Modularitet i integreret industri

Modularitet er et af de grundlæggende krav til integreret industri og til de ændringer, som intelligente fabrikker medfører. Intelligente fabrikker betyder en afvigelse fra engangs idriftsættelse og stive strukturer, der involverer stabile anlægskonfigurationer. Der er snarere tale om permanente ændringer, og derfor er det nødvendigt med modulært struktureret produktionsudstyr.

Modularitet gør det muligt at tilpasse produktionskonfigurationen og produktionsprocessen hurtigt og enkelt. Det giver også mulighed for kombination af kombinere forskellige dele, nye eller modificerede konfigurationer, udskiftning af værktøj eller hele anlægsmoduler, samt hurtigere vedligeholdelse og servicering. Alt dette resulterer i en konfiguration, der er bedre tilpasset kundens formål og krav. Modulære maskin- og anlægsenheder kan nemt tilsluttes hinanden og tilpasses efter behov. Modularitet er nøglen til mindre batchstørrelser - i ekstreme tilfælde kun et enkelt batch. Det gør det muligt at tilpasse produktionen efter kriterierne for masseproduktion med hensyn til kvalitet, effektivitet og hastighed. En alsidig produktionsproces muliggøres med konsekvent modularitet. Der kan opnås betydelige omkostningsreduktioner, øget effektivitet og enestående alsidighed. 

HARTINGs produkter og løsninger til alle applikationstyper er designet modulært; Dette giver kunden den optimale specifikke anvendelighed og variation. Han®-konnektorer giver alsidige udskiftnings- og udvidelsesmuligheder ti produktionsmoduler. 

Det modulære design gør det f.eks. muligt at fremstille en konnektor til en bestemt applikation. HARTINGs Han-Modular® indeholder en portefølje på over 50 forskellige modulære indsatser, som er tilpasset branchens konstant skiftende behov. Han-Modular® HMC med sine høje koblingscyklusser er ideel som modulgrænseflade. De hyppige rekonfigurationer under et anlægs livscyklus gør denne koblingscyklus til et centralt krav. 

Ved at integrere indlejret intelligens bliver konnektorerne mere intelligente, hvilket muliggør yderligere I4.0-tjenester. En integreret strømmålefunktion giver oplysninger til energistyring. Den intelligente låsefunktion sikrer høj tilgængelighed og sikkerhed, da konnektorer ikke længere kan frakobles ved en fejl.