Den nya standarden för framtidens industri

Single Pair Ethernet SPE: Infrastruktur för IIoT

Ett enkelt trådpar. Många fördelar.

Med Single Pair Ethernet SPE har HARTING har etablerat en ny teknikstandard som överför data via Ethernet med hastigheter upp till 1 GBit/s med ett enkelt par ledare som gör den till den perfekta lösningar för Industri 4.0 och IIoT.

Digitaliseringstrenden innebär nya förväntningar på kommunikations- och kablagetekniken, t.ex. hög tillgänglighet, korta svarstider, snabb datatransport och en säker överföring av stora datamängder i många olika tillämpningsmiljöer. Samtidigt som enheter, kablar och förbindningsteknik ska bli kraftfullare, mindre och mer robusta, så ska de även tillhandahålla en hög grad av modularitet och kompatibilitet.

Single Pair Ethernet (SPE): Ett par. Många fördelar.

Med Single Pair Ethernet (SPE) gör en ny teknik sitt intåg på marknaden som möter de nya kraven då den överför data via Ethernet över ett enkelt par i hastigheter på 10 Mbit/s till 1 GBit/s. Den nya SPE-tekniken baseras på principen ett enkelt par trådar. Tills nu har det krävts två dubbeltrådar för Fast Ethernet (100 MB) eller fyra dubbeltrådar för Gigabit of Ethernet för att uppnå det.

Samtidigt möjliggör Single Pair Ethernet kraftförsörjning av två änd-enheter via Power over Data Line (PoDL). Överföringsavstånd på upp till 1 000 meter gör Single Pair Ethernet särskilt intressant för användning inom processautomation.

 

Fordon som en pionjär

Single Pair Ethernet implementeras redan idag de senaste fordonsgenerationerna, och ersätter där CAN och andra bussystem. Framöver kommer styrenheter, kommunikation och säkerhetsfunktioner köras enhetligt via Ethernet. Det är en grundförutsättning för uppkopplade fordon och i framtiden även autonom körning.

SPE inom industriautomation

Användningen av Single Pair Ethernet är även värt besväret inom industriautomation. Single-pair-kabeldragning är snabbt, utrymmesbesparande, kostnadseffektivt och enkelt att implementera. När du utrustar enkla givare, kameror och liknande med Ethernet-gränssnitt gör det SPE till en drivande kraft inom t.ex. Integrerad Industri och IIoT. Det gör fältnivån smart och förenklar parameterinställningen, initieringen och programmeringen.

 

Single Pair Ethernet en Drivande kraft för Industri 4.0

Överföring av data i Gigabit-hastigheter via Ethernet med ett enkelt trådpar och samtidig kraftförsörjning av enheterna har enorm potential och innebär många fördelar.

 

Single Pair Ethernet EcoSystem


Förutsättningen för storskalig användning inom områden som t.ex. automation, maskineri, robotteknik och transporter är den genomgående kompatibiliteten för enheter, kablar och kontaktdon. Standardiserade och enhetliga gränssnitt är nyckeln till att för tillverkare möjliggöra att gemensamt utveckla SPE EcoSystem som består av givare, ställdon, styrapparater och förbindningsteknik så att användare kan skapa lämpliga automationslösningar med dessa komponenter.

HARTING:s förslag har antagits av IEC:s internationella standardiseringskommitté som kopplingsytan för industriella och industrirelaterade tillämpningar. Den här kopplingsytan som är baserad på IEC 63171-6 är specialkonstruerad för användning i miljöförhållanden upp till M3I3C3E3 och är känd som industriform SPE/T1. HARTING sätter därmed standarden för enkeltrådigt industriellt kablage. Lär mer om Single Pair Ethernet-standarden...

 

SPE Industrial Partner Network: Första kontaktpunkten för användare

Single Pair Ethernet är infrastrukturgrunden som möjliggör IIoT och Industri 4.0. Sju industriella teknologiledare har slagit ihop sina krafter för att utveckla tekniken för den snabbväxande IIoT-marknaden. HARTING, TE Connectivity, HIROSE, Würth Electronics, LEONI, MURR Elektronik och Softing är grundarna av SPE Industrial Partner Network.

För användare är Partner Network den första kontaktpunkten för alla frågor gällande konstruktionen av SPE-nätverk och -enheter. Partnernätverket ger tydliga rekommendationer för utvecklingen av framtida IIoT-tillämpningar, det är den centrala informationsplattformen och ger användare tryggheten att tekniken går att lita på.

Mer information: https://www.single-pair-ethernet.com/en.

 

Fler resurser relaterat till Single Pair Ethernet