Modularizace v integrovaném průmyslu

Modularizace je jedním ze základních předpokladů integrovaného průmyslu a změn, které přinášejí chytré továrny. Chytré továrny znamenají odklon od jednorázového uvedení do provozu a rigidních struktur se stabilní konfigurací zařízení. Místo toho podléhají neustálým změnám, a proto vyžadují modulárně strukturované výrobní zařízení.

Modularizace umožňuje rychlé a snadné přizpůsobení výrobní konfigurace a výrobního procesu. Umožňuje také kombinovat různé díly, vytvářet nové nebo upravovat stávající konfigurace, vyměňovat nástroje nebo celé moduly zařízení a zkracovat dobu oprav a údržby. Výsledkem je konfigurace, která lépe odpovídá účelům a požadavkům zákazníka. Modulární jednotky strojů a zařízení lze snadno vzájemně propojit a přizpůsobit podle potřeby. Modularizace je nezbytná pro menší velikosti dávek – v extrémních případech už od jednoho kusu. Umožňuje přizpůsobit výrobu podle kritérií hromadné výroby z hlediska kvality, efektivity a rychlosti. Jednotná modularizace umožňuje realizovat všestranný výrobní proces. Lze dosáhnout výrazného snížení nákladů, zvýšení efektivity a mimořádné všestrannosti.

Výrobky a řešení HARTING pro všechny typy aplikací jsou navrženy modulárně, aby zákazníkovi nabídly optimální úroveň specifické použitelnosti a variability. Konektory Han® nabízejí všestranné možnosti výměny a rozšíření výrobních modulů.

Modulární konstrukce například umožňuje vyrobit konektor pro konkrétní aplikaci. Řada Han-Modular® společnosti HARTING nabízí portfolio výrobků, které zahrnuje více než 50 různých modulárních vložek přizpůsobených neustále se vyvíjejícím potřebám průmyslu. Han-Modular® HMC je díky vysokému počtu spojovacích cyklů obzvláště vhodný pro použití jako rozhraní modulu. Časté změny konfigurace během životního cyklu zařízení činí z tohoto vysokého počtu spojovacích cyklů klíčový požadavek.

Díky integrované inteligenci jsou konektory inteligentnější a usnadňují implementaci dalších služeb Průmyslu 4.0. Integrovaná funkce měření proudu poskytuje informace pro řízení spotřeby energie. Funkce inteligentního blokování zaručuje vysokou dostupnost a bezpečnost, protože zabraňuje nechtěnému odpojení konektorů.