Miniatyrisering inom Integrerad Industri

Internet of Things växer och utökas till att inkludera nya mindre enheter. Datorkapaciteten växlar över in i processen då högprestandaenheter blir allt mindre.

T.ex. finns det givare som processar data och tillhandahåller information till andra tjänster, t.ex. tillståndsövervakning. Även maskiner blir allt mer kompakta och komplexa då de utvecklas för att möta kraven inom Integrerad Industri. Programvara har länge varit en integrerad del av den här funktionaliteten. Produktionsprocesserna blir allt effektivare, mer modulära och flexibla då de hanterar den kundanpassade tillverkningen av skräddarsydda produkter. Nya och ökade funktioner på individuella enheter sätts ihop i smarta enheter. Det reducerar installationsutrymmet i kontrollskåp.

Den här trenden mot miniatyrisering på alla nivåer måste implementeras i kontaktdonen, komponenterna och lösningarna vad gäller mått, konstruktion, vikt, användning, flexibilitet och hantering. De behöver bli kraftfullare och mer robusta samtidigt som de ska hantera så många färdigheter som möjligt. Det gör att företagsgruppen HARTING TECHNOLOGY har utökat sin portfölj och erbjuder användare en enastående konstruktionsfrihet och en allt större mångsidighet.

HARTING har miniaturiserat förbindningstekniken för kretskort och introducerat nya Ethernet-kontaktdon som är mindre, robustare och kraftfullare. Det vanliga kontaktdonet RJ45, som är för stort för många tillämpningar, har bytts ut av HARTING:s ix Industrial®, en mindre lösning som innebär en ny standard för Ethernet-förbindningar. Med en 70 procent mindre konstruktion och åtminstone 5 000 matningscykler är HARTING:s ix Industrial® perfekt för mindre enheter som t.ex. displayer och plana mobilenheter. Den har potentialen att bli det framtida IP20-standardkontaktdonet för end-to-end-Ethernet, från molnet till den minsta fältenheten.

SPE och M8 D-kodade kontaktdon är nya tillskott till HARTING:s produktportfölj. Idag driver SPE på den tekniska utvecklingen inom området single-bit Gbit Ethernet. M8 D-kodade kontaktdon, som överensstämmer med IP65/67, innebär Fast Ethernet (även till mycket små tillämpningar), vilket suddar ut de sista vita fläckarna på Ethernet-kartan. Vår serie nya miniatyriserade kontaktdon inkluderar även M12 Power i L-kodning, vilket skapar en ny standard för miniatyriserad kraftförsörjning. Med betydligt mindre dimensioner än de tidigare 7/8"-måtten säkerställer det kraftförsörjning till enheter via miniatyriserade gränssnitt. Det är ett framgångsrikt och finkänsligt stöd för trenden i riktning mot miniatyrisering av förbindningstekniken.