PROFINET ortamında güç beslemesi - L Kodlu M12 Güç

Otomasyonda minyatürleştirme trendi, sadece altyapının tüm alanlarında tutarlı bir şekilde uygulanması halinde başarılı olabilir. Saha cihazları ve kontrolörler giderek daha da küçülmekte ancak güç ihtiyaçları azalmamaktadır. Küçük uygulamalara sinyal, veri ve yeterli güç besleyebilmek için HARTING artık yeni L kodlu M12 Güç'ü sunuyor. Cihaz üreticileri bu konnektörü, minyatürleştirilmiş bir arayüz üzerinden güç sağlamak için kullanabilir. Önceki 7/8" çözümlerine göre önemli oranda daha küçük boyutları ile yeni minyatürleştirilmiş konnektörler ürün grubuna aittir.

 

Hedef, I/O'lar ve merkezi kontrolörler için daha yüksek arayüz yoğunluğu idi (ve hala öyle). Entegre Endüstrinin bir parçası olarak kontrolörler ve endüstriyel bilgisayarlar küçülmekte ve giderek merkezi olmayan bir hal almaktadır.

Sinyal ve veriye ilaveten artık gitgide daha fazla güç aktarımı gerekmektedir

Dijitalleştirme kapsamında minyatürleştirme, sadece cihazlar ve sensörler değil aynı zamanda tüm altyapı küçülürse ancak başarılı olabilir. Üç can damarının tümü için kablolar, konnektörler ve soketler eş zamanlı olarak küçülmelidir. Uzun zamandır nesneleri küçültmek için sinyal ve Ethernet konnektörlerine yoğunlaşılmıştı.

Hedef, I/O'lar ve merkezi kontrolörler için daha yüksek arayüz yoğunluğu idi (ve hala öyle). Entegre Endüstrinin bir parçası olarak kontrolörler ve endüstriyel bilgisayarlar küçülmekte ve giderek merkezi olmayan bir hal almaktadır.

Veri ve sinyaller için küçük bağlantı çözümleri zaten mevcut olmakla birlikte üçüncü can damarı olan güç beslemesi için yeni bir standart arayüze ihtiyaç vardı. 7/8" arayüzü, şimdiye kadar tercih edilen araç oldu. Ancak bu yaygın kullanılan bağlantı günümüzün pek çok uygulaması için tam anlamıyla çok büyük.

Şimdi daha küçük boyutta daha fazla güç zamanı. HARTING, 63V/16A DC güç beslemesi için yeni standart konnektör olarak şimdi çok daha küçük L Kodlu M12 Güç'ü sunar. IEC 61076-2-111 uyarınca standart hale getirildi ve Profinet Kullanıcı Organizasyonu tarafından yeni standart güç konnektörü olarak destekleniyor. Bu durum yeni konnektörü üreticiler ve kullanıcılar için güvenli bir yatırım haline getiriyor ve yeni minyatürleştirme standardı olarak pekiştiriyor.

M12 Güç, cihaz bağlantılarında minyatürleştirmeyi kusursuzca tamamlayan bir bileşendir. Uygulamanın kendisi, ancak tüm arayüzleri küçülürse küçülebilir ve yer kazandırabilir.

Küçük bir boyutta daha fazla güç için!