Ethernet 75 % snabbare på din enhet med tidsbesparande PushPull-teknik – Klicka och klart!

Inom industri och automation har vi otaliga typer, former och storlekar på kontaktdon för data, signaler och kraft baserat på elektricitet och i olika optiska designer. Många olika koncept har etablerat sig här under decennier av utveckling. Fyrkantiga kontaktdon som varianterna 4 eller 14, runda kontaktdon, vattentäta designer, oskyddade designer, skruvförbindningar, förbindningar som kan kopplas ihop och mycket mer. Att plugga in... Av den här anledningen kallas kontaktdonet ofta bara för ”plugg”. Alla känner till dem – på allting, från dammsugare till smarta mobiler och bärbara datorer. Sätt i ”pluggen” och elförbindningen är upprättad. Detta är dock inte fallet inom industrin. Här råder tuffa förhållanden.

Gaser, vätskor och vibrationer är negativa faktorer som förbindningen måste skyddas emot. Packningarna i chassihus som används för detta ändamål måste därför ha en förslutning utan utstickande antenner vid ett visst tryck för att en täthet ska uppnås.

Om ett kontaktdon i den för närvarande mest använda storleken M12 ska förbindas krävs ett verktyg. Bara med detta verktyg är det möjligt att greppa kontaktdonet och dra åt det med lämpligt vridmoment för att uppfylla den specificerade tätheten enligt IP65/67. Om bara några få gränssnitt ska förbindas är arbetsmängden som behövs hanterbar. Teknikern får dock inte tappa bort eller glömma verktyget.

Rund eller rektangulär PushPull förbindningsteknik för alla ändamål.

Detta måste också göras när många förbindningar måste upprättas för att kunna förbinda kontrollskåp eller switchar och i dessa fall förloras mycket tid på grund av den jämförelsevis komplexa fastskruvningen av kontaktdon. Dessutom kräver verktyget ett visst utrymme under förbindningen och om teknikern har glömt det aktuella verktyget eller om otillräckligt utbildade installatörer ska utföra arbetet kan problem uppstå. Endast verktyget ger en feedback om processens tillförlitlighet när det gäller huruvida förbindningen är korrekt.

HARTING PushPull (EN)

M12, ursprungligen ett kontaktdon med ett påskruvat lock, har av HARTING under två år redan används framgångsrikt som en PushPull-variant inom transportområdet. Den här framgången bevisar att våra krav är berättigade och därför utrustar HARTING nu hela portföljen med M12 runda kontaktdon med PushPull kompatibilitet. Kontaktdon, honkontakter, vägg-genomföringar, kretskortsförbindningar och andra M12 komponenter är med den här utvecklingen på väg mot framtiden. Detta resulterar i att tekniker och underhållspersonal snart kommer att kunna njuta av fördelarna med PushPull-kontaktdon när de hanterar runda kontaktdon. Med den här verktygslösa installationen indikerar ett hörbart klick den korrekta förbindningen och packningsdensiteten på switchar kan exempelvis ökas avsevärt. På det här sättet reagerar HARTING på den aktuella I4.0 trenden med miniatyrisering och uppfyller därmed kraven från enhetstillverkarna som tillverkar hus med allt mindre storlekar.

Inom Företagsgruppen HARTING TECHNOLOGY i egenskap av en mångårig specialist inom området kontaktdon, tar vi tankegången från början: Kontakt – från hopkopplingen. Behöver din maskin eller robot eftermontering? Inga problem! Ta bara tag i kontaktdonet och dra ut det så är förbindningen redan bruten igen.

Klick och klart!

PushPull förbindningsteknik i eKatalogen

Request for more information for HARTING PushPull

Name*
Company
Address
CAP
Address
I accept the Privacy Policy and the Cookie Policy*