Kraftförsörjning i PROFINET miljö – M12 Power L-kodat

Trenden går mot miniatyrisering inom automatisering men den kommer bara att lyckas om den implementeras konsekvent inom infrastrukturens alla områden. Fältenheter och styrapparater blir mindre och mindre men deras energiaptit är lika stor som tidigare. För att kunna leverera signaler, data och även tillräcklig kraft till små applikationer erbjuder HARTING nu det nya L-kodade M12 Power. Enhetstillverkare kan använda det här kontaktdonet för att tillhandahålla kraft via ett miniatyriserat gränssnitt. Med betydligt mindre dimensioner än de gamla 7/8"-lösningarna ingår det i produktgruppen med miniatyriserade kontaktdon.

 

Målet var (och är fortfarande) en högre gränssnittsdensitet för I/O och centrala styrapparater. Som en del av den Integrerade Industrin blir styrapparater och små industridatorer mindre och mer och mer decentraliserade.

Förutom signaler och data måste nu mer och mer kraft överföras.

När det gäller digitalisering kan miniatyrisering bara lyckas om inte bara enheterna och givarna, utan även den kompletta infrastrukturen, blir mindre. Kablar, kontaktdon och uttag för alla tre livlinor måste bli mindre på samma gång. Under en lång tid har signal- och Ethernet-kontaktdon legat i fokus för att slimma ner det hela.

Målet var (och är fortfarande) en högre gränssnittsdensitet för I/O och centrala styrapparater. Som en del av den Integrerade Industrin blir styrapparater och små industridatorer mindre och mer och mer decentraliserade.

Medan små förbindningslösningar redan fanns för data och signaler behövdes ett nytt standardiserat gränssnitt för den tredje livlian: kraftförsörjningen. 7/8"-gränssnittet har hittills varit det verktyg som valts. Den här brett använda anslutningen är dock helt enkelt för stor för många av dagens applikationer.

Det är dags för ett mindre kraftpaket. HARTING erbjuder nu det betydligt mindre M12 Power med L-kodning som det nya standardmässiga kontaktdonet för en 63 V/16 A DC kraftförsörjning. Det är standardiserat enligt IEC 61076-2-111 och stöds av Profinet User Organization som det nya standardmässiga kontaktdonet. Detta gör det till en säker investering för tillverkare och användare och befäster det som en ny standard för miniatyrisering.

M12 Power är ett perfekt komplement för miniatyrisering för enheters anslutningsteknik. Själva applikationen kan krimpa och spara utrymme när alla dess gränssnitt krymper.

För mer kraft i mindre format!