Hög effekt för kompakta enheter med M12 K-kodning

M12 har varit den enastående produkten för runda kontaktdon och har länge varit känt som ett gränssnitt för data och signaler. För att tillhandahålla ett välkänt och kompakt gränssnitt för energiintensiva applikationer i framtiden finns det nu en K-kodningsversion av M12, standardiserad i enlighet med IEC 61076-2-111. Med fyra effektkontakter och en PE kan den stabilt överföra 7 kW vid 630 V och 12 A. Det är mycket effekt i ett väldigt kompakt gränssnitt.

Utvecklingen av K-kodningen var nödvändig då den kontinuerliga miniatyriseringen av kompletta enheter har påverkat inte bara data- och nätverkstekniken utan även i allt större grad den nödvändiga drivtekniken. Samma trend gäller här som för dataöverföringen. Komponenter måste bli mindre, lättare men även mer effektiva. Runda kontaktdon används i hela världen. M12 A-kodad kraftförsörjning som varit i användning har snabbt nått prestandagränserna.

Jämförelse M12-jack: K-kodning L-kodning passningsyta

7/8"-lösningen var den gamla standarden för elektrisk drivning med hög effektförbrukning. Med den K-kodade M12 täcks nu gapet mellan L-kodningen i lågspänningsintervallet och det stora 7/8"-gränssnittet. Med en kraftöverföring på 7 kW börjar K-kodningen nå gränserna för vad som är tekniskt möjligt.

I PNO-intervallet är den L-kodade M12 tillgänglig för lågspännings kraftförsörjningar. Med spänningar på 63 V vid 16 A är den L-kodade M12 standardlösningen för I/O-boxar i Profinet-miljöer. Dessa används med fördel inom fordonstillverkningen. Om däremot drivningar med högre effektförbrukning behöver effektförsörjning via ett platsbesparande gränssnitt är L-kondingsspecifikationerna inte tillräckliga, de kompletteras då med K-kodningen. Ur ett tekniskt planeringsperspektiv fyller K-kodningen den sista blinda fläcken på kartan över M12 kraftförsörjningar. Med 630 V vid 12 A AC, ungefär 7 kW – mer än tillräckligt med effekt – är tillgängligt. 

För att packa så höga effektspecifikationer i ett kompakt M12-chassihus så har vi lagt extra fokus på mellanrum och krypströmsavstånd, samt att användarsäkerheten är uppfylld. Det uppnås med en PE-kontakt som ansluts direkt till chassihuset. Den är konstruerad som en ledande kontakt i passningsytan så att den kan leda bort alla spänningar och t.o.m. förhindra ett överslag till chassihuset eller mellan kontakter.

Det K-kodade kretskortjacket har en isoleringsstjärna som används för att upprätthålla mellanrummet och krypströmsavstånd.

P.g.a. dess höga effektspecifikationer behövde PCB-jacket skyddas mot överslag på kontaktsidan. All lödställen är separerade från varandra med en isoleringsstjärna, det måste tas i beaktande då kretskortet konstrueras. K-kodningen kommer bara finnas tillgänglig i en klämversion på kabelsidan. Den välkända M12-typiska skruvanslutningen finns som låsmekanism, samt den den nya PushPull-låsningen som har ett snabblås med akustisk återkoppling.