O 75 % vyšší rychlost Ethernetu na vašem zařízení díky časově úsporné technologii PushPull – zacvakněte a hotovo!

Pro průmysl a automatizaci máme k dispozici nespočet typů, tvarů a velikostí konektorů pro přenos dat, signálů a napájení na elektrické bázi i v různých optických provedeních. V průběhu desetiletí vývoje se ustálila řada různých koncepcí: Čtyřhranné konektory, např. varianty 4 nebo 14, kruhové konektory, vodotěsné a nechráněné verze, šroubové spoje, zásuvné spoje a další. Vzhledem k tomu, že se konektory zasunují, hovorově se jim také říká „zástrčka“. Jsou dobře známé a nacházejí se ve všech typech zařízení, od vysavačů až po chytré telefony nebo notebooky. Elektrické připojení se vytvoří pouhým zasunutím konektoru. V průmyslu je však situace jiná. Panují v něm náročné podmínky.

Mezi nepříznivé vlivy, proti kterým musí být připojení chráněno, patří plyny, kapaliny nebo vibrace. Těsnicí prvky v krytech používaných k tomuto účelu musí zajišťovat rovnoměrné utěsnění při určitém tlaku, aby se dosáhlo těsného připojení.

K připojení konektoru, který je v současnosti nejčastěji zastoupen ve velikosti M12, je zapotřebí nástroje. Pouze s tímto nástrojem je možné řádně „nasadit“ a utáhnout konektor správným utahovacím momentem, aby bylo splněno předepsané utěsnění stupně IP65/67. Pokud je třeba připojit jen několik málo rozhraní, je tato práce zvládnutelná. Technik však nesmí nástroj ztratit nebo zapomenout.

Technologie připojení PushPull v kulatém a hranatém provedení pro každou aplikaci

Stále jsou však případy, kdy je třeba zhotovit mnoho spojů, například při připojování řídicích skříní nebo switchů – v těchto případech pracovníci kvůli poměrně složitému šroubování zásuvných konektorů ztrácejí spoustu času. Kromě toho nástroj při připojování vyžaduje určitý prostor. Pokud navíc technik zapomene vhodný nástroj nebo pokud musí práci provést řádně neproškolený montér, mohou nastat problémy. Pouze tento nástroj umožňuje spolehlivý proces a poskytuje zpětnou vazbu o správnosti připojení.

HARTING PushPull (EN)

Konektor M12, původně se šroubovým zajišťovacím mechanismem, společnost HARTING už dva roky úspěšně používá ve variantě PushPull v oblasti dopravy. Tento úspěch dokazuje, že jsou naše tvrzení podložena výsledky. Společnost HARTING proto dnes nabízí celé portfolio kruhových konektorů M12 kompatibilních s mechanismem PushPull. Konektory, zásuvky, průchodky na panelech, spoje na deskách plošných spojů a další komponenty M12 jsou díky tomuto vývoji velkým krokem do budoucnosti. Technici a pracovníci údržby tak budou moci brzy využívat výhod konektorů PushPull při manipulaci s kruhovými konektory. Při této instalaci bez použití nástrojů je správné připojení signalizováno slyšitelným cvaknutím a lze také výrazně zvýšit hustotu uspořádání například u switchů. Tímto přístupem reaguje společnost HARTING na současný trend miniaturizace Průmyslu 4.0 a vychází tak vstříc požadavkům výrobců zařízení, jejichž kryty se neustále zmenšují.

Technologická skupina HARTING, jako specialista s dlouholetými zkušenostmi v oblasti konektorů, pamatuje na svoji původní myšlenku: Zástrčka od slova „zastrčit“. Potřebujete modernizovat svůj stroj nebo robot? Žádný problém! Jednoduše uchopte konektor, vytáhněte jej a jste odpojeni.

Zacvaknout a hotovo!

Konektivita zařízení PushPull v elektronickém katalogu

Request for more information for HARTING PushPull

Name*
Company
Address
CAP
Address
I accept the Privacy Policy and the Cookie Policy*