Modularisering in Integrated Industry

Modularisering is één van de basisvereisten voor Integrated Industry en voor de veranderingen die door slimme fabrieken teweeg zijn gebracht. Slimme fabrieken geven het vertrek aan van eenmalige inbedrijfstellingen en vaste structuren met betrekking tot stabiele installatieconfiguraties. Beter gezegd: ze zijn onderworpen aan permanente verandering en daarom zijn modulaire, gestructureerde productieapparaten vereist.

Modularisering maakt een snelle en eenvoudige aanpassing van de configuratie van de productie en het productieproces mogelijk. Het staat ook de combinatie van verschillende onderdelen toe, nieuwe of aangepaste configuraties, vervanging van gereedschappen of complete installatiemodules, en maakt sneller onderhoud en service mogelijk. Dit alles resulteert in een configuratie die beter is afgestemd op de doelstellingen en vereisten van de klant. Modulaire machine- en installatie-eenheden kunnen gemakkelijk op elkaar worden aangesloten en, zo nodig, worden aangepast. Modularisering is de sleutel voor kleinere batchformaten – in extreme gevallen slechts één enkele batch. Het maakt het mogelijk dat de productie kan worden aangepast overeenkomstig de criteria van massaproductie in termen van kwaliteit, efficiëntie en snelheid. Er wordt een veelzijdig productieproces mogelijk gemaakt met constante modularisering. Er kunnen aanzienlijke kostenverlagingen, een verbeterde efficiëntie en een uitstekende flexibiliteit worden gerealiseerd. 

De producten en oplossingen van HARTING voor alle typen toepassingen zijn modulair ontwikkeld; dit biedt de klant een optimale bruikbaarheid en variabiliteit. De Han®-connectoren bieden een veelzijdige vervanging en uitgebreide mogelijkheden voor productiemodules. 

Het modulaire ontwerp maakt het bijvoorbeeld mogelijk om een connector voor een specifieke toepassing te produceren. De Han-Modular® van HARTING biedt een assortiment van meer dan 50 verschillende modulaire insteekstukken, die zijn aangepast aan de constant veranderende behoeften van de industrie. De Han-Modular® HMC, met zijn hoge aansluitcycli, is zeer geschikt als module-interface. De frequente herconfiguraties tijdens de levenscyclus van een installatie zorgen ervoor dat deze hoge aansluitcycli belangrijk zijn. 

Door het integreren van intelligentie worden de connectoren slimmer, wat verdere I40-services mogelijk maakt. Een geïntegreerde stroommeetfunctie levert informatie voor het energiebeheer. De slimme vergrendelfunctie zorgt voor een hoge beschikbaarheid en veiligheid, omdat connectoren niet meer per ongeluk kunnen worden losgekoppeld.