Bara ett enda klick för en säker fastsättning – PushPull V4 Industrial

Vilka är de viktigaste egenskaperna som ett kontaktdon måste ha för modulisering och I4.0 miljön? När man frågar användare säger de att snabb och enkel hantering är precis lika viktigt som robusthet och användningsbredden.

Industriella produktionsprocesser blir mer och mer modulära och flexibla och den här trenden spelar också en avgörande roll inom kablage- och termineringsteknik. Nedtider inom produktionen som orsakas av ombyggnads- och servicearbeten kostar anläggningsägarna pengar och måste naturligtvis minimeras så mycket det bara är möjligt. Om en produktionsanläggning måste flyttas eller konverteras kan HARTING:s PushPull kontakdonssystem användas för att på bara några sekunder koppla ifrån och koppla till de industriella livlinorna. För att optimera den här processen ytterligare har HARTING gett den andra generationens PushPull V4 en ansiktslyftning och nya krafter.

PushPull V4 für Ethernet in anspruchsvoller Umgebung

PushPull V4 Industrial har ett nytt material i chassihuset som även skyddar det mot extremt aggressiva kemikalier som den skärolja som används i svarvar och fräsmaskiner. Dessa och andra aggressiva ämnen innebär stora utmaningar som kontaktdonen i dessa applikationer måste klara av. PushPull är optimerat för framtida applikationer och klarar redan nu av de tuffaste kraven.

Med ännu bättre chassihus är PushPull V4 Industrial även resistent mot aggressiva ämnen

För att uppnå att plug-in-anslutningen låser fast ännu säkrare har den nya varianten ett extra rotationslås som säkrar PushPull låselementet när det sätts i. Detta förhindrar oavsiktlig dragning och innebär en förbättrad tillförlitlighet för processen. Processens tillförlitlighet säkerställs dessutom med hjälp av enkel och intuitiv drift. Detta innebär att den andra generationens PushPull bara har en (istället för som tidigare tre) kabelklämmor och nu har en större kabeldiameter som ligger mellan 4,5 till 10 mm. Läckor och otillräcklig dragavlastning är problem som tillhör det förgångna.

Den andra generationens PushPull har två olika färgmarkeringar vilket ökar hastigheten hos Plug & Play konnektiviteten. Den första färgmarkeringen förenklar isättningen med hjälp av en snabb indikering om att kontaktonet och jacket är korrekt inriktade mot varandra.

HARTING PushPull V4 Industrial (EN)

Den andra färgkodningen hjälper till att säkerställa att kontaktdonet och jacket är korrekt tilldelade till varandra. Om det finns många PushPull kontaktdon installerade bredvid varandra i applikationen kan teknikern snabbt hålla koll på alla. Det är ett enkelt men effektivt sätt att förhindra felaktig ledningsdragning och sparar tid under installationen. Genom att vi håller fast vid vår princip med en modulär design är de gamla och nya PushPull-komponenterna kompatibla med varandra. PushPull V4 Industrial förbättrar processers tillförlitlighet och säkerheten för industriella enhetskablage och sparar samtidigt tid under installationen. Förenklad och säker hantering, även i utmanande miljöer.

Den beprövade lösningen – optimerad för våra kunder.

Ergonomiskt handtag
Färgade kodningselement för en snabb och enkel tilldelning
Färgmarkering för en enkel anordning
Modulära insatser för data, signaler, kraft
Ännu mer robust tack vare en ny tätning och avspänning
Ett nytt lås garanterar processernas tillförlitlighet och säkerhet
Ännu mer robust tack vare ett nytt material i chassihuset

Request for more information for HARTING PushPull

Name*
Company
Address
CAP
Address
I accept the Privacy Policy and the Cookie Policy*