşenleri mutlaka düzenli olarak kontrol etmeleri önerilir. HARTING konnektörleri; veri, güç ve sinyal aktarımını güvenilir ve sürdürülebilir bir şekilde yaptıkları için veri merkezlerinin zorlayıcı gereksinimleri için mükemmeldir. Yüksek kaliteli Tak & Çalıştır altyapısı, aktarım kayıplarını, elektrik maliyetlerini ve bu sayede de işletme maliyetlerini azaltır.


[1]Kaynak: Uptime Institute araştırması, 2021

Şekil 3: Veri merkezlerindeki (açık mavi) ve tüm bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründeki elektrik talebi, sürdürülebilirlik senaryosuna bağlı olarak 2030 yılına kadar önemli ölçüde artacaktır*

HARTING Han-Eco®. Geleneksel CEE çözümlerine kıyasla iklim dostu konnektör:

  • Aktarım kayıplarını en aza indirir
  • Voltaj düşüşlerini en aza indirir
  • Aynı alanda daha fazla güç aktarır
  • Daha az kurulum alanı gerektirir
  • İşlemlerin maliyetini düşürür
  • PDU (Enerji Dağıtım Ünitesi) uygulamalarına hızlı bir şekilde monte edilir
  • Bileşenler servis veya bakım sırasında hızlı değiştirilir
  • Plastik gövdesi hafiftir
  • Kullanım ömrü uzundur

Veri merkezlerinde enerji tüketiminin azaltılmasını aktif olarak destekler

"Konnektör seçimi, enerji verimliliğini %50'ye kadar artırabilir" Tanıtım Yazısı

Ücretsiz Tanıtım Yazısını edinin ve HARTING konnektörlerinin, oluşturduğunuz bağlantılardaki güç kaybını en aza indirerek güç kullanma veriminizi (PUE) nasıl artırabileceğini öğrenin.