Konnektivitet med en framtid: med helhetssyn, datafokuserat och hållbart

Megatrender som klimatförändringar avglobalisering och digitalisering är det som formar den teknologiska utvecklingen. För industritillverkning innebär det en fullständig omvandling de kommande åren. Processer måste automatiseras i grunden, stora mängder data måste registreras och hanteras för att öka effektiviteten. Det finns ett ständigt behov av produktionsrelevant information vad gäller temperatur, luftfuktighet, vibrationer, elförbrukning m.m. Det innebär tuffa krav på framtida konnektivitetslösningar. Samhällets fokus på hållbarhet innebär att det måste finnas en kontinuerlig och effektiv resursanvändning. Ralf Klein, VD på HARTING Electronics, förklarar hur HARTING positionerar sig strategiskt för att ge sina industrikunder stöd idag och i framtiden.

Single Pair Ethernet för gemensamma framtida lösningar

HARTING utvecklar ständigt sina framtidssäkrade SPE-lösningar som möjliggör kommunikation från molnet till fältnivån. De stora dataflödena ställer krav på högprestandakomponenter – samtidigt som dessa komponenter måste vara resurseffektiva. Tillsammans med över 50 partners stödjer HARTING sig på SPE Industrial Partner Network som en utbytesplattform, diskussionsforum och inkubator för nya idéer.

Vårt gemensamma mål är att åstadkomma planerings- och investeringssäkerhet för industrikunder genom att ta fördel av en datainfrastruktur med höga prestanda och ett standardiserat överföringsprotokoll.

HARTING T1 industriella M8 hybridkontaktdon för SPE + kraft

SPE som standard inom 10 år?

Etablerandet av SP som standarden för sömlös Ethernet-kommunikation är en av huvudmålen för SPE Industrial Partner Network. Om du hanterar halvledare, magnetiska komponenter, kablar och kontaktdon eller överföringsstandarder – bara när det finns standardiserade och enhetliga komponenter och protokoll som ger förutsättningar för investeringssäkerhet kommer SPE etableras som det nya ”fysiska lagret” på fältnivån. Single Pair Ethernet kan vara redo för vidförgrenad användning inom de kommande tre till fem åren. Enligt industriexperter kommer SPE bli standard inom de kommande 10 åren.

Lyfter ett skattfynd med data

En hållbar ekonomi behöver information för att utforma processer mer effektivt. SPE är förutbestämt att tillhandahålla den här informationen. Allt fler mindre givare innebär allt större mängder data. Om det är temperatur, luftfuktighet, vibrationer eller elförbrukning – bearbetningen och analysen av data som inte varit tillgänglig tidigare ger värdefull information som kan användas för att öka effektiviteten. Fram till nu har skattfyndet med data förblivit gömt och därmed oanvänt. Användningen av SPE kan den här datapoolen nu förbindas till automationspyramidens högnivåer.

 

Insamling av data direkt från fältnivån innebär en ny möjlighet för att hitta optimeringspotentialen i ett tidigt skede.

Ralf Klein
VD på HARTING Electronics GmbH

Digitala tvillingen för att visualisera optimeringspotentialen

Den digitala tvillingsvisionen blir därmed enklare att implementera. De positiva konsekvenserna är att processer kan kartläggas mer transparent och optimeras enklare med nya data som grund. Om det är kortare tillverkningstider, lägre energiförbrukning eller mer effektiv resursanvändning – fördelarna med att ha en transparent fältnivå inkluderar såväl ekonomiska fördelar för användare och ekologiska pluspoäng för hela samhället.

SPE är kraftfullare med mindre koppar

SPE innebär en hållbar besparing på råvaror. Inte bara för att det använder mindre koppar jämfört med flertrådiga Ethernet-lösningar. Med SPE-gränssnittet HARTING möter industrikunders krav på högre effektivitet och högre prestanda samtidigt som det använder mindre energi.

En översikt på SPE-fördelarna:

 • Obruten TCP/IP-kommunikation istället för patenterade buss- eller kraftgränssnitt,
 • Realtidsprestanda via OPC UA över TSN,
 • Hög säkerhet och 100 % tillgängligt
 • Överföringshastigheter på upp till 1 Gbit/s.
 • Flexibel räckvidd från några meter upp till 1000 m och dataöverföringshastigheter på upp till 10 Mbit/s
 • Minimala utrymmeskrav för kablar och fördelare,
 • Enkel att installera,
 • Samtidig kraftförsörjning för slutenheter och givare med Power over Data Line (PoDL) eller hybrid SPE + kraftkablage,
 • Inga laddbara eller engångsbatterier behövs,
 • Lägre kostnader med förbättrad driftsäkerhet,
 • Lägre vikt och färre råvaror för installerad hållbarhet.
Överföringsavstånd: mellan 10 Gbit/s och 10 Mbit/s finns tillgängliga SPE, beroende på avstånd