Modularisering inom Integrerad Industri

Modulariseringen är en av grundförutsättningarna för den Integrerade Industrin och för de ändringar som smarta fabriker innebär. Smarta fabriker innebär ett avsteg från engångs idrifttagning och stela strukturer med fasta anläggningskonfigurationer. De genomgår snarare kontinuerliga förändringar och det är anledningen till kravet på modulärt stukturerad produktionsutrustning.

Modularisering möjliggör att tillverkningskonfigurationen och produktionsprocessen kan anpassas snabbt och enkelt. Den medger även kombinationen av olika delar, nya eller modifierade konfigurationer, utbyte av verktyg eller kompletta anläggningsmodulinsatser, liksom snabbare underhåll och service. Allt detta resulterar i en konfiguration som på ett bättre sätt är inriktad mot kundens syften och krav. Modulära maskin- och anläggningsenheter kan enkelt förbindas med varandra och anpassas efter behov. Modularisering är nyckeln till mindre partistorlekar – i extremfall bara ett enda parti. Den gör det möjligt att anpassa produktionen enligt masstillverkningens kriterier när det gäller kvalitet, effektivitet och hastighet. En smidig produktionsprocess möjliggörs med konsekvent modularisering. Betydande kostnadsreduceringar, förbättrad effektivitet och enastående mångsidighet kan uppnås. 

HARTING:s produkter och lösningar för alla typer av applikationer är designad modularitet. Detta ger kunden den optimala specifika användbarheten och variabiliteten. Han® kontaktdon erbjuder mångsidiga möjligheter för utbyte och utökning för tillverkningsmodulinsatser. 

Den modulära designen till exempel gör att ett kontaktdon kan produceras för en specifik applikation. HARTING:s Han-Modular® har en portfölj med över 50 olika modulinsatser som anpassas efter industrins kontinuerligt ändrade behov. Han-Modular® HMC, med dess stora antal matningscykler är perfekt lämpat som ett gränssnitt för modulinsatser. De frekventa omkonfigurationerna under en anläggnings livstid gör att det här stora antalet matningscykler är ett nyckelkriterium. 

Genom att integrera inbäddad intelligens blir kontaktdonet smartare vilket möjliggör ytterligare I4.0 tjänster. En integrerad strömmätningsfunktion ger information för energihanteringen. Den smarta låsfunktionen säkerställer hög tillgänglighet och säkerhet eftersom kontaktdon inte längre kan kopplas ifrån av misstag.